De overledenen zijn niet opgehouden er te zijn, slechts onze ogen zijn opgehouden ze te zien

Er is niets belangrijker voor het leven, ook zelfs voor het materiële leven, als grondige (Duits: durchgreifende) overtuigingen van het samenzijn met het geestelijke te kunnen hebben. Zouden de mensen van de afgelopen tijd niet de samenhang met de geestelijke wereld zo zeer verloren hebben, dan zouden de zware tijden van tegenwoordig niet gekomen zijn. Deze diepere samenhang zien maar heel weinig mensen tegenwoordig in; in de toekomst zal het wel ingezien worden. Tegenwoordig gelooft men: Als de mens door de poort van de dood gegaan is, houdt zijn activiteit met betrekking tot de fysieke wereld op. Nee, die houdt niet op. Een voortdurend levendig verkeer vindt plaats tussen de zogenaamde doden en de zogenaamde levenden. En we kunnen zeggen: Degenen die door de poort van de dood zijn gegaan, ze zijn niet opgehouden er te zijn, slechts onze ogen zijn opgehouden ze te zien; maar ze zijn er. Onze gedachten, onze gevoelens, onze wilsimpulsen, ze staan met hen in verbinding. Want juist ook voor de doden geldt het Evangeliewoord: ‘Zoek ze niet in uiterlijke gebaren, het rijk van de geest is midden onder u.’

Bron: Rudolf Steiner – GA 182 – Der Tod als Lebenswandlung – Neurenberg, 10 februari 1918 (bladzijde 56-57)

7 gedachtes over “De overledenen zijn niet opgehouden er te zijn, slechts onze ogen zijn opgehouden ze te zien

 1. henri

  Kwade broederschappen hebben er belang bij te zeggen dat het materialisme heeft afgedaan (gezien het zeer erg was in de 19 de eeuws, warop dezen zinsspelen ) .R Steiner zegt daarop , dit is niet waar .
  de materialistisch gezindheid neemt steeds meer toe en zij zal het beste gedijen als men de mensen voorhoudt dat er geen materialisten meer zijn .
  En het materialisme zal in de komende vier a vijf eeuwen nog verder toenemen ! Thns probeert men ook de oude wetenschappen, zoals astrologie en alchemei te bannen als verouderde onzin, dit omdat men dezen nie tkan begrijpen met het huidige abstrakte denken, waarmee dat eigenlijk niet gaat. Allen iemand die de geesteswetenschap tot zijn enken heeft eigen gemaakt kan dit begrijpen en aanvoelen .
  Wij leven heden in het tijdperk van de confrontatie met het kwade ( 5 de na- atlantische ) Deze materialistische broederschappen of loges proberen, de Christusimpuls en Chrisusverschijning te laten voorbijgaan , ongemerkt en zullen een ander wezen ‘ ervoor in de plaats stellen, dit geldt voor de Westerse loges.
  De Oosterse loges proberen zielen van gestorven voorouders te winnen dezen hun etherlichamen te koppelen aan demonen ,die zijn dan vereren, dat zijn eigenlijk demonische wezens , die deze voorouders bezielen, zo gaat ook weer de Christusimpuls naar de zijkant en ongemerkt voorbij .

 2. henri

  Deze kwade broederschappen moesten de mensen onthouden dat de krachten waarmee wij bezleld worden door de doden (in het dagelijkse leven) van de doden afkomstig zijn, Zij doen dit op een hele sluwe manier, namelijk door zogezegd niet ‘de geest’ te ontkennen , en daardoor te zeggen dat er geen materialisme meer zou bestaan , maar door niet te zeggen ‘hoe’ het werkt vanuit de doden ,en dat het van de doden afkomstig is .

  Alzo ,volgens R Steiner sluit men de geest als het ware in de materie op !
  Dat is bijgevolg spreken van de geest op een wazige vertroebelde manier , en men kan de gehele natuur zo tot geest maken en geestelijkheid die voortvloeit uit deze natuur ,doch men ontkent de ware concrete geestlijke wereld, de wereld die van onze doden komt .

