Gedachten/Gevoelens

Er bestaat geen enkel gevoel, geen enkele geestdrift, die zich laat vergelijken met de gewaarwordingen van warmte, schoonheid en verhevenheid, welke worden aangewakkerd door de reine, kristalheldere gedachten die betrekking hebben op hogere werelden. De verhevenste gevoelens zijn juist niet degenen, die “vanzelf” opkomen, maar die welke men zich verwerft door een energiek denkleven te ontwikkelen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 9 – Theosophie: Das Wesen des Menschen: IV. Leib, Seele und Geist

Overgenomen uit Theosofie – Vijfde druk – Uitgeverij Vrij Geestesleven (bladzijde 33) – Vertaling H.G.J. de Leeuw