Attentie

Beste lezers en lezeressen,

Een lezeres van deze citatensite maakte mij erop attent dat soms bij de citaten advertenties verschijnen, waarbij u gefeliciteerd wordt en een prijs gewonnen hebt. Dit zijn waarschijnlijk onbetrouwbare berichten van internetcriminelen. Het hoeft niet zo te zijn, maar de kans is groot dat het niet vertrouwd is. Ik adviseer iedereen dan ook dit soort advertenties te negeren en vooral nergens op te klikken.

Vriendelijke groet, Ridzerd

IMG_20180204_180819 (1).jpg

Sprüche in Prosa – Nieuwe weblog van John Wervenbos

Beste lezers en lezeressen,

Graag wil ik het nieuwe weblog Sprüche in Prosa van John Wervenbos onder de aandacht brengen.

Hij heeft het uitgebreid aangepakt, want er staan niet alleen citaten van J.W. von Goethe in, maar ook commentaren van Rudolf Steiner. Zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen, lijkt mij.

Men kan ook, indien gewenst, elke keer een e-mail ontvangen als er een nieuwe blog op staat. Men kan dat kenbaar maken met de mededeling ‘Opstarten e-mail melding’ en dat sturen naar het e-mailadres  goetheanisme@johnwervenbos.nl

Afmelden gaat op dezelfde manier met de mededeling ‘Stopzetten e-mail melding’. Zie hiervoor ook: Introductie en verantwoording

Met vriendelijke groet,

Ridzerd

NIEUWE BROEDERSCHAP – De weg van het IK

Beste lezers en lezeressen,

Ongeveer twee weken geleden kreeg ik een boekwerk met de bovenstaande titel toegezonden, en ik heb het met belangstelling gelezen. Het is een autobiografisch boek, maar zoals de schrijver in onderstaande beschrijving van zijn boek al zegt, is het hem toch hoofdzakelijk om de inzichten te doen. Er staan veel buitengewoon interessante en belangrijke dingen in. Ook passages die mij kippenvel bezorgden, bijvoorbeeld het gedeelte waar hij schrijft over zijn scheiding en het afscheid van zijn vrouw en kinderen. Neemt niet weg dat er ook geestige dingen in staan, die zogezegd de wijnkruik van de gulle lach weten te ontzegelen.

Het is een leerzaam boek waar veel dingen in staan die het overdenken zeer waard zijn. Het is geschreven door een ‘man van de praktijk’, die veel heeft meegemaakt en en met een tomeloze wilskracht van alles heeft aangepakt. En daarbij zeer veel verstand en kennis van antroposofie heeft. Kortom, een boek dat lezing en bestudering verdient en daarom van harte door mij wordt aanbevolen.

Hieronder nog een beknopte samenvatting van het boek door de schrijver zelf.

Ridzerd bood mij ruimte aan op zijn site om iets te schrijven over het hoe en waarom van het boekwerk. Het boek behandelt aan de hand van mijn eigen levensverhaal de ontwikkelingsweg die voert naar vrijheid. Ieder inzicht is direct verbonden met eigen ervaring, waar het zijn oorsprong vond. Het autobiografische verhaal is niet meer dan de drager van de inzichten, en heeft niet de bedoeling een op zichzelf staand fenomeen te zijn. Het gaat er steeds weer om, te laten zien dat wij allen een gelijksoortige weg bewandelen, die gaat vanuit het paradijselijke bestaan dwars door het licht en duister naar een hogere vorm van menselijk bewustzijn. 

Zoals de titel al aangeeft is het hoofdthema in het boek.. Broederschap. Dat broederschap in onze tijd is ondergesneeuwd en meer gezien wordt als iets uit een ver verleden hoeft geen betoog. Verder kleeft er ook een duister luchtje aan broederschap door de schandalen in en rond de katholieke kerk en kloosterordes. In vroegere tijden waren broederschappen veilige havens waar het gemeenschappelijk belang voorop stond. Waar de mensen verbonden waren door een gemeenschappelijk ideaal en zich nog verbonden voelden met een geestelijke wereld. In onze tijd van het verregaande individualisme staat veelal het eigenbelang  van het individu voorop, met de bekende rampzalige gevolgen voor mens, dier en milieu. Met de ondertitel…de weg van het IK…betoog ik dat een nieuwe broederschap alleen nog mogelijk is als individuen, die een bepaalde ontwikkelingsweg zijn gegaan, zich in vrijheid en met bewustzijn weer willen verbinden. Als de verwarring compleet is kan het nieuwe ontstaan, en daarom is de tijd aanstaande dat de nieuwe broederschap afdaalt uit de geest en zichtbaar wordt.

Een ander belangrijk thema in het boek is de droomwereld. Dromen als boodschappers en spiegels van de geestelijke wereld. Een beeldentaal die van wezensbelang is voor de verdergaande spirituele/menselijke ontwikkeling. Zonder dat contact zijn we afgesneden van onze oorsprong en onze boodschappers. Met het grote gevaar dat de mensheidsontwikkeling stagneert of zelfs stopt. Volwassenen maar erger nog de kinderen worden als het ware gevangenen van de materie.

Je ziet ze werkelijk verdwijnen in de virtuele wereld. Je hebt geen kind meer aan ze. Die schijnwereld nestelt zich dus voor hun beeldend vermogen, en dat zou ik rustig een misdaad kunnen noemen naar onze kinderen. Stel je voor dat je voor altijd afgescheiden wordt van je echte familie, van je zuiverste oorsprong. Met als vraag: wat voor krachten zijn hier aan het werk?

 Het is geen professioneel ondersteund werk, maar een spontaan geschreven boek uit pure eigen ervaring, met inzichten gedestilleerd uit die persoonlijke ervaring/beleving. Toch vindt het in deze vorm, uitgeprint of via mail voor e-Reader, op een bijzondere manier zijn weg. Het is de bedoeling dat het boekwerk na lezen doorgegeven wordt aan een andere potentiële  belangstellende. Dat het vrij blijft circuleren, en niet ergens gelezen of ongelezen blijft liggen. Een Estafette….het stokje overgeven. Ook wordt het op prijs gesteld om na het lezen commentaar toe te voegen, opdat het werkelijk door meerderen gedragen gaat worden.

Nadere info en of bestellen(gratis): janverduin@live.nl   0614946760 (ook WhatsApp)