  Zo zullen in de nabije toekomst de krachten van onze doden gebruikt worden via’ omwegen ‘van deze broederschappen voor onterechte doeleinden in de wetenschap .
  Door deze broedeschappen wordt er een sluier gelegd over het ware wezen en de ware impuls waar het om gaat . Deze broederschappen willen op een groeps-egoistische wjze , via kunstgrepen betrokken worden bij het manipuleren van deze krachten enwel op een luciferische -ahrimanische wijze !
  Er zal gewerkt worden met doden die men op een kunstmatige manier binnenbrengt in het menselijke bestaan , vanuit de stromingen van de constellaties van ‘Tweelingen’ en dat zijn de electromagnetische krachten, positive en negatieve , luciferische , die een dualiteit scheppen om machineriën aan te drijven, ipv de echte elementengeesten uit de natuur daarvoor te gebruiken . Men zal ook vanuit de boogschutter werken ,vanwaar de electrische krachten komen, de ahrimaanse . Men zal deze ‘middagskrachten’ aanwenden ipv de morgen en avondkrachten ,die vanuit de zonnekrachten die werken via de zonnekrachten , die in de Vissen en Maagd komen gaan gebruiken,. Een grote strijd zal er heersen tussen elkaar rivaliserende stromingen in de wetenschaps mensen ,en die uit het oosten die zullen werken met middagskrachten .
  De goede samenwerking in krachten zal komen van de Vissen en de Maagd, en daarmee zal men niets onrechtmatigs kunnen teweeg brengen .

  Het zal de houding van de mensheid zélf zijn die zal bepalen, of de goede medewerking van de doden zelf uitgaan en voortkomt uit de spirituele wereld ,waarin deze vertoeft na de dood . Alleen het inzicht en de kennis van de mens via de geesteswetenschap kan zoiets bewerkstelligen, en het inzicht dt wij heden verkrijgen via de gewone natuurwetenschap met haar uitsluitend abstrakte begrippen .
  Zolang dit niet gebeurt gaat alles bergaf, en komt er meer en meer srijd en geweld in de wereld , en komen er oorlogen her en der .

 3. henri

  correctie : ……en niet het inzicht dat wij heden verkrijgen via de gewone natuurwetenschap met haar uitsluitend abstrakte begrippen .

  1. Dan kan jij mij wellicht ook uitleggen waarom ik onophoudelijk droom van vissen in alle soorten en maten. Ze bevolken heldere zeeën en alle wateren en overal waar ik kom(nachtbeleving) vragen en trekken ze mijn aandacht. Altijd een liefdevolle boodschap/trilling.
   Ik ben geen visser en eet ze ook niet.
   Te persoonlijk voor dit medium? dan graag op stichting.dehalm@outlook.com
   Groet en dank,
   Jan

