Een mooi pensioentje

Ik heb in mijn leven heel veel brieven gekregen van kerke­lijke mensen die zeggen dat de antroposofie, of hoe zij het dan ook noemen, in wezen een goede zaak is, maar dat ze in te­genspraak is met de eenvoudige Christelijke leer, die zegt dat Christus de zielen verlost heeft, dat men in Christus zalig kan worden zonder dat de ziel daar iets voor hoeft te doen. Het ‘eenvoudige geloof van het zalig worden in Christus’, dat kun­nen de mensen niet loslaten. Wanneer de mensen zoiets zeg­gen of schrijven, menen ze heel erg vroom te zijn. Maar ze zijn egoïstisch, puur egoïstisch, ze willen hun ziel passief houden en dan het Goddelijke ervoor laten zorgen dat de ziel met een mooi pensioentje door de poort van de dood gedragen wordt. Zo gemakkelijk is het in de wereldbeschouwing waar het religieuze leven van de toekomst uit voort moet komen niet. Daar zal men moeten inzien dat men het Goddelijke in de ziel zelf verwerven moet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 296 – Die Erziehungsfrage als soziale Frage – Dornach, 17 augustus 1919 (bladzijde 113)

Overgenomen uit het boek Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave (bladzijde 126). Vertaling John Hogervorst en Hanneke Nelemans.

