Nu ik tot dit inzicht gekomen ben, zou ik het liefst mijn leven verder doorbrengen zittend in een stoel (3-slot)

Dus: zowel voordat als nadat men ingewijd is, bestaat er geen tegenspraak tussen karmische dwang en persoonlijke vrijheid. Voordat men ingewijd is niet, omdat de  mens met zijn gewone bewustzijn binnen het bereik van de vrijheid blijft en de karmische noodwendigheden zich als passend bij zijn natuur, buiten de vrijheid om, voordoen; hij voelt alles aan alsof het zijn eigen natuur is, die hem dat brengt. En na de inwijding niet, omdat hij het volkomen eens is met zijn karma en het eenvoudig als verstandig beschouwt om te handelen in overeenstemming met wat zijn karma hem voorschrijft. Net zoals men, als men een huis heeft gebouwd, ook niet zegt dat het de persoonlijke vrijheid beknot als men er in trekt, maar wel: dat was heel verstandig om hier in deze streek dit huis neer te zetten en wees nu maar vrij binnen de muren van dat huis! Zo weet de ingewijde die terugziet in een vorig leven, dat hij juist vrij wordt door zijn karmische opgave te vervullen, dus in het huis te trekken, dat hij zich in een vroeger leven gebouwd heeft. Op deze wijze heb ik getracht u duidelijk te maken, dat persoonlijke vrijheid en karmische noodzaak in het menselijk leven samen kunnen gaan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 235 – Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge – deel 1 – Dornach, 23 februari 1924 (bladzijde 64)

Vertaling: A. Goedheer–de Keizer en H.L. Veltman-Arntzenius

4 gedachtes over “Nu ik tot dit inzicht gekomen ben, zou ik het liefst mijn leven verder doorbrengen zittend in een stoel (3-slot)

 1. Bernard Heldt

  Dit is een glashelder citaat.
  Maar het vraagt wel besef van de samenhang tussen de kosmische realiteit (Steiner: ‘geestelijke wereld’) waar je individualiteit mee verbonden is, en de aardse fysieke realiteit waarin je leeft. De specifieke werkzaamheid van deze samenhang, gericht op een nog buiten ons bewustzijn liggend kosmisch doel, leidt tot het karma.

