Onze tijd heeft de wetenschap van het bovenzinnelijke nodig  

Wie tegenwoordig een beschrijving van bovenzinnelijke realiteiten geeft, moet twee dingen goed beseffen. Ten eerste dat onze tijd de wetenschap van het bovenzinnelijke nodig heeft; ten tweede echter dat er in het culturele leven een overvloed van voorstellingen en gevoelens bestaat waardoor zo’n beschrijving op velen als wild gefantaseer en gedroom overkomt. 

De tegenwoordige tijd heeft bovenzinnelijke inzichten nodig, omdat al datgene wat de mens op de gebruikelijke wijze over de wereld en het leven te horen krijgt, ontelbare vragen bij hem wakker roept die alleen door de bovenzinnelijke waarheden beantwoord kunnen worden. Want hierin moet men zich niet vergissen: wat in de heersende geestesrichting over de wortels van het bestaan wordt meegedeeld, zijn voor de dieper voelende mens geen antwoorden, maar vragen  met betrekking tot de grote raadsels van wereld en leven. Een tijdlang kan iemand wel de mening zijn toegedaan dat hij in de ‘resultaten van streng wetenschappelijk onderzoek’ en in de eindconclusies van bepaalde moderne denkers een oplossing van het raadsel van het bestaan vindt. 

Maar als de ziel afdaalt in die diepten waarin ze moet afdalen als ze zichzelf  werkelijk begrijpt, dan blijkt wat haar aanvankelijk was voorgekomen als een oplossing niet meer dan een aanzet tot de ware vraag te zijn. En een antwoord op  die  vraag moet niet alleen tegemoetkomen aan de menselijke nieuwsgierigheid – de innerlijke rust en de harmonie van het zielsleven hangen ervan af. De verovering van zo’n antwoord bevredigt niet alleen het verlangen naar inzicht, maar het maakt de mens geschikt voor zijn werk en doet hem opgewassen zijn tegen de eisen die het leven stelt, terwijl het ontbreken van een antwoord op de desbetreffende vragen hem geestelijk en tenslotte ook lichamelijk verlamt. Inzicht in de bovenzinnelijke werkelijkheid dient ook niet alleen maar ter bevrediging van theoretische behoeften, maar staat in dienst van een ware levenspraktijk. Daarom is juist wegens de aard van het hedendaagse culturele leven de wetenschap van de geest een voor onze tijd onontbeerlijke tak van wetenschap.

Bron (Duits): Rudolf Steiner – GA 9 – THEOSOPHIE / VORREDE ZUR DRITTEN  AUFLAGE (blz. 3)

Nederlands: Theosofie – Over de wetenschap van het bovenzinnelijke en het wezen van de mens (blz. 17-18)

Vertaald door Huib van Krimpen met een nawoord van Roel Munniks 

Rudolf  Steiner / Werken en voordrachten © 1994 Stichting Rudolf  Steiner Vertalingen Tweede druk 1998 Derde druk 2005 Vierde druk 2014 (oplage februari 2018)

528x840

Advertentie

42 gedachtes over “Onze tijd heeft de wetenschap van het bovenzinnelijke nodig  

  1. John Wervenbos

   Heel goed van deze Stichting dat ze haar Steiner boeken in digitale vorm, in de toekomst ook in audioformaat, gratis ter beschikking heeft gesteld.

 1. Laatst las ik hier iemand die zei dat overmatig mediagebruik en media brainwash als vaccinatie tegen spiritualiteit kon zijn.
  Toen dacht ik ja, dat is echt zo. Maar later besefte ik dat als ziekte via de geest het lichaam kan bereiken dan kan gezondheid dat ook! Zonder licht geen duister, zonder duister geen licht.

  1. Haike

   Misschien ligt het nog iets ingewikkelder… Want het licht schijnt is de Duisternis, en de Duisternis heeft het niet begrepen…

   1. Haike

    Als Ahriman niet zou kunnen begrijpen, zou hij nooit deze ondankbare taak op zich hebben genomen..

   2. Haike

    Dan ben je blijkbaar niet bekend met het volgende verhaal:

    In de Hemel vroegen de Engelen zich af waarom God de Duivel had gecreeerd.. want alles wat God samen met de Engelen had gemaakt wer door de Duivel weer vernield..