Eerder geplaatst op 16 november 2014 

3 gedachtes over “Een mooi pensioentje

 1. walterhebing

  Zo gemakkelijk is het in de wereldbeschouwing waar het religieuze leven van de toekomst uit voort moet komen niet. Daar zal men moeten inzien dat men het Goddelijke in de ziel zelf verwerven moet.
  Steiner ziet het Goddelijke duidelijk anders dan Jezus en ik, het Goddelijke is in ieder kind jonger dan zes dagen actief aanwezig, daarna verschuilt het zich langzamerhand in de linker of rechterhersenhelft, dit naar gelang het kind de ruimte krijgt om zijn Godelijke Talent in een of andere Cultuur te uiten of het min of meer gedoemd is een door de zijn omgeving gecultiveerd talent ten tonele te brengen, om te kunnen overleven.
  Immers niet de ziel, maar het hart is de mediater tussen de goddelijke natuur en de menselijke cultuur en Jezus ging ons daarin voor niet alleen Jezus, maar velen voor, met en na hem.
  Vroom leven kan men onmogelijk in Nederland of in welk land op aarde dan ook!
  Jezus heeft dan wel onze Zielen verlost van Karmische inhouden, maar tijdens zijn leven ging zijn hart uit naar elke mens op aarde, jong of oud, ziek of gezond, arm of rijk, blank of zwart, enz. In dat kader gezien was Jezus zijn tijd verder vooruit dan Steiner, eigenlijk niet, in wezen verbond Jezus zich met de kern van het menselijk leven in het samenleven op aarde op dat moment.
  Ik vindt zijn uitspraak: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen” ijzersterk! Onze zielen kunnen dan wel bevrijd zijn, maar het is ons Hart, die ons de weg door het leven leidt om het Goddelijke in Ons de kans te geven om zich in het Nu, te ontwaren. Men kan kinderen nu eenmaal niet opvoeden om twee Heren tegelijk te bedienen, namelijk: God of de Mammon en dat gegeven zit toch struktureel in de opvoeding van onze kinderen verweven.
  En niet alleen in de opvoeding, maar in de gehele omgeving van ’n kind, wat in Jezustijd of nu op aarde geboren werd of wordt. Sterker nog, we(onze Geest) voedt kinderen dusdanig op, om zowel fysiek(ouders) te kunnen weerhouden ’n kind te baren en anderzijds psychologisch te benaderen omdat er kans is, dat er een Mongooltje geboren zou kunnen worden.
  Mijn hart kan dat gegeven niet bevatten ten opzichte van de woorden van God ten opzichte van Adam en Eva!
  Steiner stelt alsof de mens zich door de tijd heen, zal ontwikkelen tot zijn Goddelijke Kern. Ik stel daar tegenover dat niet de fysieke mens(kind) opgevoed dient worden, maar de geesten die Adam en Eva wel als uitgangspunt van het Androgyn bewustzijn beschouwen, maar toch elk kind als hun minderen beschouwen en het wil opvoeden naar hun menselijk beeld en gelijkenis. Terwijl elk kind ons geschonken wordt naar Godsbeeld en Gelijkenis als goed rentmeester van al het leven op aarde!
  Het is me menigmaal verweten dat ik als leraar toch kinderen opgevoed heb, waarop ik antwoordde dat ik kinderen hoogstens opvoedde in het verantwoord slopen van al hetgeen wat de mens in zijn/haar religieuse bevangenheid op aarde, door de eeuwen heen, zowel geestelijk(denken), fysiek(daad) en willen(verlangen) op aarde los van de levensgeest(God) sinds Adam en Eva op aarde geleefd hebben, tot stand hebben gebracht.
  De vrouw is weliswaar meer man geworden en de man meer vrouw, maar het onzijdige(al het leven{het kind} op aarde).
  Ik snap niet waarom Steiner het gebeuren rondom Jezus zo anders interpreteert dan ik! De Heilige drieëenheid is toch te vervatten in elke geboorte van ’n kind. In Naam van mijn Vader(verleden) en de zoon(ik, toekomst) en de Heilige Geest(Mijn moeder), zijn we nu samen op aarde! En dat is Amen! Het verleden en de toekomst gebundeld in het nu gebeuren op aarde.
  Pas als de mensheid dat gegeven tot zich neemt, kan de levensgeestGod) zich op aarde ten opzichte van de kosmos verder ontwaren.
  Het kosmisch licht heeft in eerste instantie het mineraal bewogenen door middel van het mineraal de plant en door middel van de plant het dier en de mens doet net alsof hij door het aanschouwen of beschouwen van het leven op aarde er een el eraan kan toevoegen!
  Doch hij/zij kan er geen el aan toevoegen, als hij/zij zich geen eenheid van geest weten te vormen, met de levensgeest(kind jonger dan zes dagen) op aarde.
  Steiner maakt de mens afhankelijk van zijn menselijke geest op aarde, terwijl de levensgeest een kosmsche geest(God) is, die alleen de mens uitnodigt om samen met hem het leven op aarde te verenigvuldigen. In plaats van medemensen op te voeden in de dwaalwegen van de menselijke geest, zonder het hart(het nu zijn) van de mens op aarde erbij te betrekken.
  Jezus zei het zo: Het Koninkrijk der hemelen is reeds op aarde, alleen de mens ziet het niet of wil het niet aanvaarden.
  De tempel van Gods Geest is elk lichaam van ’n mens op aarde en als wij denken deze te kunnen opvoeden of te kunnen begeleiden, zijn we zeer arrogant bezig ten opzichte van de kevensgeest en ons lichaam op aarde.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

  1. Walter,
   Volgens mij zeggen Steiner en Jezus of Christus gewoon hetzelfde. De mens kan het verschil maken, maar moet daar dan wel voor kiezen en zijn mogelijkheden daarin niet onderschatten. Hoe we ons nu opstellen is van invloed op waar het met de wereld naar toe gaat.
   Leven volgens Christus betekent je egoisme overstijgen en het goede doen.

 2. “Daar zal men moeten inzien dat men het Goddelijke in de ziel zelf verwerven moet” -Dat is ook het antwoord op het vorige citaat -tien bladzijden eerder in hetzelfde boek. We moeten beseffen dat de Christus in ons leeft, we kunnen de Christus in onszelf vinden, als we ons daarvoor inspannen. Je moet eerlijk tegen jezelf kunnen zeggen: “niet ik, maar de Christus in mij” (blz 104 bij Hogervorst en Nelemans).
  “Deze verandering naar innerlijke aktiviteit, deze manier van verbondenheid met de wereld, waar men zelf ook een deel van is, dat is wat de mensheid nodig heeft en waar zij nog niet zo erg van houdt” (opnieuw blz 126).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s