Wilskracht/Opvoeding/Kunstzinnigheid

De wilskracht willen we zo cultiveren, dat we de kinderen (in de vrijescholen) al relatief vroeg in de kinderjaren laten beginnen iets kunstzinnigs te doen. Want dit geheim kennen de meeste mensen helemaal niet, hoe het met het willen samenhangt om zich in de kindertijd ooit op de juiste wijze met tekenen, schilderen, muziek en andere kunstzinnige activiteiten te hebben beziggehouden. Men doet voor het kind iets ontzaglijk goeds, als men de kinderen met zulke dingen in aanraking brengt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 297 – Idee und Praxis der Waldorfschule – Stuttgart, 31 augustus 1919 (bladzijde 76)

P.S. Eerlijk gezegd kan ik er maar niet aan wennen, dat Vrije Scholen moet worden geschreven als vrijescholen. Ik vind dit overbodig en alleen maar verwarrend. Ik weet nu toevallig dat het bestuur van de vrijescholen dit heeft bedacht, maar voor iedereen die het niet weet, is het gewoon een knoert van een taalfout. Want voor zover ik weet wordt een naam altijd met een hoofdletter geschreven en een bijvoeglijk naamwoord staat altijd gescheiden van een zelfstandig naamwoord. Maar nu moet het opeens weer anders. Ik weet wel dat het woord vrije tot veel misverstanden heeft geleid, maar dat misverstand wordt heus niet minder door deze veranderde schrijfwijze.