Rudolf Steiner – De gulden regel

De gulden regel der ware occulte wetenschap: Wanneer gij één stap voorwaarts tracht te doen ter bereiking van kennis omtrent de verborgen waarheden, doe dan terzelfder tijd drie stappen voorwaarts tot vervolmaking van uw karakter.

Bron: GA 10 – Wie  erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten

Link naar GA 10