De twee hoofdgedachten van de antroposofie

Alle occulte wetenschap moet uit twee gedachten voortkomen, die in ieder mens wortel kunnen schieten. Voor de geesteswetenschapper, zoals deze hier wordt opgevat, drukken deze beide gedachten feiten uit, die ervaarbaar zijn wanneer de mens zich van de juiste middelen bedient. Voor veel mensen zijn deze gedachten op zichzelf al hoogst aanvechtbare beweringen waarover veel geredetwist kan worden, zo al niet iets wat ‘aantoonbaar’ onmogelijk is. Deze beide gedachten zijn, dat er achter de zichtbare wereld een onzichtbare, een in eerste instantie voor de zintuigen en het aan deze zintuigen gebonden denken verborgen wereld is en dat het de mens door ontwikkeling van vermogens die in hem sluimeren, mogelijk is in deze verborgen wereld binnen te dringen.

‘Een dergelijke verborgen wereld bestaat niet,’ zegt de een. ‘De wereld die de mens via zijn zintuigen waarneemt, is de enige. De oplossing van haar raadsels is in haarzelf te vinden. Al is de mens tegenwoordig nog lang niet zo ver dat hij op alle problemen van het leven een antwoord heeft, de tijd zal zeker komen dat de zintuiglijke ervaring en de daarop geënte wetenschap die antwoorden zullen leveren.’ 

‘Je kunt niet beweren dat er geen verborgen wereld achter de zichtbare is,’ zeggen anderen; ‘maar de menselijke kenvermogens kunnen niet in die wereld doordringen. Ze hebben grenzen die je niet kunt overschrijden. Laten “religieuze” behoeften bij zo’n wereld hun toevlucht zoeken, een wetenschap in de ware zin des woords, gebaseerd op gewaarborgde feiten, kan zich met een dergelijke wereld niet bezighouden.’ 

Een derde groep ziet het als vermetelheid wanneer de mens met zijn streven naar kennis in een gebied wil doordringen waar je van ‘weten’ moet afzien en je met ‘geloof’ tevreden moet stellen. De aanhangers van deze overtuiging beleven het als een onrechtmatigheid wanneer de zwakke mens binnen wil dringen in een wereld die enkel en alleen het religieuze leven kan toebehoren. Ook wordt naar voren gebracht dat voor alle mensen een gemeenschappelijke kennis van de feiten van de zintuiglijke wereld is weggelegd, dat het echter bij bovenzinnelijke zaken alleen om de persoonlijke mening van de enkeling kan gaan en dat van een algemeen geldende zekerheid op dit gebied geen sprake kan zijn. Zo zijn er nog vele andere meningen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 13 – Die Geheimwissenschaft im Umriss – Hoofdstuk Die Erkenntnis der höheren Welten (blz. 41-42)

Nederlands: De wetenschap van de geheimen der ziel (blz. 17-18)

Vertaald en toegelicht door Wijnand Mees

Rudolf Steiner / Werken en voordrachten © 1998 Stichting Rudolf Steiner Vertalingen Tweede druk 2004 Derde druk 2011 Vierde druk 2019

523x840

Eerder geplaatst op 27 november 2015 in de vertaling van F. Wilmar (5 reacties)

Advertentie

20 gedachtes over “De twee hoofdgedachten van de antroposofie

 1. John Wervenbos

  Zeer herkenbaar als ik terugkijk op mijn ontwikkeling als adolescent en jongvolwassene. Ben altijd uitgegaan van de kenkracht van het menselijk denken en reeds als kind stond het voor mij vast dat er ook een bovenzinnelijke wereld bestaat.

 2. John Wervenbos

  In de sage van Wagners De Vliegende Hollander is het beeld opgetekend van een mens die al te zeer aan materie en zintuigelijk waarneembare ervaringen haakt en geen denkbare toegang kan krijgen tot het bovenzinnelijke wezen van het bestaan.

  Ik herinner hierbij aan de verzuchting en wanhoop van de Hollander, eerste bedrijf, tweede scene, vervat in mijn blog Ik-Gij-Ge-Heim (Weblog Bewustzijnsziel, 18 november 2022).

 3. henri

  Zelfs Einstein wist af van het geheime verborgene ….


