Ita Wegman

Mijn lieve vrienden!

Het was voor mij gisteren en eergisteren onmogelijk om tot u te spreken. Maar ik wilde de Michael-wijding stemming voor vandaag, die in ons hart, in onze ziel voor morgen moet uitstralen, niet voorbij laten gaan zonder op zijn minst kort tot jullie, mijn beste vrienden, te spreken. Dat ik het kan is alleen mogelijk door de toegewijde zorg van onze vriendin Dr. Ita Wegman. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 238 – Esoterische  Betrachtungen karmischer  Zusammenhänge – Dornach, 28 september 1924 (Laatste toespraak) – blz. 166

Ita Wegman (22 februari 1876 – 4 maart 1943)

ita-wegman-young-very

Ita-p1ujx1b93nnepy7vtryj2h6z1au76hkzehhahsy3wo