Men zal de mensen inenten tegen de neiging tot spirituele ideeën

Het materialistische tijdperk streeft er vanuit bepaalde kringen naar om alle spirituele ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om mensen ertoe te brengen, simpelweg door hun temperament, door hun karakter, alles af te wijzen wat spiritueel is en het als dwaasheid zien.

Zo’n stroming – het is nu al merkbaar bij individuele mensen – zal zich steeds verder verdiepen. Het verlangen zal opkomen dat het algemene oordeel zal zijn: het spirituele, het geestelijke is dwaasheid, is waanzin! 

Dit zal men trachten te bereiken door vaccinaties te brengen; dat men, zoals men met vaccinaties is gekomen ter bescherming tegen ziekten, nu met bepaalde vaccinaties komt die het menselijk lichaam zodanig beïnvloeden dat het voor de geestelijke neigingen van de ziel ontoegankelijk is. Men zal de mensen inenten tegen de neiging tot spirituele ideeën. 

Daar zal men tenminste naar streven: men zal vaccinatie-middelen proberen, zodat mensen al in hun kinderjaren de drang naar spiritueel leven verliezen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle  Geistwesen und  ihr  Wirken  in  der  Seele des  Menschen – Zürich, 6 november 1917 (blz. 89-90)

inenting