Rudolf Steiner – Die Anziehungskraft der Liebe ist eine so machtvolle und geheimnisvolle Tatsache…

Het knooppunt, en tegelijk het keerpunt in de menselijke ontwikkeling is de tijd van de scheiding der geslachten. Er was een tijd dat de beide geslachten in het mensenwezen verenigd waren. De mogelijkheid van zulk een toestand heeft zelfs Darwin erkend. Door de scheiding der geslachten is dit nieuwe, geweldige element in de wereld gekomen: de liefde. De aantrekkingskracht der liefde is een zo machtige en geheimzinnige zaak, dat bijvoorbeeld tropische vlinders van verschillend geslacht, die men uit de tropen naar Europa gebracht heeft en die vijftienhonderd kilometer van elkaar verwijderd waren, meteen nadat ze vrijgelaten waren, elkander tegemoet vlogen en op de helft van de weg elkaar ontmoetten.

Bron: GA 094 – Parijs, 27  mei 1906 (bladzijde 29)

Link naar GA 094