  Eind jaren tachtig, doneerde Lieserl, de dochter van de beroemde Albert Einstein, 1400 brieven van haar vader aan de Hebreeuwse Universiteit, onder voorwaarde dat deze pas twintig jaar na zijn dood gepubliceerd zouden worden. Intussen is het zover dat de brieven aan de openbaarheid kunnen worden prijsgegeven. Een ervan, gericht aan zijn dochter, gaat momenteel de wereld over en raakt veel mensen diep. Mij ook. De vertaling is, in alle onvolkomenheid, voor rekening van ondergetekende.

  …𝓣𝓸𝓮𝓷 𝓲𝓴 𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓵𝓪𝓽𝓲𝓿𝓲𝓽𝓮𝓲𝓽𝓼𝓽𝓱𝓮𝓸𝓻𝓲𝓮 𝓸𝓷𝓽𝔀𝓲𝓴𝓴𝓮𝓵𝓭𝓮, 𝔀𝓮𝓻𝓭 𝓲𝓴 𝓭𝓸𝓸𝓻 𝓶𝓪𝓪𝓻𝓱𝓮𝓮𝓵 𝔀𝓮𝓲𝓷𝓲𝓰 𝓶𝓮𝓷𝓼𝓮𝓷 𝓫𝓮𝓰𝓻𝓮𝓹𝓮𝓷. 𝓔𝓷 𝓭𝓪𝓽 𝔃𝓪𝓵 𝓸𝓸𝓴 𝓱𝓮𝓽 𝓰𝓮𝓿𝓪𝓵 𝔃𝓲𝓳𝓷 𝓶𝓮𝓽 𝔀𝓪𝓽𝓲𝓴 𝓷𝓾 𝓼𝓬𝓱𝓻𝓲𝓳𝓯 𝓶𝓮𝓽 𝓭𝓮 𝓫𝓮𝓭𝓸𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓭𝓲𝓽 𝓪𝓪𝓷 𝓭𝓮 𝓶𝓮𝓷𝓼𝓱𝓮𝓲𝓭 𝓫𝓮𝓴𝓮𝓷𝓭 𝓽𝓮 𝓼𝓽𝓮𝓵𝓵𝓮𝓷. 𝓗𝓮𝓽 𝔃𝓪𝓵 𝓸𝓹 𝓶𝓲𝓼𝓿𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓮𝓷 𝓮𝓷 𝓿𝓸𝓸𝓻𝓸𝓸𝓻𝓭𝓮𝓵𝓮𝓷 𝓼𝓽𝓾𝓲𝓽𝓮𝓷. 𝓓𝓪𝓪𝓻𝓸𝓶 𝓿𝓻𝓪𝓪𝓰 𝓲𝓴𝓳𝓮 𝓸𝓶 𝓭𝓮𝔃𝓮 𝓫𝓻𝓲𝓮𝓿𝓮𝓷 𝔃𝓸𝓵𝓪𝓷𝓰 𝓶𝓸𝓰𝓮𝓵𝓲𝓳𝓴 𝓰𝓮𝓱𝓮𝓲𝓶 𝓽𝓮 𝓱𝓸𝓾𝓭𝓮𝓷, 𝓳𝓪𝓻𝓮𝓷, 𝔃𝓮𝓵𝓯𝓼𝓭𝓮𝓬𝓮𝓷𝓷𝓲𝓪 𝓵𝓪𝓷𝓰, 𝓽𝓸𝓽 𝓭𝓮 𝔀𝓮𝓻𝓮𝓵𝓭 𝓮𝓻𝓪𝓪𝓷 𝓽𝓸𝓮 𝓲𝓼 𝓸𝓶 𝓽𝓮 𝓪𝓪𝓷𝓿𝓪𝓪𝓻𝓭𝓮𝓷 𝔀𝓪𝓽 𝓲𝓴𝓱𝓲𝓮𝓻𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻 𝔃𝓪𝓵 𝓾𝓲𝓽𝓵𝓮𝓰𝓰𝓮𝓷. 