Inbeelden

Iedereen kan zich inbeelden dat wat hij denkt, het juiste is. Hoe minder realiteitszin iemand heeft, des te meer zal hij zich meestal inbeelden dat wat hij denkt, het juiste is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 169 – Weltwesen und Ichheit – Berlijn, 11juni 1916 (blz. 140)

Vertaling: Pieter Witvliet – Zie zijn website: VRIJESCHOOL  PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE ACHTERGRONDEN

p1c31s1a1_d1i118409p0z5r1c2f1