 2. Walter Hebing

  Ik vind dit wederom een gewaagd(dubieus) citaat van Steiner, vooral de parallel die hij tussen Karma en een huis bouwen trekt. Ik vind dat je met een huis bouwen je veel beperkingen oplegt, je dan bezit en dat niet alleen het moet onderhouden worden, je kan alleen maar door de voor of achterdeur, enz. Daarnaast sluit je je af van direkte kosmische invloeden, immers deze worden gefilterd door het dak van het huis. Ik heb vaak buiten geslapen, met de hemel als dak en doe dat nog weleens als het me zo uitkomt. Dan denk ik soms aan Adam en Eva, welk voorrecht hadden deze eerste mensen, zich zomaar ergens neer te leggen onder het dak van de hemel. Wat is de mens toch ver verdwaald, ik sloot in begin jaren tachtig een Hypotheek af van bijna twaalf procent rente, dat betekent dat ik gedurende de dertig jaar dat ik er nu inwoon het huis driemaal betaald zou hebben, ware het niet dat de rente sindsdien alleen maar gezakt is en ik telkens weer afkocht. Wat een bezigheid! Ik begrijp Steiners vergelijking met het Karma dan ook niet. Of moet ik het zien als het karmisch huis van de Dalai Lama of ons Koningshuis? De Dalai Lama is niet welkom in China en ons Koningshuis daalt neder en gaat zich burgelijker gedragen.
  In wezen neigt de mens te regeren over de dag heen, terwijl de dag meer biedt dan de mens vermag, in deze contekst is tot nu geen enkel mens in staat geweest om de dag onder controle te krijgen laat staan er iets van te begrijpen. Alles is met alles verbonden, Steiner keert in wezen terug naar zijn oude veilige haven, los van het gebeuren van de dag. Een nieuw geloof stichtend, het Humaniseren van hetgeen er al was.
  Ik zie de aarde als een plek waar allerlei kosmische krachten samen komen en zelfs een rots tot leven kunnen wekken. En daaruit voortvloeiënd de mens. Echter door het genesis verhaal zijn we nog steeds bezig met Adam en Eva! En niet met hetgeen wat nu geschiedt op aarde. Het mannelijke heeft zich nog steeds niet vereenzelft met het vrouwelijke of visa versa. Terwijl dit toch de basis is, vanwaaruit men de dag kan ontwaren. In wezen ontdoen van de nu heersende krachten van de nacht. De zon geeft, de maan neemt. Daartussen zweeft de mens, Karmisch gezien kan hij naar zijn afkomst vluchten, maar daarvoor is hij niet op aarde, in wezen ook niet om zijn karma uit te dragen. In wezen is er de mens om meer leven op de aarde te brengen dan er al is, in navolging van de evolutieleer of de scheppingsleer. Leven in vrijheid is niet, je verschuilen in je opgebouwde Karma of in een huis. Ingewijde kunnen pas dat Karma of met een sleutel je huis betreden. Leven in Vrijheid is gewoon gaan en staan waar men ook op aarde gaan en staan wil. Gibran Kahlil schrijft er indringend over, Steiner schrijft weliswaar over de wereld, maar doet alsof we niet van deze aarde zijn! Dit in navolging van Jezus, met dit verschil: Jezus loste direkte problemen in zijn omgeving eigenhandig op. Brood vermenigvuldiging, Lazerus weer tot leven verwekken, de storm tot bedaren brengen enz. enz. Echter het zijn allebei mannen die onze kinderen iets wilden bijbrengen, wat de natuur volgens beide mannen, zelf niet kan. Vrouwen en afbeeldingen van hun, worden gebruikt om kinderen te bewegen tot de gekste dingen.
  Steiner, noch Jezus spreken over de verbindingen tussen kinderen en hun moeder en als ze het al doen is het los van van hun eigen beleving.
  In Steiners tijd was er nog geen Atoombom, geen radio, geen TV, geen auto, geen plastic enz. Echter wat er wel was: Voorname mensen die in kastelen of paleizen woonde, hun karma op de wereld uitleefde!
  Ik heb ooit geopperd, ik spreek voor al hetgeen niet spreken kan, maar waar ik me wel gebonden mee voel. Voor het kind in mij betekent dat, hou me niet voor gek, noch met taal of materiaal, mijn ziel doorziet dat allemaal, het brengt echter mijn hart ten gronden en dat is toch de impuls vanwaaruit ik leven kan. Mijn ziel heeft vele harten omsonst zien sneuvelen, waaronder mijn rechterhand(mijn zoon), mijn linkerhand(mijn dochter) onderzoekt nu de kern van Waarheid in India. Echter ik ben van mening dat waarheid pas aan de daglicht verschijnt, als Nederland tot op de bodem hun daden ten opzichte van hun medemensen erkent!
  Het ziekte proces van mijn zoon, ingezet op elf september 2001, zie ik als basis voor het Geestes Leven op aarde, in wezen een brei van Kosmische krachten, maar toch een wezenlijke ingreep op mijn persoonlijk leven op aarde en dat wil ik zo houden. Ik wil een bijdrage leven aan het daglicht, opdat het kunstlicht( de maan, waarvan we de krachten toch niet begrijpen) overbodig wordt. Immers het ondermaans vertrouwen in je afkomst, biedt geen garantie voor je toekomst.
  In die zin vertrouw ik meer op het leven om me heen dan op welke visie erover!
  Steiner dringt niet door tot mijn geheugen, hij laat zich ook een Tempel voor zijn geest bouwen, waarvan Jezus zegt: Breek deze tempel af en binnen drie dagen bouw ik een nieuwe! Blijkbaar heeft Steiner de Christen Impuls niet goed begrepen of juist wel en maakt hij er gebruik van. Er is een stroming van Kosmische Krachten naar de aarde, die er het Leven hebben doen ontstaan, dat wil niet zeggen dat de mens deze stromingen op waarde inschat. De aarde ondergeschikt maken aan één kosmische Kracht is het ontkrachten van het gebeuren op aarde. De aarde, hoe je ook wendt of keert is een Unieke Plek in het kosmisch gebeuren en als dusdanig dient de mens te denken en te handelen Het tegendeel krijgt echter vorm en inhoud! Het gouden kalf is Auto geworden.
  Tot zover
  Groetjes Walter

 3. Cisca

  Voor Walter Hebing,
  Oprecht vraag ik je: waarvoor, waartoe! laat juist Rudolf Steiner “iets” in je gebeuren?
  Graag je antwoord of anti-word.

  Cisca

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s