 4. Walter Hebing

  Die Ridzerd toch met dit citaat van Steiner treft hij mijn hart, als opeenvolgende citaten is dit toch een citaat wat me uitdaagt om toch weer wat meer aan het Woord toe te vertrouwen dan ik van plan was.
  Het vorige citaat van Steiner klonken de woorden: Tot ongeveer zijn zevende jaar is het kind een nabootsend wezen. En ik zeg dit getal zeven echt niet uit een of andere mystieke neiging, maar omdat de tandenwisseling werkelijk een belangrijk punt is in de hele levensontwikkeling van het kind.
  Ik vind deze zin moeilijk te begrijpen in het kader van mijn overleden zoon!
  De band die ik met mijn zoon opgebouwd had en nog steeds heb, is toch van een geheel andere aard. Eigenlijk andersom, mijn zoon volgde mijn handelingen heel nauwgezet, hij was mijn rechterhand geworden!
  Ik ben een man van twaalf ambachten en dertien “ongelukken, dus zo ook deze zoon van me”! Ons eerste kind, een dochter, was als kind heel anders, ook onze oudste zoon. Ik wijt dat verschil aan het feit dat ik onze overleden zoon zelf ontvangen heb op aarde, mijn eerste twee kinderen zijn op het nippertje door een vroedvrouw in haar handen op aarde ontvangen.
  Ik denk daarbij aan het gegeven dat als je,je als eerste over een kuikentje of een ander pasgeboren dier ontfermt het diertje je gelijk volgt als ware je zijn biologische moeder.
  Sindsdien beschouw ik de eerste blik die de pasgeborenen uitwisselt met de ontvanger van zijn lichaam, als schakel tussen leven en dood! Ik was de eerste die in zijn ogen keek en ook de laatste!
  Met andere woorden: Het edelste metaal(Kind) volgde grotendeels mijn voetsporen tot de elfde van de negende maand van het jaar tweeduizend één. Om kwart over zeven werd er op de deur van mijn klaslokaal geklopt en overhandigde de conciërge me de telefoon, het was mijn vrouw die me met een gebroken stem mededeelde dat onze zoon leukemie had en meteen opgenomen moest worden in het ziekenhuis! Net daarvoor waren de cursisten heel opgewonden het klaslokaal binnengekomen met de mededeling dat er iets heel ergs in Amerika gebeurd was! Iets met vliegtuigen en de twintowers, ik had ze net rustig gekregen en nu moest ik ze mededelen dat in mijn gezin ook iets ernstigs aan de hand was! En geen les meer kon geven!
  Dit citaat van Steiner eindigt met de woorden: Een voortdurend levendig verkeer vindt plaats tussen de zogenaamde doden en de zogenaamde levenden. En we kunnen zeggen: Degenen die door de poort van de dood zijn gegaan, ze zijn niet opgehouden er te zijn, slechts onze ogen zijn opgehouden ze te zien; maar ze zijn er. Onze gedachten, onze gevoelens, onze wilsimpulsen, ze staan met hen in verbinding. Want juist ook voor de doden geldt het Evangeliewoord: ‘Zoek ze niet in uiterlijke gebaren, het rijk van de geest is midden onder u.’
  Als dat zo is, wat Steiner hier neerpent, kan het toch niet zo zijn dat er aan de geest van een kind gesleuteld moet worden, naar mijn mening dient de mensheid op aarde eerlijk te zijn ten opzichte van ieder kind, pas dan ontstaat er ruimte/begrip op aarde voor de Heilige Geest! Want ieder kind draagt de Heilige Geest in zich!
  Ik snap Steiner niet dat hij de mensheidsontwikkeling ziet als een evolutiebeginsel, terwijl de mens er het toppunt van is. Eigenlijk snap ik Steiner wel, vanuit zijn sterrenbeeld gezien! Echter de aarde is een verzamelpunt van sterrenkrachten onder de zon en die hebben altijd samengewerkt, totdat de Mens(Heilige Geest) ontstond, echter de mens raakte door eigen toedoen verdeeld en verlangt tot op de dag van vandaag weer één te worden met de Heilige Geest, wat wel kan maar dan moet de mens wel beseffen in welke positie ze zich op aarde bevinden!
  Ik ben gisteren met een paar kinderen naar Amsterdam geweest, om de Arctic Sunrise te verwelkomen! Greenpeache is één van de vele organisaties die probeert de redden wat er aan leven te redden valt op aarde, Echter de Heilige Geest ontbreekt ook daar!
  In die zin heeft Steiner gelijk: In uiterlijk vertoon moet men het niet zoeken!
  Vandaar dat ik het Goetheanum een zinsbegoocheling van zijn geest noem, want deze tempel is de zoveelste geestelijke vervuiling op moeder aarde!
  Al de manifestaties van de Heilige Geest toont zich in allerlei vormen aan de mens, van mineraal tot mens(kind).En God zei tot Adam en Eva toen ze handelde buiten de Heilige Geest! In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
  Om tot de Heilige Geest toegelaten te worden is kijken met de Goddelijke Geest naar de medemens, pas als dat in orde is kan men naar het dierenrijk met de Heilige Geest ontwikkelen en zal het plantenrijk zich openbaren, opdat de stof, waaruit we zijn ontstaan, zich in volle glorie door het planten en dierenrijk ontvangen weet!
  Steiner stelt zich dan wel op als een ondersteuner van de praktische geest, maar tegelijkertijd ondermijnt hij deze met een mensontwikkelingsplan voor de mens, Niet het kind maar de mensheid moet ontwikkeld worden, opdat er ruimte komt voor de Heilige Geest op aarde! Die er al was voor de mens op aarde kwam, maar waarvan we afhaakte en de mens man of vrouw werd en kinderen onze binding met de Heilige Geest in stand houden.
  Mijn overleden zoon verschaft me veel werk op aarde, ik weet niet of ik nog lang genoeg leef om mijn gevoelens jegens mijn bestaan op aarde in begrijpbare woorden om te zetten, volgens Steiner hoeft dat niet, want dat kan ook na de dood, maar ik heb er twijfels bij.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s