Kracht en stof

Niet die materialist is de ergste, die aan de leer van het materialisme gelooft, die gelooft aan de leer van “kracht en stof”, maar hij is de ergste die afhankelijk is van kracht en stof, bijvoorbeeld als hij in de winter alleen in deze plaats, in de zomer alleen in die plaats kan leven, zich geheel afhankelijk van het stoffelijke maakt, om niet neurasthenisch te zijn. Daarom gaat het er niet enkel om, dat men niet gelooft aan deze leer van kracht en stof, maar dat we onafhankelijk worden van stof. Wat is dat voor een leven, als iemand in de winter alleen in een grote stad en in de zomer alleen op het land kan leven. Bij zulke mensen helpt het bidden niet en het geloven niet, want hij is een materialist, hij is afhankelijk van “kracht en stof”.

Bron: Rudolf Steiner – GA 127 – Die Mission der neuen Geistesoffenbarung – St. Gallen, 26 februari 1911 – (bladzijde 109)

Wikipedia: Neurasthenie 

Eerder geplaatst op 14 september 2013

Geesteswetenschap/Kennis/Zelfopvoeding

Geesteswetenschap betekent niet slechts het zich eigen maken van kennis, geesteswetenschap betekent een opvoeding in de meest eminente zin, een zelfopvoeding van onze ziel. We maken onszelf tot wat anders, de interesses veranderen, de opmerkzaamheden die de mens voor het een of ander ontwikkelt na enige jaren, als hij zich verdiept heeft in de geesteswetenschap, worden anders. Wat hem vroeger geïnteresseerd heeft, interesseert hem niet meer; wat hem vroeger niet geïnteresseerd heeft, begint hem in de hoogste mate te interesseren. Men kan niet enkel zeggen: Iemand krijgt pas een verhouding tot de geestelijke wereld, als hij een occulte ontwikkeling heeft doorgemaakt. – Het esoterische begint niet pas met de occulte ontwikkeling. In de momenten waar we ons met de een of andere geesteswetenschappelijke vereniging verbinden en met ons gehele hart erbij zijn en voelen, wat in de leringen van de geesteswetenschap ligt, dan al begint het esoterische, dan begint onze ziel zich te veranderen, dan begint iets soortgelijks, als ongeveer zou gebeuren met een wezen, dat voordien alleen licht en donker had gezien en dat dan door een speciale andere organisatie de ogen zouden beginnen kleuren te zien: de hele wereld zou er anders uitzien voor een dergelijk wezen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 136 – Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen – Helsinki, 3 april 1912 (bladzijde 19)

Eerder geplaatst op 13 september 2013

Baat het niet, het schaadt ook niet

Wat u in De weg tot inzicht in hogere werelden vindt, onderscheidt zich van veel andere regels en oefeningen door de eigenschap dat ze onschadelijk zijn. Alleen zulke dingen zijn meegedeeld, welke – ook als ze niet met geduld en standvastigheid worden uitgevoerd – de mensen geen schade kunnen brengen. Ook als ze niet met standvastigheid worden doorgevoerd, kunnen ze geen kwaad. Niemand kan schade door ze lijden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 53 – Ursprung und Ziel des Menschen – Berlijn, 15 december 1904 (bladzijde 198-199)

P.S. Dit lijkt me een vrij belangrijke opmerking, want er schijnen ook oefeningen te zijn, die gevaarlijk en schadelijk voor karakter en gezondheid kunnen zijn, als men ze niet regelmatig doet of als men er na een bepaalde tijdsperiode mee ophoudt.

Eerder geplaatst op 12 september 2013

De kritieken van het kaliber zoals ze er tegenwoordig nog tegen de geesteswetenschap zijn, zullen verstommen

In een paar toespraken kan ik altijd alleen maar aansporingen geven. Spirituele wetenschap kan men tegenwoordig gemakkelijk vijandig gezind zijn, gemakkelijk weerleggen, want zij kan altijd slechts stimulansen geven. Dan is het voor iemand die één, twee voordrachten een keer hoort, werkelijk doodeenvoudig om alle mogelijke weerleggingen te geven, de strengste kritiek aan te voeren, natuurlijk.

Maar zo gelukkig is de geesteswetenschap in deze tijd niet, dat zij talloze leerstoelen, zoals de andere wetenschap, ter beschikking heeft. Dat zal ook komen. En dan zullen de kritieken van het kaliber zoals ze er tegenwoordig nog tegen de geesteswetenschap zijn, verstommen. Zulke dingen zijn in de loop van de menselijke evolutie op de meest uiteenlopende wijze gebleken. Met die kritiek zal het net zo gaan, als het met deze dingen is gegaan. Maar de geesteswetenschap kan tegenwoordig nu eenmaal enkel aansporen. Ze kan ook wat betreft de sociaal-morele ideeën alleen stimulansen geven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 72 – Freiheit/Unsterblichkeit/Soziales Leben – Bazel, 24 november 1917 (bladzijde 182-183)

Ontvankelijkheid voor antroposofie beperkt

Als men een openbare voordracht houdt, zoals die van gisteren, over geesteswetenschap en mensentoekomst, dan is men genoodzaakt zeer goed rekening te houden met de ontvankelijkheid van onze tegenwoordige wereld, zeer duidelijk eraan te denken, dat deze ontvankelijkheid beperkt is. Men moet helder inzien, dat in onze tijd weliswaar vanuit de geestelijke werelden inzichten binnenstromen, welke voor de mensheid noodzakelijk zijn, maar dat zij tegenwoordig in zeer geringe mate onbevangen kunnen worden opgenomen. De meeste mensen, die zich niet goed op een dergelijk opnemen hebben voorbereid, zouden de diepergaande kennis van onze geesteswetenschap toch nog als een schok ervaren, als iets dat er als fantasterij of als een droom uitziet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 127 – Die Mission der neuen Geistesoffenbarung – München, 25 februari 1911 (bladzijde 86)

Eerder geplaatst op 11 september 2013