Wie is een ware christen?

Stel dat iemand de naam Jezus Christus nooit gehoord heeft en niets afweet van wat er in de evangeliën meegedeeld wordt, maar dat hij het radicale verschil tussen het karakter van wijsheid en macht en dat van de liefde wel kent. Zo’n mens is in de recht christelijke zin een christen, ook als hij niets weet van het mysterie van Golgotha. Wie de liefde zo kent, dat hij weet dat liefde er is om schulden te betalen en dat zij geen voordeel voor de toekomst inhoudt, die is een christen. De aard van de liefde begrijpen – dat is christen zijn!

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Die Liebe und ihre Bedeutung in der Welt – Zürich, 17 december 1912 (blz. 210)

Vertaling door Margreet Meijer-Kouwe. Overgenomen uit het boekje Nervositeit – Wijsheid – Liefde (blz. 68)

Zie ook: Liefde / Egoïsme / Schulden  (2 reacties)

PS Dit is voor mij altijd moeilijk te begrijpen geweest. Een liefdevol mens zal na de dood en in volgende levens een gelukkiger lot hebben dan iemand die veel slechts in zijn leven gedaan heeft. Hoe kan Steiner dan zeggen dat liefde geen voordeel oplevert? Maar ergens anders in deze voordracht zegt hij ook dat het geen voordeel oplevert in occulte zin. Wat is dat eigenlijk geen voordeel in occulte zin?

Striving

Striving – Werk van Nesta Carsten-Krüger 

De enkele bij is dom. De bijenkorf als geheel is buitengewoon wijs.

Het is erg belangrijk om een bijenkorf te bestuderen. De enkele bij is dom; het heeft instincten, maar het is van zichzelf dom. De bijenkorf als geheel is echter buitengewoon wijs. Vrij recent vond er een zeer interessante discussie plaats met arbeiders aan het Goetheanum aan wie ik in normale tijden twee lezingen per week geef. We hadden het over bijen en er werd een zeer interessante vraag gesteld. Mensen die bijen houden weten heel goed dat wanneer een imker die geliefd is bij de bewoners van de korf, ziek wordt of sterft, de hele bijenpopulatie in wanorde raakt. Dit gebeurt echt.

Een van de werklieden die de typisch moderne manier van denken heeft, zei dat een bij zoiets toch niet kan zien, ze kan onmogelijk een afbeelding van de imker hebben. Hoe kan zo’n gevoel van onderlinge verbondenheid dan ontstaan? Hij bracht ook het punt naar voren dat een imker het ene jaar voor de korf zorgt, maar het volgende jaar is er een heel andere populatie in de korf; zelfs de bijenkoningin is een ander insect en alle bijen in de korf zijn jonge bijen. Hoe kan er dan dit gevoel van onderlinge verbondenheid zijn?

Ik antwoordde op de volgende manier: Het is bekend dat in bepaalde perioden alle substanties in het menselijk organisme veranderen. Stel dat we kennis maken met iemand die naar Amerika gaat en na tien jaar terugkomt. De persoon die terugkomt is echt heel anders dan degene die tien jaar geleden wegging. Alle stoffen in zijn organisme zijn ingeruild voor andere. De dingen zijn precies hetzelfde als in de bijenkorf, waar de bijen zijn veranderd, maar het gevoel van verbondenheid tussen de korf en de imker blijft bestaan. Dit gevoel van onderlinge verbondenheid is te danken aan het feit dat er een enorme wijsheid in de bijenkorf zit. De korf is niet alleen een cluster van enkele bijen; de korf heeft een individuele ziel, een echte ziel.