𝓔𝓻 𝓲𝓼 𝓮𝓮𝓷 𝓸𝓷𝓽𝔃𝓪𝓰𝓵𝓲𝓳𝓴𝓮 𝓰𝓻𝓸𝓽𝓮 𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽 𝓲𝓷 𝓭𝓮𝔀𝓮𝓻𝓴𝓮𝓵𝓲𝓳𝓴𝓱𝓮𝓲𝓭, 𝔀𝓪𝓪𝓻𝓿𝓸𝓸𝓻 𝓭𝓮 𝔀𝓮𝓽𝓮𝓷𝓼𝓬𝓱𝓪𝓹 𝓽𝓸𝓽 𝓸𝓹 𝓱𝓮𝓭𝓮𝓷 𝓰𝓮𝓮𝓷 𝓯𝓸𝓻𝓶𝓮𝓵𝓮𝓾𝓲𝓽𝓵𝓮𝓰 𝓿𝓸𝓸𝓻 𝓰𝓮𝓿𝓸𝓷𝓭𝓮𝓷 𝓱𝓮𝓮𝓯𝓽. 𝓗𝓮𝓽 𝓲𝓼 𝓮𝓮𝓷 𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽 𝓭𝓲𝓮 𝓪𝓵𝓵𝓮 𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻𝓮𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽𝓮𝓷 𝓸𝓶𝓿𝓪𝓽 𝓮𝓷 𝓻𝓮𝓰𝓮𝓮𝓻𝓽, 𝓭𝓲𝓮 𝓼𝓽𝓮𝓻𝓴𝓮𝓻 𝓲𝓼 𝓭𝓪𝓷 𝓮𝓷𝓲𝓰 𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻 𝓯𝓮𝓷𝓸𝓶𝓮𝓮𝓷𝓲𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓾𝓶 𝓮𝓷 𝓭𝓲𝓮 𝓭𝓸𝓸𝓻 𝓸𝓷𝓼 𝓷𝓸𝓰 𝓪𝓵𝓽𝓲𝓳𝓭 𝓷𝓲𝓮𝓽 𝓰𝓮ï𝓭𝓮𝓷𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓮𝓮𝓻𝓭 𝓲𝓼. 𝓓𝓮𝔃𝓮 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓮𝓵𝓮 𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽 𝓲𝓼 𝓭𝓮 𝓛𝓘𝓔𝓕𝓓𝓔. 𝓣𝓸𝓮𝓷 𝔀𝓮𝓽𝓮𝓷𝓼𝓬𝓱𝓪𝓹𝓹𝓮𝓻𝓼 𝓷𝓪𝓪𝓻𝓮𝓮𝓷 𝓪𝓵𝓵𝓮𝓼𝓸𝓶𝓿𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓭𝓮 𝓽𝓱𝓮𝓸𝓻𝓲𝓮 𝓸𝓿𝓮𝓻 𝓱𝓮𝓽 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓾𝓶 𝔃𝓸𝓬𝓱𝓽𝓮𝓷, 𝓿𝓮𝓻𝓰𝓪𝓽𝓮𝓷𝔃𝓮 𝓭𝓮 𝓶𝓮𝓮𝓼𝓽 𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽𝓲𝓰𝓮, 𝓸𝓷𝔃𝓲𝓬𝓱𝓽𝓫𝓪𝓻𝓮 𝓶𝓪𝓬𝓱𝓽. 𝓛𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓲𝓼 𝓵𝓲𝓬𝓱𝓽, 𝓭𝓪𝓽𝓲𝓮𝓭𝓮𝓻𝓮𝓮𝓷 𝓿𝓮𝓻𝓵𝓲𝓬𝓱𝓽 𝓭𝓲𝓮 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓰𝓮𝓮𝓯𝓽 𝓮𝓷 𝓸𝓷𝓽𝓿𝓪𝓷𝓰𝓽. 