Rudolf Steiner – Niet goed snik

Uiteraard beschouwt de onderwijsinspectie dat wat er op andere scholen dan de Vrije Scholen gebeurt min of meer als ideaal. Weliswaar wordt er altijd gezegd: het ideaal kan men niet bereiken, men kan slechts zijn best doen, de praktijk van het leven eist dit of dat. Maar als men in de praktijk met de inspectie te maken krijgt, dan blijkt dat toch eigenlijk alles wat er vanuit de overheid op onderwijsgebied bestaat bijzonder goed wordt gevonden, en dat wat er is opgezet als Vrije School als een of andere gril te beschouwen. Als iets dat men doet als men niet helemaal goed snik is!

Geestelijke grondslagen voor de opvoedkunst – GA 305 – Oxford 23 augustus 1922