Liefde kan niet gepreekt worden

Men beticht de antroposofische georiënteerde geesteswetenschap er heel gemakkelijk van dat ze theoretisch zou zijn, en houdt haar voor hoe andere richtingen direct aan de slag gaan, hoe deze niet de mensen ermee plagen om wereldontwikkelingen te moeten begrijpen, maar hoe ze de mensen van liefde spreken, van algemene mensenliefde, wat men liefhebben en hoe men liefhebben moet. Nu, duizenden jaren is er op deze manier over liefde gesproken, zoals ook nu weer veel mensen het hebben willen.

Laat u eerst eens een veel kortere tijd geesteswetenschap in de menselijke zielen opnemen, dan zult u zien dat deze spirituele wetenschap, als ze de menselijke zielen werkelijk aangrijpt, in de menselijke harten als liefde zal oprijzen. Want liefde kan niet gepreekt worden. Liefde kan alleen groeien als ze juist verzorgd (Duits: gepflegt) wordt. Maar dan groeit ze. En ze is een kind van de geest. Ze is ook bij de mens een kind van het werkelijke inzicht, van de kennis die niet alleen op de materie  ingaat, maar die op de geest ingaat.

Bron: Rudolf Steiner – GA 181 – Erdensterben und Weltenleben – Berlijn, 22 januari 1918 (bladzijde 26-27)

3 gedachtes over “Liefde kan niet gepreekt worden

 1. Mooi. Liefde, in de geschetste zin, als ‘kind van de geest‘. Een gepast steinercitaat op Hemelvaartsdag en voor aankomend Pinksteren. Het kan goed zijn om in die geest de eerste en tweede voordracht van de cyclus Wegen naar Christus (GA 131; 1911) te bestuderen en daarover te contempleren. Vergelijkingsmateriaal, een ander steinercitaat, één over denken en willen en moraliteit, opgenomen in noot 2 bij een recent blog van me over ‘zuivering en verlichting’.

 2. Ik was een beetje geschrokken over deze tekst. Want die spreekt over een ander onderwerp dan ik dacht. Maar bij Steiner moet je goed lezen.

  “Weltenentwickelungen begreifen zu sollen, sondern wie sie den Menschen von Liebe sprechen, von allgemeiner Menschenliebe,was man lieben und wie man lieben soll. Nun, Jahrtausende ist in dieser Weise von der Liebe gesprochen worden “.

  Het gaat dus over mensenliefde, hetgeen iets anders is als de liefde van een mens tot de ander. Op de omwikkeling- weg van de individualisatie (dus het loskomen van de groepsziel
  heeft Steiner aangegeven dat slechts 700 jaar geleden het individuele woord liefde zijn intreden deed. Waarin het een bewustwording is een beeld van de eigen individuele Karma.
  Net als dat het geweten ongeveer 1500 jaar geleden een rol ging spelen in het bewustzijn, wat een leermoment van vorige levens is.
  Het bewustzijn is een fascinerend fenomeen, eigenlijk een van de openbaringen van het ÏK-lichaamwe zien nu al dat steeds meer mensen hun vorige leven(s) bewustzijn