    Maar geen van de Engelen durfde het te vragen… Totdat het allerkleinste engeltje al zijn moed bij elkaar raapte en naar God ging en hem vroeg waarom hij toch de Duivel has geschapen..

    Opdat de mens dan kan kiezen tussen goed en kwaad was het antwoord.

    Het engeltje was daar wel een beetje stil van…. Totdat hij een nieuwe vraag stelde aan God.
    Maar wat nou als de Duivel niet bereid was geweest die taak op zich te nemen??

    Nu was het de beurt aan Godvader om stil te zijn, hij was het langer dan dat het engeltje stil was geweest.
    Tja zei Godvader eindelijk na lang nadenken: Dan had ik waarschijnlijk een nieuwe Duivel moeten maken die wel bereid was geweest die taak op zich te nemen.

    Het verhaal toont dus aan dat de vrije wil van iedereen gerespecteerd wordt, ongeacht waar je op de hiërarchische ladder staat.
    Daarnaast weet ik van iemand die keek naar de Mensheidsrepresentant in het Goehteaneum en de kreet hoorde: Wie verlost mij….

    Jou teksten komen me hier en daar soms wat zwart/wit over. Ze zijn zeer uitgesproken en duidelijk. Je maakt duidelijk waar je voor staat, dat doe ik ook. Dat is ook wel een positieve kracht. Maar wat heb je eraan als je die duidelijke mening vervolgens weer ondergeschikt maakt aan een numerieke meerderheid die er anders over denkt?

   3. Haike

    Dan herhaal ik nog maar een keertje wat onlangs schreef hoe de elementairwezens er naar kijken en dan de vraag stellen: Gaat de Antroposofische beweging zijn pak met stropdas uit doen en eindelijk een spijkerbroek aantrekken? Waarbij ik altijd moet denken aan de voormalig wethouder van Amsterdam Jan Scheafer en tweede kamerlid en een spijkerbroek droeg en zei: “In gelul kun je niet wonen”.

   4. stroes71

    Het kan zijn dat ik er helemaal naast zit maar ik reken het kwaad geen macht toe. Het kwaad leeft in mijn beleving bij de gratie van liefde en kan niks anders dan dat. Het is er als een onverklaarbare natuurkracht die alles afbreekt wat niet bezield is. Het is een onderdeel van de schepping zelf, en niet iets wat er buiten staat.

   5. Haike

    Als het alleen maar afbreekt wat niet bezield is, dan zou ik me nu niet bezig hoeven te houden met wel of niet vaccineren… aangezien ik wel bezield ben als mens, en mijn medemens met mij mag ik hopen…

   6. stroes71

    Een peuter is ook bezield maar dat wil nog niet zeggen dat ik hem als opvoeder alleen een drukke straat laat oversteken.

   7. Haike

    Als dat inhoud dat ik door vaccineren afgesloten wordt van het contact met de Geestelijk Wereld weet ik het wel. Maar als het kwaad alleen maar zaken afbreekt die niet bezield zijn hoef ik me toch nergens druk over te maken??

    Want mens en dier zijn wel bezield, daarnaast heeft de mens ook nog eens een Geest zoals Willem Beekman me dat als 8e klas piepertje me leerde. Maar volgens jouw eigen uitspraak breekt het kwaad alleen maar niet bezielde zaken af?? Of mis ik nou iets?

   8. stroes71

    Maar je ziel wordt toch niet gevaccineerd? Het is je lichaam die gevaccineerd wordt. Dus ik snap je niet.

   9. Haike

    Aha!!

    Maar nu denk ik dat ik jou wel begrijp. Nee je fysieke lichaam laten vaccineren heeft ook invloed op je Zielegesteldheid.

    Want je fysieke lichaam is zolang ze bezield is iets meer dan materie. Je ziet het ook terug in de realiteit. Het hoofdhaar van de mens: het hoorn, is zijn antenne/verbinding naar het Geestelijke.