𝓛𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓲𝓼𝔃𝔀𝓪𝓪𝓻𝓽𝓮𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽, 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓱𝓮𝓽 𝓶𝓪𝓪𝓴𝓽 𝓭𝓪𝓽 𝓶𝓮𝓷𝓼𝓮𝓷 𝔃𝓲𝓬𝓱 𝓽𝓸𝓽 𝓮𝓵𝓴𝓪𝓪𝓻𝓪𝓪𝓷𝓰𝓮𝓽𝓻𝓸𝓴𝓴𝓮𝓷 𝓿𝓸𝓮𝓵𝓮𝓷. 𝓛𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓲𝓼 𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽, 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓱𝓮𝓽 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓽𝓮𝓻𝓴𝓽 𝓱𝓮𝓽 𝓫𝓮𝓼𝓽𝓮𝓲𝓷 𝓸𝓷𝓼, 𝓮𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓶𝓪𝓪𝓴𝓽 𝓭𝓪𝓽 𝓭𝓮 𝓶𝓮𝓷𝓼𝓱𝓮𝓲𝓭 𝓷𝓲𝓮𝓽 𝓲𝓷 𝓫𝓵𝓲𝓷𝓭𝓮 𝔃𝓮𝓵𝓯𝔃𝓾𝓬𝓱𝓽 𝓽𝓮𝓷𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻 𝓰𝓪𝓪𝓽. 𝓛𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓸𝓷𝓽𝓿𝓸𝓾𝔀𝓽 𝓮𝓷 𝓸𝓹𝓮𝓷𝓫𝓪𝓪𝓻𝓽. 𝓥𝓸𝓸𝓻 𝓭𝓮 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷 𝓮𝓷𝓼𝓽𝓮𝓻𝓿𝓮𝓷 𝔀𝓲𝓳. 𝓛𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓲𝓼 𝓖𝓸𝓭 𝓮𝓷 𝓖𝓸𝓭 𝓲𝓼 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮. 𝓓𝓮𝔃𝓮 𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽 𝓰𝓮𝓮𝓯𝓽𝓿𝓮𝓻𝓱𝓮𝓵𝓭𝓮𝓻𝓲𝓷𝓰 𝓮𝓷 𝓫𝓮𝓽𝓮𝓴𝓮𝓷𝓲𝓼 𝓪𝓪𝓷 𝓪𝓵𝓵𝓮𝓼 𝓲𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷. 