Het etherlichaam

De mens bestaat allereerst uit het fysieke lichaam, dat u met de ogen kunt zien. Het tweede lid is het zogenaamde etherische lichaam. Dit is het wezensdeel dat het fysieke lichaam omsluit, dat veel fijner is dan het fysieke lichaam, en waarin stromen en organen van wonderbaarlijke verscheidenheid en pracht aan het werk zijn. In het etherlichaam zijn dezelfde organen aanwezig als in het fysieke lichaam.

Ook het etherlichaam heeft hersenen, hart, ogen enzovoort. Ze vertegenwoordigen de krachten die de corresponderende fysieke organen hebben gecreëerd. Dit is ongeveer vergelijkbaar met water dat in een vat wordt afgekoeld, zodat het in ijs verandert. Zo moet u het ontstaan van de fysieke organen als de verdichting van het etherische voorstellen. Het etherlichaam steekt slechts een klein beetje uit boven het fysieke lichaam.

Bron: Rudolf Steiner – GA 94 – DAS JOHANNES-EVANGELIUM – Berlin, 19 februari 1906 (blz. 191-192)

hoguqtura1ohosuanecb

Over zelfdoding

Na de dood is het een grote ontbering geen fysiek lichaam meer te hebben. Hierdoor zullen we nu het vreselijke lot en de vreselijke kwellingen begrijpen van die ongelukkigen die het leven beëindigen door zelfmoord. Bij een natuurlijke dood is de scheiding van de drie lichamen relatief licht. Zelfs in het geval van een beroerte of een andere snelle, natuurlijke vorm van overlijden, is de scheiding van deze hogere leden van elkaar in feite al lang voorbereid; ze gaan gemakkelijk uit elkaar, en de ontbering van het fysieke lichaam is dan slechts zeer gering. 

Maar bij zo’n heftige, plotselinge scheiding van het lichaam als bij een zelfmoord, waarbij alles nog gezond is en nog vast samengehouden is, vindt er direct na de dood een hevige ontbering van het fysieke lichaam plaats, die vreselijk lijden veroorzaakt. Het is een verschrikkelijk lot. De zelfmoordenaar voelt zich als uitgehold en begint nu een verschrikkelijke zoektocht naar het fysieke lichaam dat zo plotseling is teruggetrokken. Niets is hiermee te vergelijken. 

Menigeen zal nu zeggen: Wie het leven moe is, hangt immers helemaal niet meer aan het leven, anders hadden ze zich het leven niet benomen. – Dit is een vergissing, want juist de zelfmoordenaar hangt veel aan het leven; maar omdat het hem niet langer de bevrediging van zijn gebruikelijke genietingen biedt, omdat hij misschien veel moet ontberen als gevolg van veranderde omstandigheden, daarom gaat hij de dood in, en daarom is de ontbering van het fysieke lichaam onuitsprekelijk groot voor hem.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart, 24 augustus 1906 (blz. 34)

Rudolf-Steiner+Vor-dem-Tore-der-Theosophie-14-Vorträge-Stuttgart-1906

Het etherlichaam

Wat tegenwoordig al het evenbeeld van God heeft bereikt, wat van de mens tot het hoogste niveau is gekomen, is het menselijke fysieke lichaam wat we van hem zien met de ogen, wat we in het algemeen met onze zintuigen kunnen waarnemen. Dit is echter niet het enige wat de mens heeft. De mens heeft nog hogere leden van zijn natuur. Als eerste heeft hij een lid dat we het etherisch lichaam noemen. Iemand die de organen van de ziel heeft ontwikkeld, kan dit etherische lichaam zien. Door dit etherische lichaam is de mens niet alleen een schepping waarin chemische en fysieke krachten werken, maar een levende schepping die leeft en is voorzien van groei, leven en voortplantingsvermogen. Men kan dit etherische lichaam, dat een soort oerbeeld van de mens is, zien als men het gebruikelijke fysieke lichaam wegsuggereert met de methoden van helderziendheid die later nog zal worden gekarakteriseerd. 

U weet dat men met de gebruikelijke methoden van hypnose en suggestie kan bereiken dat als je tegen iemand zegt dat hier geen lamp is, hij echt geen lamp ziet. Zo kun je de kamer grondig wegsuggereren, hoewel je de kamer inkijkt. Dat kan als je voldoende sterke wilskracht in jezelf ontwikkelt, die wilskracht die de aandacht afleidt van het fysieke lichaam. Dan zie je de kamer niet leeg, maar gevuld met een soort oerbeeld. Dit oerbeeld heeft ongeveer dezelfde gestalte als het fysieke lichaam. Het is echter niet helemaal hetzelfde, maar door en door georganiseerd. Het is niet alleen doortrokken met fijne adertjes en stromingen, maar het heeft ook organen. Deze gestalte, dit etherische lichaam bewerkt het eigenlijke leven van de mens. De kleur kan alleen worden vergeleken met de kleur van de jonge perzikbloesem. Het is geen kleur die in het zonnespectrum zit; het is ongeveer tussen violet en rood. Dit is dus het tweede lichaam.

Bron: Rudolf Steiner – GA 53 – Ursprung  und  Ziel  des  Menschen: Die großen Eingeweihten – Berlijn, 16 maart 1905 (blz. 258-259)

maxresdefault-1

Andere krachten

Zoals de mens tegenwoordig is, heeft hij op het fysieke lichaam geheel geen invloed. Wat de mens lichamelijk is en doet, is van buitenaf door scheppende krachten gedaan. Hij kan de beweging van zijn hersenmoleculen niet zelf regelen; hij kan de bloedsomloop niet vanuit zichzelf beheersen. Dat wil zeggen dat het fysieke lichaam onafhankelijk van de mens tot stand gebracht is en ook voor hem in stand gehouden wordt door andere krachten. Het is als het ware alleen aan hem geleend. De mens is geïncarneerd in een fysiek lichaam dat voor hem is gemaakt door andere krachten. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 93a – Grundelemente der Esoterik – Berlijn, 27 september 1905 (bladzijde 24)

Eerder geplaatst op 27 december 2016  (3 reacties)

Deze wonderbaarlijke bouw van het menselijk lichaam

Het hele lichamelijk organisme van de mens, deze wonderbaarlijke bouw van het fysieke lichaam met al zijn organen, de botten, de zenuwen, het endocriene (klieren) systeem, de bloedsomloop, zou nooit tot stand zijn gekomen als niet geestelijke wezens de hele wereldontwikkeling door aan de mensen gewerkt hadden. Ook nu nog werken geestelijke wezens voortdurend aan hem.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – München, 1 juni 1907 (bladzijde 222)

Eerder geplaatst op 23 januari 2016