    Wat zie je bij mensen die in dienst gaan bij het leger? Als eerste gaat het hoofdhaar eraf opdat die verbinding met het Geestelijke geminimaliseerd wordt. Zodat het geweten, ethiek, morele kwestie’s, die ze hebben om over na te denken gedempt worden.
    Geen schuld gevoel krijgen over het feit dat je er een hebt neer geknald. Die jongens die zo goed zijn in het leger dat ze in aanmerking komen voor de Seal opleiding en vervolgens op missie gestuurd worden om Osama Bin Laden op te halen of weg te ruimen, mogen ook in het eerste half jaar van hun opleiding niet in de eerste persoon enkelvoud praten.

    Niet zeggen ik heb honger, ik moet wat eten, nee: Deze marinier heeft honger hij moet wat eten.
    Ont-ikken dus. Afbreken van de persoonlijkheid die die mens was. Om hem vervolgens zo te kunnen opbouwen waarin het zogenaamd niet erg is als ze in een gecompliceerde gevechts situatie terecht komen waarin doden vallen.

    Om diezelfde reden mogen in de Biologisch-Dynamische landbouw de hoorns bij de koeien er ook niet af. Die hoorn is het stuur, het kompas waarmee ze contact hebben met de kosmos en tevens is dat kompas hun steun om hier op Aarde hun weg te vinden.

    Een koe die net onthoornd is, (tegenwoordig wordt daar al meteen een ingreep op gedaan bij het pas geboren kalf) loopt ook rond alsof ze flink dronken is, en heeft veel moeite haar evenwicht te houden, ik heb dat uit eigen waarneming kunnen aanschouwen helaas. Daarnaast zit er in die hoorn ook veel leven en is het voor de volwassen koe ook nog eens een hele pijnlijke ingreep.

    Je kunt niet het Geestelijke los denken van het Fysieke als je hier geïncarneerd bent, het heeft wel degelijk invloed op elkaar.

    Daar komt bij dat door anderen hier ook al gesproken is over dat deze inenting gebaseerd is op experimentele Nano techniek. Waarbij dan ook de vraag rijst of we het dan nog wel hebben over een fysieke stof die wordt ingespoten in het fysieke lichaam, of dat er iets heel anders wordt ingespoten wat weliswaar fysiek waarneembaar is voor het oog, maar waarmee je wel de niet fysiek zichtbare Ziel van de mens die verbonden is met dat fysieke lichaam raakt.

   10. stroes71

    Ik heb ons gesprek nu een paar keer overgelezen maar raak iedere keer volledig de draad kwijt.

   11. Haike

    Kan best zijn dat ik het niet goed uitleg.

    Misschien kun je het zien als een cirkel. Binnen die cirkel bestaat de Aardse fysieke wereld en lopen de mensen rond die geïncarneerd zijn en dus zichtbaar zijn. Maar binnen diezelfde cirkel zijn ook de niet geïncarneerden zo je wilt de gestorvenen of nog ongeborende aanwezig. Evenals de Geestelijke wereld en de verschillende hiërarchieën, met de daarin werkzame Geestelijke wezens. Loopt daar allemaal door elkaar heen, en beïnvloeden ook elkaar..

    Een aantal voordrachten van Steiner verzameld onder de titel “De val van de Geesten van de Duisternis” kan je misschien ook helpen. Pentagon: Amsterdam, 2008. ISBN 9789072052759

   12. stroes71

    Hoi Haike. Ik volg wel wat je zegt, ik weet alleen niet meer wat we nu specifiek bespreken.

   13. Haike

    Dat een fysieke vaccinatie wel degelijk invloed kan hebben op de niet fysieke zijnde Ziel van de mens. Dat de invloed van de vaccinatie verder gaat dan alleen op het fysieke lichaam van de mens.

   14. stroes71

    Maar dan klopt het toch wat ik zeg? Dan zorgt je ziel er nu toch voor dat je nu worstelt met die keuze?

   15. stroes71

    Toch denk ik dat dat waar is. Ik kan alleen niet uitleggen waarom. Dus ik begrijp het zelf nog niet goed genoeg.

   16. Haike

    Dat kan natuurlijk.