𝓓𝓲𝓽 𝓲𝓼 𝓭𝓮 𝓿𝓪𝓻𝓲𝓪𝓫𝓮𝓵𝓮𝓭𝓲𝓮 𝔀𝓮 𝓽𝓮 𝓵𝓪𝓷𝓰 𝓸𝓿𝓮𝓻 𝓱𝓮𝓽 𝓱𝓸𝓸𝓯𝓭 𝓱𝓮𝓫𝓫𝓮𝓷 𝓰𝓮𝔃𝓲𝓮𝓷, 𝓶𝓸𝓰𝓮𝓵𝓲𝓳𝓴 𝓸𝓶𝓭𝓪𝓽 𝔀𝓮 𝓫𝓪𝓷𝓰𝓿𝓸𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝔃𝓲𝓳𝓷 𝓸𝓶𝓭𝓪𝓽 𝓭𝓲𝓽 𝓭𝓮 𝓮𝓷𝓲𝓰𝓮 𝓮𝓷𝓮𝓻𝓰𝓲𝓮 𝓲𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓾𝓶 𝓲𝓼 𝓭𝓲𝓮𝓷𝓲𝓮𝓽 𝓭𝓸𝓸𝓻 𝓸𝓷𝔃𝓮 𝔀𝓲𝓵 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓽 𝓰𝓮𝓭𝓻𝓮𝓿𝓮𝓷. 𝓞𝓶 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝔃𝓲𝓬𝓱𝓽𝓫𝓪𝓪𝓻 𝓽𝓮 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓷, 𝓱𝓮𝓫 𝓲𝓴 𝓮𝓮𝓷 𝓮𝓮𝓷𝓿𝓸𝓾𝓭𝓲𝓰𝓮 𝔀𝓲𝓳𝔃𝓲𝓰𝓲𝓷𝓰 𝓪𝓪𝓷𝓰𝓮𝓫𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽 𝓲𝓷 𝓭𝓮 𝓯𝓸𝓻𝓶𝓾𝓵𝓮 𝔀𝓪𝓪𝓻 𝓲𝓴𝓱𝓮𝓽 𝓶𝓮𝓮𝓼𝓽 𝓫𝓮𝓴𝓮𝓷𝓭 𝓸𝓶 𝓰𝓮𝔀𝓸𝓻𝓭𝓮𝓷 𝓫𝓮𝓷. 𝓐𝓵𝓼 𝔀𝓮 𝓲𝓷 𝓹𝓵𝓪𝓪𝓽𝓼 𝓿𝓪𝓷 𝓔 = 𝓶𝓬2 𝓪𝓪𝓷𝓷𝓮𝓶𝓮𝓷 𝓭𝓪𝓽 𝓭𝓮 𝓮𝓷𝓮𝓻𝓰𝓲𝓮 𝔀𝓪𝓪𝓻𝓶𝓮𝓮 𝔀𝓮 𝓭𝓮 𝔀𝓮𝓻𝓮𝓵𝓭 𝓴𝓾𝓷𝓷𝓮𝓷 𝓰𝓮𝓷𝓮𝔃𝓮𝓷, 𝓿𝓮𝓻𝓴𝓻𝓮𝓰𝓮𝓷 𝓴𝓪𝓷 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓮𝓷 𝓭𝓸𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓭𝓲𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓶𝓮𝓷𝓲𝓰𝓿𝓾𝓵𝓭𝓲𝓰𝓭 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓽 𝓶𝓮𝓽𝓭𝓮 𝓼𝓷𝓮𝓵𝓱𝓮𝓲𝓭 𝓿𝓪𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓵𝓲𝓬𝓱𝓽, 𝓴𝓸𝓶𝓮𝓷 𝔀𝓮 𝓽𝓸𝓽 𝓭𝓮 𝓬𝓸𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲𝓮 𝓭𝓪𝓽 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓭𝓮𝓰𝓻𝓸𝓸𝓽𝓼𝓽𝓮 𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽 𝓲𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓾𝓶 𝓲𝓼, 𝓸𝓶𝓭𝓪𝓽 𝔃𝓲𝓳 𝓰𝓮𝓮𝓷 𝓰𝓻𝓮𝓷𝔃𝓮𝓷 𝓴𝓮𝓷𝓽. 