De Taliban, wie snapt daar nu wat van.

Momenteel lees ik het boek Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini. Hij is een Amerikaanse schrijver en arts van Afghaanse afkomst, geboren in 1965. Het verhaal in dit boek speelt ook in Afghanistan. Een boeiend en zeer lezenswaardig boek is het zeker, maar geen boek waar je vrolijk van  wordt. Het is een aaneenschakeling van vrouwenonderdrukking- en mishandeling, oorlog en andere ellende. Zeer verbijsterend vond ik wel de hieronder volgende passage. Het speelt ten tijde van de verovering en bezetting van de stad Kabul door de Taliban van 1996 tot 2001. Het woord Taliban betekent Studenten, maar ik heb nog nooit zo’n stel achterlijke, barbaarse domkoppen bij elkaar gezien. Je vraagt je wel eens af hoe de mensen toch zo krankzinnig kunnen worden.

Gewapende en bebaarde mannen met zwarte tulbanden zaten op de laadbak. Van elke vrachtauto schalde een luidspreker aankondigingen in het Farsi en het Pashtu. Dezelfde boodschap kwam uit luidsprekers op moskeeën en uit de radio, die nu De Stem van de Sharia heette. De boodschap stond ook op folders die op straat werden verspreid. Mariam vond er een op het erf.

 ‘Onze watan heet nu Het Islamitische Emiraat Afghanistan. Dit zijn de wetten die wij zullen doorvoeren en waaraan u dient te gehoorzamen: “Alle burgers moeten vijfmaal per dag bidden. Als het gebedstijd is en u wordt erop betrapt iets anders te doen, zult u worden geslagen.

Alle mannen moeten hun baard laten staan. De juiste lengte is minimaal één gebalde vuist onder de kin. Als u dat niet accepteert, zult u worden geslagen.

Alle jongens moeten een tulband dragen. Jongens van de eerste tot en met de zesde klas dragen een zwarte tulband, hogere klassen een witte. Alle jongens moeten islamitische kleren dragen. De kraag van een overhemd moet dichtgeknoopt zijn.

Zingen is verboden. Dansen is verboden. Kaarten, schaken, gokken en vliegeren is verboden.

Boeken schrijven, films kijken en schilderen is verboden.

Als u parkieten houdt, zult u worden geslagen. Uw vogels worden gedood.

Als u steelt zal uw hand bij het polsgewricht worden afgehakt. Als u ten tweede male steelt zal uw voet worden afgehakt.

Als u geen moslim bent, mag u geen godsdienstige aanbidding verrichten op een plek waar u door een moslim kunt worden gezien. Als u het wel doet, zult u worden geslagen en gevangengezet. Als u erop wordt betrapt een moslim tot uw geloof te willen bekeren, zult u worden geëxecuteerd.

Vrouwen, opgelet: U moet te allen tijde binnen blijven. Het is voor een vrouw niet gepast doelloos over straat te dwalen. Als u naar buiten gaat, moet u in het gezelschap zijn van een mahram, een mannelijk familielid. Als u erop wordt betrapt alleen op straat te zijn, zult u worden geslagen en naar huis gestuurd. Onder geen enkele omstandigheid mag u uw gezicht tonen. Als u buiten bent is uw lichaam bedekt met een burka. Zo niet, wordt u ernstig geslagen.

Cosmetica is verboden. Juwelen zijn verboden. U mag geen bekoorlijke kleding dragen. U mag niet spreken, tenzij er tegen u gesproken wordt. U mag niet in het openbaar lachen. Als u het wel doet, zult u worden geslagen. U mag uw nagels niet opmaken. Als u het wel doet, zult u een vinger verliezen. 

Het is meisjes verboden naar school te gaan. Alle meisjesscholen worden met onmiddellijke ingang gesloten. Als u een meisjesschool probeert te openen, zult u worden geslagen en de school zal worden gesloten.

Vrouwen mogen niet werken.

Als u schuldig wordt bevonden aan overspel, zult u gestenigd worden tot de dood erop volgt.

Luister. Luister goed. Gehoorzaam. Allah-u-akbar.'”