Herinnering aan de doden

Als de dode een herinnering aan zichzelf aantreft in de ziel van een persoon die een verbinding met hem heeft gehad, is het altijd alsof iets hem tegemoetkomt, wat zijn leven mooier maakt, wat zijn leven verhoogt. En zoals hier voor ons schoonheid bestaat uit wat kunst is, zo bestaat voor de doden schoonheid uit wat oplicht en straalt uit de harten, de zielen van mensen die zich hun doden herinneren.

Bron: Rudolf Steiner – GA 157a – Schicksalsbildung und  Leben  nach  dem  Tode: Vierter Vortrag: Der  Zusammenhang  der  geistigen  und  physischen  Welt im  Hinblick  auf  das  Leben  nach  dem  Tode – Berlijn, 7 december 1915 (blz. 83)

550x827