𝓝𝓪𝓱𝓮𝓽 𝓯𝓪𝓵𝓮𝓷 𝓿𝓪𝓷 𝓭𝓮 𝓶𝓮𝓷𝓼𝓱𝓮𝓲𝓭 𝓲𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓰𝓮𝓫𝓻𝓾𝓲𝓴𝓮𝓷 𝓮𝓷 𝓫𝓮𝓱𝓮𝓮𝓻𝓼𝓮𝓷 𝓿𝓪𝓷 𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻𝓮𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽𝓮𝓷 𝓲𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓾𝓶, 𝓭𝓲𝓮 𝔃𝓲𝓬𝓱 𝓲𝓷𝓽𝓾𝓼𝓼𝓮𝓷 𝓽𝓮𝓰𝓮𝓷 𝓸𝓷𝓼 𝓰𝓮𝓴𝓮𝓮𝓻𝓭𝓱𝓮𝓫𝓫𝓮𝓷, 𝓲𝓼 𝓱𝓮𝓽 𝓿𝓪𝓷 𝓭𝓮 𝓰𝓻𝓸𝓸𝓽𝓼𝓽 𝓶𝓸𝓰𝓮𝓵𝓲𝓳𝓴𝓮 𝓾𝓻𝓰𝓮𝓷𝓽𝓲𝓮 𝓭𝓪𝓽 𝔀𝓮 𝓸𝓷𝓼𝔃𝓮𝓵𝓯 𝓶𝓮𝓽𝓮𝓮𝓷 𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻 𝓼𝓸𝓸𝓻𝓽 𝓮𝓷𝓮𝓻𝓰𝓲𝓮 𝓿𝓸𝓮𝓭𝓮𝓷… 𝓐𝓵𝓼 𝔀𝓮 𝔀𝓲𝓵𝓵𝓮𝓷 𝓭𝓪𝓽 𝓭𝓮 𝓶𝓮𝓷𝓼𝓱𝓮𝓲𝓭𝓸𝓿𝓮𝓻𝓵𝓮𝓮𝓯𝓽, 𝓪𝓵𝓼 𝔀𝓮 𝓫𝓮𝓽𝓮𝓴𝓮𝓷𝓲𝓼 𝓮𝓷 𝔃𝓲𝓷 𝓲𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷 𝔀𝓲𝓵𝓵𝓮𝓷 𝓿𝓲𝓷𝓭𝓮𝓷, 𝓪𝓵𝓼 𝔀𝓮𝓭𝓮 𝔀𝓮𝓻𝓮𝓵𝓭 𝔀𝓲𝓵𝓵𝓮𝓷 𝓻𝓮𝓭𝓭𝓮𝓷 𝓮𝓷 𝓮𝓵𝓴 𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷𝓭 𝔀𝓮𝔃𝓮𝓷 𝓭𝓪𝓽 𝓭𝓮 𝓪𝓪𝓻𝓭𝓮 𝓫𝓮𝔀𝓸𝓸𝓷𝓽, 𝓲𝓼 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓱𝓮𝓽 𝓮𝓷𝓲𝓰𝓮 𝓪𝓷𝓽𝔀𝓸𝓸𝓻𝓭. 𝓦𝓮 𝔃𝓲𝓳𝓷 𝓶𝓲𝓼𝓼𝓬𝓱𝓲𝓮𝓷 𝓷𝓸𝓰 𝓷𝓲𝓮𝓽 𝓲𝓷 𝓼𝓽𝓪𝓪𝓽 𝓸𝓶𝓮𝓮𝓷 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮𝓼𝓫𝓸𝓶 𝓽𝓮 𝓹𝓻𝓸𝓭𝓾𝓬𝓮𝓻𝓮𝓷, 𝓮𝓮𝓷 𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽𝓲𝓰 𝓰𝓮𝓷𝓸𝓮𝓰 𝔀𝓪𝓹𝓮𝓷 𝔀𝓪𝓪𝓻𝓶𝓮𝓮𝔀𝓮 𝓪𝓵𝓵𝓮 𝓱𝓪𝓪𝓽, 𝔃𝓮𝓵𝓯𝔃𝓾𝓬𝓱𝓽 𝓮𝓷 𝓱𝓮𝓫𝔃𝓾𝓬𝓱𝓽 𝓭𝓲𝓮 𝓸𝓷𝔃𝓮 𝓹𝓵𝓪𝓷𝓮𝓮𝓽 𝓿𝓮𝓻𝓷𝓲𝓮𝓽𝓲𝓰𝓽, 𝓿𝓸𝓵𝓴𝓸𝓶𝓮𝓷 𝓾𝓲𝓽 𝓴𝓾𝓷𝓷𝓮𝓷 𝓭𝓮𝓵𝓰𝓮𝓷. 