    Maar dat betekent dat ik me nergens bezorgd over hoef te maken aangezien ik een bezield persoon ben, maar daar heeft het kwaad in jouw redenering het niet op gemunt…

    En nou hou ik er over op want we gaan in een rondje draaien. Dat schiet verder niet zoveel op in mijn optiek.

   17. stroes71

    Ik bedoel als ons niks meer zou overkomen zouden we toch ook niks meer leren? En als we niks leren hoe groeien en ontwikkelen we dan? En wat ons overkomt, is altijd ongezien. Dat ik een ziel ben betekent toch niet automatisch dat ik verlicht zou zijn? Iedereen heeft toch blinde vlekken waar hij of zij juist aan leert?

   18. Haike

    Geef ik jou het gevoel dat je het verkeerd ziet of fout bent? Dat is niet mijn intentie. Mijn excuus daarvoor.

   19. stroes71

    Nee ik geloof alleen niet dat je zo zwart wit kunt stellen dat het feit dat je een ziel hebt je onschendbaar zou maken op aarde.

   20. stroes71

    Ik zie de ziel meer als een liefdevol kompas tijdens de reis en niet als een kwaadverdelger.

   21. stroes71

    Ik interpreteerde ‘het kwaad’ als ontbindende, afbrekende kracht die alleen werkzaam kan zijn waar de ziel, die voor mij de liefde betekent, afwezig is. Jij zei toen oh dan hoef ik me geen zorgen te maken over dat vaccin want ik ben bezield. Daar raakte ik het kwijt.

   22. Haike

    Ok.

    Ik kan me jouw interpretatie wel voorstellen en volgen maar ik denk dat het veel verder gaat. Sterker nog: Dat het juist de bedoeling is om invloed op de Ziel van de mens te krijgen, en dat het fysieke lichaam daarbij eigenlijk maar een ondergeschikt rol speelt als dat ook wordt getroffen.

    Kijk naar de geschiedenis: in 869 vond het Concilie in Constantinobel plaats door de Katholieke Kerk waarbij besloten werd dat de mens geen Geest heeft maar alleen een Ziel. Die Ziel had dan weliswaar hier en daar wat Geestelijke trekjes maar daarmee was dan ook alles gezegd. Zo ook werd de reïncarnatie verbannen, wat een hele gewone, normale gedachtengang was, wijd verspreid vanaf de jaartelling door heel Europa.

    Dacht je er anders over dan de Kerk, dan kreeg je met de inquisitie te maken en werd de gedachte er letterlijk uit geramd, of erger; de brandstapel.

  2. henri

   Mooi gezien !
   Zo kun je maar is niet voor iedereen alsnog mogelijk….eventueel de schade die het vaccin aanricht weghelpen door bepaalde oefeningen en meditaties want de mens kan op het fysieke lichaam alsnog inwerken via zijn geestelijke lichaamswezensdelen , heeft ook Steiner aangegeven , ik bedoel het dna hiermee ,want dna is een uitkristallisatie van geestelijke krachten , en is een vaste vermaterialiseerde substantie in die zin , het kan plots verdwijnen en er zijn ( wordt uigelegd in een voordr van Steiner die over dezich vormende mensenkiem /embryo gaat ….)

 2. En dit Stroes:

  Uit: De oorsprong van het Boze
  Spreker: Rudolf Steiner
  Jaar: 1906
  Eerste alinea:

  Kenmerk van de huidige literatuur is dat ze zo weinig over het boze vertelt. Het materialisme houdt zich juist niet met het boze bezig. Leed, ziekte en dood worden naar het schijnt materieel uitgelegd, maar het boze niet. Bij dieren spreekt men over wreedheid en schadelijkheid, maar het dier kan men niet boos noemen. Het boze bestaat enkel bij de mens. De huidige natuurwetenschap probeert de mens vanuit het dier te begrijpen en wist alle verschillen tussen mens en dier weg. Daarom ook verloochent ze het boze. Om het boze te lokaliseren moet men helemaal ingaan op menselijke eigenschappen. Men moet beseffen dat de mens een eigen rijk vormt (mensdom, mensheid; vert.). Vandaag willen we dit vraagstuk nader bekijken vanuit geesteswetenschappelijk standpunt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s