Bron: Rudolf Steiner – GA 316 – Course for Young Doctors: Lecture I – Dornach, 2 januari 1924

Vanuit het Engels vertaald door Google

Sophia

Sophia – Werk van Nesta Carsten-Krüger 

Zorgwekkende ontwikkeling

Het is hier niet mogelijk te bespreken hoe elk voortijdig ontwaken van de hartstochten en zinnelijke driften verband houdt met een verzwakking van de wil. In het bijzonder zijn het alle instincten, verlangens en hartstochten die te vroeg zijn gewekt, die aan deze wet zijn onderworpen. […]

Omdat er al lange tijd geen juiste onderwijsprincipes bestaan, zijn er velen in de huidige bevolking die hun jeugd niet op de juiste manier hebben doorgebracht. Als de mensheid niet besluit, wat het allerbelangrijkste is, om de opvoeding van de jeugd te organiseren volgens de principes van de geesteswetenschap, zal er een steeds wilszwakkere generatie ontstaan, niet alleen uiterlijk gezien. 

Dit strekt zich tot ver uit in het menselijk leven. Vraag een aantal mensen hoe ze aan hun beroep zijn gekomen. Reken maar dat u meestal het antwoord krijgt: Ja, dat weten we niet, we zijn er zo ingerold. Dit gevoel erin geschoven te zijn, dit gevoel van niet tevreden zijn, is ook een teken van wilszwakte. Als deze wilszwakte wordt veroorzaakt op de manier die we hebben besproken, zijn er andere gevolgen voor de menselijke ziel, vooral als de wilszwakte op de wijze wordt veroorzaakt dat er in de jeugd toestanden van angst, vrees en vertwijfeling ontstaan. 

Het zal voor de mensen steeds noodzakelijker worden om een ​​grondig begrip van de hogere wetten te hebben om de toestanden van vertwijfeling te boven te komen, omdat juist de vertwijfeling in het verschiet ligt als men niet handelt in overeenstemming met de kennis van de geest.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 5 november 1911 (blz. 125-126)

Vertaald door Google

PS  Ik lees en hoor de laatste tijd vrij vaak berichten via tv of internet dat kinderen soms al op 11-jarige leeftijd, of zelfs nog jonger, naar porno kijken. Gezien bovenstaande woorden van Steiner lijkt mij dit een zeer schadelijke en verontrustende ontwikkeling.

Reverence

Reverence – Werk van Nesta Carsten-Krüger 

Dit is geen fabel

Dit is geen fabel: Een grote natuuronderzoeker heeft beweerd, dat de grootte van de geest van de grootte van de hersens afhangt, en dat de vrouwen gemiddeld kleinere hersens hebben dan de mannen. En echt, het is werkelijk gebeurd, dat men de methode van deze geleerde op hem zelf toegepast heeft. Men heeft na zijn dood zijn hersens gewogen en toen is gebleken dat juist hij abnormaal kleine hersens, veel kleinere hersens had dan de vrouwen, die men wegens hun lagere hersengewicht voor minderwaardige geesten hield.

Bron: Rudolf Steiner – GA 054 – Die Welträtsel und die Anthroposophie – Hamburg 17 november 1906 (bladzijde 109)

Parcival's shame

Parcival’s shame – Werk van Nesta Carsten-Krüger 

Eerder geplaatst op 13 november 2018  (3 reacties)

De toekomst van de mensheid hangt er vanaf

Wij mogen niet moedeloos terugschrikken wanneer het erom gaat feiten van de geestelijke wereld te onthullen die in het leven van de mens werken. Want de toekomst van de mensheid hangt ervan af of de mens leert leven met de geestelijke wereld zoals hij hier op aarde leeft met de fysieke wereld. De mensheid moet leren weer thuis te zijn in de geestelijke wereld zoals in het begin, in de oertijd. Alleen zo helpen we de toekomst van de mensheid. In de ware zin moeten we het woord van Christus begrijpen: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”.

Bron: Rudolf Steiner – GA 218 – Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus – Londen, 19. November 1922 (blz. 178)

9A15D086-7AC2-4D42-8EAA-49B672E0E534 (3) 2

Werk van Nesta Carsten-Krüger