𝓜𝓪𝓪𝓻 𝓮𝓵𝓴 𝓶𝓮𝓷𝓼 𝓭𝓻𝓪𝓪𝓰𝓽 𝓮𝓮𝓷 𝓴𝓵𝓮𝓲𝓷𝓮, 𝓶𝓪𝓪𝓻𝓴𝓻𝓪𝓬𝓱𝓽𝓲𝓰𝓮 𝓫𝓻𝓸𝓷 𝓿𝓪𝓷 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓲𝓷 𝔃𝓲𝓬𝓱 𝓮𝓷 𝓭𝓮𝔃𝓮 𝓮𝓷𝓮𝓻𝓰𝓲𝓮 𝔀𝓲𝓵 𝓷𝓲𝓮𝓽𝓼 𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮𝓻𝓭𝓪𝓷 𝓿𝓻𝓲𝓳𝓴𝓸𝓶𝓮𝓷. 𝓦𝓪𝓷𝓷𝓮𝓮𝓻 𝔀𝓮 𝓵𝓮𝓻𝓮𝓷 𝓸𝓶 𝓭𝓮𝔃𝓮 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓮𝓵𝓮 𝓮𝓷𝓮𝓻𝓰𝓲𝓮 𝓽𝓮𝓼𝓬𝓱𝓮𝓷𝓴𝓮𝓷 𝓮𝓷 𝓽𝓮 𝓸𝓷𝓽𝓿𝓪𝓷𝓰𝓮𝓷, 𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓛𝓲𝓮𝓼𝓮𝓻𝓵, 𝓭𝓪𝓷 𝔃𝓾𝓵𝓵𝓮𝓷 𝔀𝓮 𝓫𝓮𝔀𝓮𝔃𝓮𝓷𝓱𝓮𝓫𝓫𝓮𝓷 𝓭𝓪𝓽 𝓭𝓮 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓪𝓵𝓵𝓮𝓼 𝓸𝓿𝓮𝓻𝔀𝓲𝓷𝓽 𝓮𝓷 𝓪𝓵𝓵𝓮 𝓰𝓻𝓮𝓷𝔃𝓮𝓷 𝓴𝓪𝓷𝓸𝓿𝓮𝓻𝓼𝓬𝓱𝓻𝓲𝓳𝓭𝓮𝓷, 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓵𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓲𝓼 𝓱𝓮𝓽 𝔀𝓮𝔃𝓮𝓷 𝓿𝓪𝓷 𝓱𝓮𝓽 𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷. 𝓘𝓴 𝓫𝓮𝓽𝓻𝓮𝓾𝓻 𝓱𝓮𝓽𝓭𝓲𝓮𝓹, 𝓭𝓪𝓽 𝓲𝓴 𝓷𝓲𝓮𝓽 𝓲𝓷 𝓼𝓽𝓪𝓪𝓽 𝓫𝓮𝓷 𝓰𝓮𝔀𝓮𝓮𝓼𝓽 𝓸𝓶 𝓭𝓪𝓽𝓰𝓮𝓷𝓮 𝔀𝓪𝓽 𝓲𝓷 𝓶𝓲𝓳𝓷 𝓱𝓪𝓻𝓽𝓵𝓮𝓮𝓯𝓽, 𝓽𝓸𝓽 𝓾𝓲𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓮 𝓫𝓻𝓮𝓷𝓰𝓮𝓷. 𝓜𝓪𝓪𝓻 𝓶𝓲𝓳𝓷 𝓱𝓪𝓻𝓽 𝓱𝓮𝓮𝓯𝓽 𝓪𝓵 𝓶𝓲𝓳𝓷𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷𝓼𝓭𝓪𝓰𝓮𝓷 𝓿𝓸𝓸𝓻 𝓳𝓸𝓾 𝓰𝓮𝓴𝓵𝓸𝓹𝓽. 𝓜𝓲𝓼𝓼𝓬𝓱𝓲𝓮𝓷 𝓲𝓼 𝓱𝓮𝓽 𝓽𝓮 𝓵𝓪𝓪𝓽 𝓿𝓸𝓸𝓻𝓿𝓮𝓻𝓸𝓷𝓽𝓼𝓬𝓱𝓾𝓵𝓭𝓲𝓰𝓲𝓷𝓰𝓮𝓷, 𝓶𝓪𝓪𝓻 𝓪𝓪𝓷𝓰𝓮𝔃𝓲𝓮𝓷 𝓽𝓲𝓳𝓭 𝓻𝓮𝓵𝓪𝓽𝓲𝓮𝓯 𝓲𝓼, 𝔀𝓲𝓵 𝓲𝓴 𝓳𝓮 𝓽𝓸𝓬𝓱𝔃𝓮𝓰𝓰𝓮𝓷 𝓭𝓪𝓽 𝓲𝓴 𝓿𝓪𝓷 𝓳𝓮 𝓱𝓸𝓾 𝓮𝓷 𝓭𝓪𝓽 𝓲𝓴 𝓭𝓪𝓷𝓴𝔃𝓲𝓳 𝓳𝓸𝓾 𝓱𝓮𝓽 𝓾𝓵𝓽𝓲𝓮𝓶𝓮𝓪𝓷𝓽𝔀𝓸𝓸𝓻𝓭 𝓰𝓮𝓿𝓸𝓷𝓭𝓮𝓷 𝓱𝓮𝓫!”

