Te veel eiwit

Als men zich voedt met te veel eiwit , dan komt dit helemaal niet in het lichaam terecht, maar in de fecaliën (=uitwerpselen, ontlasting). Maar iets heeft het lichaam er toch van, want voordat het eruit gaat, blijft het in de darm liggen en voert gif in het hele lichaam, vergiftigt het lichaam! Dan heeft men te veel eiwit. En door deze vergiftiging treedt zeer vaak aderverkalking op, zodat veel mensen die aderverkalking te vroeg krijgen, het om de eenvoudige reden krijgen, dat ze met eiwit zijn overvoed. Dus het is belangrijk, zoals ik zojuist heb uitgelegd, om de voedingsvraagstukken te leren kennen. Want de meeste mensen zijn eigenlijk zeer dikwijls van mening: hoe meer men eet, hoe beter men wordt gevoed. Maar dit is niet waar, want men wordt vaak veel beter gevoed, als men minder eet, omdat men zich dan niet vergiftigt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 354 – Die Schöpfung der Welt und des Menschen – Dornach, 31 juli 1924 (bladzijde 110-111)

Zie ook: Eiwit/Gezondheid/Ziekte

Kennis/Ontwikkeling/Vervolmaking

Alle kennis die u zoekt, alleen tot vermeerdering van uw weten, alleen tot verzamelen van schatten in uzelf, brengt u af van uw weg. Alle kennis echter, die u zoekt om rijper te worden op de weg ter veredeling van de mens en ter ontwikkeling der wereld, brengt u een schrede voorwaarts.

Bron: Rudolf Steiner – GA 10 – Wie  erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten (bladzijde 28)

Overgenomen uit de Nederlandse vertaling van Uitgeverij Vrij Geestesleven – Vierde druk (bladzijde 24)

Eerder geplaatst op 9 december 2011

In de vierde herziene druk uit 2007 is dit citaat als volgt vertaald (ingezonden door Michel Gastkemper in een reactie onder de blog van 9 december 2011).

Ieder inzicht dat je zoekt enkel om je kennis te verrijken, enkel om schatten in je op te hopen, leidt je van je weg af; ieder inzicht echter dat je zoekt om rijper te worden op de weg naar vervolmaking van de mensheid en ontwikkeling van de wereld, brengt je een stap verder.