Gevaren die verbonden zijn met de weg naar de hogere werelden

Er wordt in geschriften die zich met deze zaken bezighouden, veel gesproken over de gevaren die verbonden zijn met de weg naar de hogere werelden. Sommige beschrijvingen van die gevaren kunnen gemakkelijk het effect hebben dat angstig aangelegde mensen met niets dan huiver opzien naar het hogere leven. Het moet echter gezegd worden dat deze gevaren alleen optreden wanneer de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen. Worden daarentegen werkelijk alle raadgevingen nageleefd die de ware geestelijke scholing aanreikt, dan voert de weg weliswaar langs ervaringen die machtiger en grootser zijn dan alles wat de fysieke mens zich in zijn stoutste fantasie kan voorstellen; maar van een nadelige invloed op leven of gezondheid kan geen sprake zijn. 

De mens leert huiveringwekkende machten kennen die het leven aan alle kanten bedreigen. Het wordt hem mogelijk zelf gebruik te maken van bepaalde krachten en wezens die aan de zintuiglijke waarneming onttrokken zijn. En de verleiding is groot zich van deze krachten meester te maken ten dienste van een eigen ongeoorloofd belang, of ze vanuit een gebrekkig inzicht in de hogere werelden onjuist te gebruiken. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 10 – Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten (bladzijde 181)

Nederlands: De weg tot inzicht in hogere werelden (blz. 140-141)

Vertaald door Marijke Buursink met toelichtingen van Leo de la Houssaye en Roel Munniks

Rudolf Steiner / Werken en voordrachten onder redactie van Frans van Bussel, Michel Gastkemper en Roel Munniks

530x840