  𝓙𝓮 𝓿𝓪𝓭𝓮𝓻, 𝓐𝓵𝓫𝓮𝓻𝓽 𝓔𝓲𝓷𝓼𝓽𝓮𝓲𝓷.

   1. henri

    Dankjewel , ik vondt het ook zo mooi en ook David Icke die men nu wil weren 2 jaar om te komen spreken in NL en Europa , iets wat hij al zo vele jaren gedaan heeft …liet deze mooie woorden na :

    𝓞𝓷𝓮𝓲𝓷𝓭𝓲𝓰𝓮 𝓛𝓲𝓮𝓯𝓭𝓮 𝓲𝓼 𝓭𝓮 𝓮𝓷𝓲𝓰𝓮 𝓦𝓪𝓪𝓻𝓱𝓮𝓲𝓭, 𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓼𝓽 𝓲𝓼 𝓲𝓵𝓵𝓾𝓼𝓲𝓮. 𝓞𝓿𝓮𝓻 𝓭𝓮 𝓭𝓻𝓸𝓸𝓶𝔀𝓮𝓻𝓮𝓵𝓭 𝔀𝓪𝓪𝓻𝓿𝓪𝓷 𝔀𝓮 𝓰𝓮𝓵𝓸𝓿𝓮𝓷 𝓭𝓪𝓽 𝓱𝓲𝓳 “𝓮𝓬𝓱𝓽” 𝓲𝓼.

    http://www.vrijgeestesleven.be/vanaf40/b66def.htm#001

  1. John Wervenbos

   Henri’s inleiding staat trouwens eveneens tussen citaattekens. Dus hij geeft al aan dat het een algeheel citaat is van vertaler en auteur.

   1. henri

    Och ja en ben de link vergeten natuurlijk , kon de website op zeker moment niet meer openen ….dat gebeurt wel eens .

 4. John Wervenbos

  Mooi trouwens dat in het eerste zinsdeel van de openingszin van dit Steinercitaat de term occulte wetenschap is gebruikt.

  ” Alle occulte wetenschap moet uit twee gedachten voortkomen, die in ieder mens wortel kunnen schieten. ”

  Bovenstaand citaat is geplukt uit het hoofdstuk Karakter van de occulte wetenschap (bladzijde 33 t/m 51), in het Duitse origineel aangeduid met Charakter der Geheimwissenschaft. Dat vertalen met ‘Karakter van verborgen wetenschap’ of ‘Karakter van geheime wetenschap’ zou bij een Nederlandstalig leespubliek moeilijk weerklank vinden, eerder verwarring stichten. Vertalingen als ‘Karakter van de wetenschap van het bovenzinnelijke’ of ‘Karakter van de wetenschap van het bovenzinnelijke bestaan’ of ‘Karakter van de wetenschap van bovenzinnelijke werelden en bovenzinnelijke wezens’ zou naar mijn idee evenmin voldoen.

  Is overigens door de redactie van Uitgeverij Stichting Rudolf Steiner Vertalingen eens ook overwogen om de titel van het boek (GA 13) ‘Die Geheimwissenschaft im Umriss’ in het Nederlands in plaats van ‘De geheimen van de ziel – Herkomst en bestemming van de mens’ de boektitel ‘De geheimen van de ziel en van de geest – Herkomst en bestemming van de mens’ mee te geven? Het gaat immers om lichaam, ziel en geest. Zie verder het redactionele voorwoord bij de Nederlandse uitgave (bladzijden 5 en 6) en het nawoord van vertaler Wijnand Mees (bladzijde 349 t/m 371).

  1. Ja, occulte wetenschap klinkt veel beter dan wetenschap van het verborgene. F. Wilmar vertaalde het nog wel zo. Overigens was de vertaling van Wilmar in mijn ogen erg goed. Alleen de titel van dat boek Wetenschap van de geheimen der ziel heeft me altijd wat tegengestaan. Ik liet dat boek eens aan iemand zien. Die begon meteen te lachen en ik kan me goed voorstellen dat velen meteen denken: een boek met zo’n titel kan je niet serieus nemen.

   1. John Wervenbos

    Ja het is lastig, Ridzerd. Zelf heb ik eigenlijk geen moeite met de huidige boektitel, maar ik vind het wel gepast dat het eerste hoofdstuk de titel Karakter van de occulte wetenschap meekreeg.

    Eén van mijn eerste exemplaren van de naar het Nederlands vertaalde GA 13 droeg de titel Het occultisme in groote trekken, uitgegeven door uitgeverij Couvfreur, 1979… Daar willen we niet naar terug.

 5. Haike

  Ik vind het geweldig dat Einstein dit aan zijn dochter schrijft, en dat die brieven de openbaarheid hebben bereikt. Dat een groot wetenschapper erkent of tot de conclusie komt dat de Liefde de grootste kracht is die er bestaat, dat heeft alleen niet tot een grote schokgolf in het wetenschappelijk denken gegeven… Althans mij niet bekend.

  1. henri

   Ja, en dat hebben we van Stephen Hawkins niet gehoord in tegendeel iets over buitenaardsen die gevaarlijk zouden zijn en de aarde aanvallen …☹️

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s