Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matheus 11:28)

Door zorgen ontstaat spanning in het fysieke lichaam (Duits: ein Druck auf den physischen Leib). Tot op zekere hoogte moet ieder mens zorgen dragen voor wat voor hem nodig is; maar buiten deze grenzen zijn zorgen een groot euvel, want ze maken het denken onmogelijk, doordat ze de hersenen verdorren, zodat ze in het verdere leven niet in staat zijn nieuwe gedachten op te nemen. […]

Het grootste voorbeeld is Christus, die door allen erkend wordt als de Man der Smarten, de Heiland, op wie wij onze zorgen laden (Duits: abladen) kunnen. Wie dit weet en in Christus wil leven, die kan zich van zijn zorgen bevrijden (Duits: entladen) en zijn fysieke lichaam sterk en gezond maken, zodat ook zijn ziel gezond zal zijn.

Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Kassel, 27 Juni 1909 (Seite 493)

P.S. Voor de duidelijkheid zeg ik er even bij dat de titel, de bijbelspreuk dus, door mijzelf is toegevoegd en niet in de tekst van Steiner voorkomt.

Ik heb nogal wat moeite gehad met deze vertaling. Misschien lijkt het wel nergens op, maar het is beter dan niks. Opvallend is dat de Engelse vertaling, die in RS Archive staat, heel veel afwijkt van de oorspronkelijke Duitse tekst. Eigenlijk vind ik de Engelse tekst mooier dan de Duitse, maar ik heb bij de vertaling toch maar de Duitse tekst aangehouden, omdat de Engelse vertaling naar mijn idee wat te veel afwijkt van de oorspronkelijke tekst. Voor wie het interesseert, plaats ik hier onder die Engelse vertaling.

Worries put pressure on the physical body. We should do our duty, and also against opposition, but we shouldn’t worry too much. It’s hard to strike the right balance here between concern and standing above it, but too much worry dries out the brain so that it can’t take in new thoughts. 

The greatest man of sorrows was Christ, and as it says in I Peter 5:7  we should cast all our care on him; for he cares for you. That is, we should give all worries past a certain point to Christ so that He can make our physical body healthy and strong, so that our soul is also healthy.

Source: Rudolf Steiner – GA 266 – From the Contents of Esoteric Classes – Kassel, 27th June 1909