Het beste voor opvoeding van kinderen is zelfopvoeding  

Het is niet overdreven om te zeggen: degene die in de omgeving van het kind, voor zover dit vóór het zevende jaar is, vanuit zijn innerlijk heel erg zijn best doet een goed mens te zijn, een mens die goed in het leven staat, die gewetensvol zich voorneemt om zelf in zijn gedachte-, zijn gevoelsleven tegenover het kind niets verkeerds te doen, ook niet onuitgesproken, heeft door het imponderabele van het leven op de sterkste manier invloed op het kind. 

Wat dit betreft is er nog veel waarnaar gekeken moet worden, wat – als ik het zo mag zeggen – nog tussen de regels van het leven staat. Toen we ons langzamerhand in een meer materialistisch leven, vooral wat betreft de fijnzinnigere dingen in het leven, ingekapseld hebben, raakten we er meer aan gewend dergelijke dingen onbelangrijk te vinden. Pas wanneer ze weer naar waarde geschat worden, zal er in de pedagogie een bepaalde impuls komen die deze pedagogie dan ook nodig heeft, vooral in een tijdperk dat zich sociaal, een sociaal denkend tijdperk wil noemen. Je kan bepaalde levenservaringen niet op de juiste manier inschatten, wanneer je niet die dingen in het oog vat die aan geest en ziel van de mens ten grondslag liggen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 297 – Idee  und  Praxis der  Waldorfschule – Bazel, 27 november 1919 (bladzijde  163-164)

Vertaling: Pieter Witvliet. Voor meer van zijn vertaling van GA 297 zie: 

VRIJESCHOOL – PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE ACHTERGRONDEN

Krishnamurti

Citaat Krishnamurti: Voed jezelf op en laat je kind met rust.

Eerder geplaatst op 24 mei 2020

Advertentie

20 gedachtes over “Het beste voor opvoeding van kinderen is zelfopvoeding  

  1. Frans

   Zielig ???
   De 1e levensfase vh kind van 1 tot 7 staan in het teken van nabootsing.
   Nadoen.
   Het willen helpen met dingen die ouders in de kindomgeving doen .
   Wat bedoel je met zielig??
   Wat kan het kind anders doen om de wereld in te groeien dan door na te bootsen.
   En dat voor elk kind dit anders is al naar gelang zijn of haar vermogens.
   Het is in de maanfase. Ouders en omgeving zijn de spiegels voor het kind.
   Vanaf het 7e jaar begint de Mercuriusfase
   Het leert wat het voorgehouden wordt.
   Kan zich niet eraan onttrekken.
   De onderwijzer is met zijn communicatie en levenshouding het voorbeeld. Kan ook idool zijn. Etc. Neem de levensfasen door zoals die binnen de antroposofie en vrije scholen wordt gehanteerd.

   1. Maria-Leonie

    Ik geloof dat ik nog iets moet uitleggen. Ik bedoel, kinderen die op tv dingen zien, of andere media zaken en dat nabootsen terwijl ze niet nabootsen wat jij beschrijft. Mijn kinderen, zes stuks, vrije school en veel kinderdingen kunnen doen. Geen pc, geen mobiel, geen tv. Het doet mij dus pijn als een kind geen kind meer zijn.

 1. Nabootsingsdrift is een elementaire en functionele kracht in de eerste zeven levensjaren van het kind. Denk daarbij met name aan Steiners geschrift De opvoeding van het kind in het licht der anthroposofie. En zie ook dit Steiner citaat: Enkele fragmenten uit De opvoeding van het kind in het licht der antroposofie. Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom dit essentiële basisgeschrift van Steiner niet tot en met de dag van vandaag heruitgegeven en herdrukt wordt. (Vergezeld met actuele redactionele omlijsting.)
  Die drift kan, aldus weer volgens Steiner, enigermate doorlopen tot in negende levensjaar.
  Menskundig bezien in zielsmatige en gemodificeerde vorm kan het zelfs een groot deel van een mensenleven aanhouden, maar dan in een vorm van overgave van min of meer suggestibele mensen aan omgevingsinvloeden en invloeden en eigenschappen van min of meer eigenzinnige mensen; zekere vormen van nabootsing, aanpassing en verinnerlijken lopen in die gevallen – bij menselijke interactie en relatievorming – mogelijk uit op subtiele of grove vormen van (1) onderworpenheid, onderworpen en onderhevig zijn en (2) overheersing. Denk hierbij met name aan de inhoud van Steiners voordracht De positieve en de negatieve mens.
  Op een zeker moment zelfopvoeding ter hand (kunnen) nemen en vervolgens levenslang nastreven is uitermate belangrijk. Niet alleen voor werking op eigen kroost en andermans kinderen, maar dus eigenlijk ook voor invloed op medevolwassenen (zie de 3e alinea van mijn commentaar.) Bovendien: hoe kan een mens zelfregie voeren en een eigen koers zetten zonder bewuste en weloverwogen zelfopvoeding?

  1. Voor volledigheid kan de één-na-laatste zin van mijn commentaar worden uitgebreid (zie vetgedrukte):

   ” […] Niet alleen voor werking op eigen kroost en andermans kinderen, maar dus eigenlijk ook voor invloed op pubers, adolescenten en medevolwassenen (zie de 3e alinea van mijn commentaar.) “

  2. Nog een kleine opmerking hierbij. Overgave en enthousiasme zijn twee zieletoestanden en zielekwaliteiten die Steiner op pedagogisch (begeleiding van mens tot mens) en biografisch (totaal mensenleven; levensloop) gebied regelmatig naast elkaar plaatst en toch scherp van elkaar onderscheidt. Beide zielekwaliteiten die een mens aan de dag kan leggen zijn functioneel en belangrijk voor (1) die mens zelf en (2) diens omgeving. Met overgave kan een mens in zijn omgeving en medemensen (en andere wezens) opgaan en zich daar zelfs in verliezen, terwijl enthousiasme juist getuigt of blijkt geeft van een krachtig individualiseringsproces.

   1. N.B.
    Om misverstanden te voorkomen: mijn opmerking over overgave en enthousiasme (begeestering) is natuurlijk niet generaliserend bedoeld. Want in het geding daarbij is uiteraard ook waaraan men zich overgeeft en waarvoor men warmloopt (externe factor). En of men dat doet met een bewust denkend, afwegend en onderscheidend zelfbewustzijn, ik (interne factor). Niet alles waaraan men zich in het leven kan overgeven en warm voor kan lopen, kan en mag goed en gezond worden genoemd.

   2. John, kun je eens wat zaken noemen waar mensen zich aan overgeven en warm voor lopen, maar die niet goed en gezond zijn?

   3. Met een blogartikel op mijn weblog Bewustzijnsziel zal ik die vraag beantwoorden, Ridzerd. Als het meezit volgt die ergens deze week. Zodra het klaar en geplaatst is, zal ik je erop attenderen.

 2. Roderick Balt

  Dit staat behoorlijk haaks op wat ik meen dat de huidige tendens is; dat je je kind maar naar de psycholoog stuurt en je jezelf als ouder buiten beschouwing laat. Dat wordt ook nog eens gevoed en versterkt door de huidige samenleving. Toen mijn kind moeite had met naar school gaan werd er meer aandacht geschonken aan hoe zielig het voor ons als ouders wel niet was dan voor het kind…

  1. Maria-Leonie

   Deze verhalen zijn legio bekend en geen uitzondering. Soms zijn het ook juist mannen die aardige en lieve ouders hadden en hebben. Mijn dochter heeft ook die sleutels gepakt en vertrokken met een trauma waar ze nu al 6 jaar voor in therapie is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s