 3. walterhebing

  Liefde kan alleen groeien als ze juist verzorgd (Duits: gepflegt) wordt. Maar dan groeit ze. En ze is een kind van de geest. Ze is ook bij de mens een kind van het werkelijke inzicht, van de kennis die niet alleen op de materie ingaat, maar die op de geest ingaat.
  Deze zin uit het citaat van Steiner boeit me, deze zin herinnert me aan de vraag: Waartoe zijn we op aarde? Om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn! In wezen zegt Steiner in dit citaat hetzelfde als wat ik voor mijn eerste communie moest leren, met dit verschil dat Steiner het blinde begrip “Liefde” hanteert en de Bijbel liefde ziet, als in relatie tot God staan.
  God is Liefde en elke levende manifestatie op aarde staat in directe of indirecte relatie met God. Adam en Eva vielen in beginsel samen met God, de onzijdigheid als toppunt van Bewust Zijn op aarde, maar Eva wilde meer, namelijk: “Kinderen”. Hoe kan de mens als alomvattende Spiegel van God zich dergelijke daad vernederen?
  Jezus heeft veel gedaan om het lichaam als tempel van de Heilige Geest te herintroduceren, maar zowat alle culturen denderen door en gebruiken kinderen om ze naar eigen inzicht op te voeden en ze daarvoor te gebruiken, terwijl elk kind waar het ook op aarde geboren wordt als een liefdes geschenk van God op aarde komt. Dit om ons op aarde te gebaren, dat in elk lichaam van een kind jonger dan zes dagen gedurende die zes dagen de pure Heilige Geest aanwezig is, alvorens het menselijk lichaam beïnvloed(bekogeld) wordt door de individuele/culturele fysieke en psychische omgeving gedurende die zes dagen op aarde! De Heilige Geest moet dan kiezen dan kiezen voor een uitweg, waar er in wezen geen is, immers de Heilige Geest is de samenvatting van Heilige Drie-eenheid, namelijk: In de naam van de Vader(verleden) en de Zoon(de toekomst) en de Heilige Geest(de pasgeboren, het Nu). Dat houdt in, dat pas als de pasgeborenen op aarde wereldwijd goed verzorgd worden, de individuele mens pas een zalige getuige zijn van een eeuwig durende openbaring van de details van de tempel van zijn/haar geest(zijn/haar eigen lichaam) kan krijgen, als toppunt van alles wat in ons zonnestelsel bestaat! Er zijn mensen die eraan twijfelen(mensen van de Geest) mensen die erop bouwen(mensen van de materie) en mensen willen leven met het leven op aarde. En dat zijn mensen die kinderen liefhebben, niet om kinderen de weg te wijzen, maar kinderen ons de weg te laten wijzen. Liefde is blind totdat de mens de liefde vindt, aan zijn openbaring herkent men zijn/haar persoonlijke, de universele liefde of de liefde tot God als schepper van Hemel en aarde.
  Op aarde heb ik genoeg ervaringen opgedaan om de mens te beschouwen als een onderdaan van zijn eigen gedachtegang. Tevens heb ik genoeg ervaringen opgedaan om mezelf daarvan te verlossen, alhoewel er oneindig veel valkuilen in ons menselijk leven zijn ingebouwd om de Heilige Geest in ons lichaam maar geen kans te geven zich te ontwaren. Doch de Heilige Geest is de enige weg om iets van God(Liefde) te proeven, ruiken, horen, zien en voelen. En wat de de ongelovige Tomas deed zullen we nog steeds als uitgangspunt van geloof behoren te nemen.
  Ik beleef de mensheid anders, ik vind de mensheid zichzelf ten gronde richten, eigenlijk al sinds Adam en Eva op aarde zijn geweest! Kaïn en Abel zijn nog steeds actueel in verband hun ouders, die in den beginne samenvielen met God en het aardsparadijs! Zowel van God als van het aardsparadijs is de mens als toppunt van Goddelijk Bewustzijn op aarde ver verwijderd geraakt en weet dat de mens er met elk kind, wat er waar ook op aarde geboren wordt steeds verder afraakt van de essentie van zijn/haar bestaan op aarde. Ik heb bewust vijf kinderen verwekt, ik wou er elf geboren laten worden, maar mijn vrouw wilde persé geen enkel kind meer. Ik wil baanbrekend op aarde aanwezig zijn, opdat kinderen niet nodeloos opgeleid worden tot ’n baan die de medemens belaagd, maar dat is een lange weg gebleken!
  Het zijn op aarde is voor de mens veel moeilijker dan het niet zijn op aarde en dat niet is niet aan de concrete omstandigheid van de mens te wijten, maar aan de menselijke geesten ten tijde van nood, die noden niet zagen als eigen menselijke nood, maar als fysiek gewin!
  Er is geen enkele mens op aarde, die de bewustzijnskloof tussen mij en mijn vrouw ten opzichte van mijn kinderen kan dichten, mochten er die wel zijn, wil ik er graag mee in contact komen.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s