Scholen moeten de mensen weer iets leren dat waarde heeft

Scholen moeten de mensen weer iets leren dat waarde heeft. Tegenwoordig hecht men veel waarde aan de vaardigheden waarmee je machines kunt maken. Door de geesteswetenschap wordt hier niets tegen ingebracht, want dat heeft  zijn grote waarde; maar hoe men met mensen omgaat, wordt helemaal niet geleerd; er wordt een abstracte sociale wetenschap geleerd die men uitvindt omdat men de mensen niet kent. Die moet men eerst leren kennen, maar dan zoals wij dat hier doen. Helaas wordt wat ik u hier vertel niet geleerd. Denk aan uw eigen schooltijd! Waar wordt zoiets onderwezen? En dat is wat de mensen vandaag missen.

Wat de mens vandaag de dag leert, dat is alsof je stenen in zijn maag legt. Dat verdraagt hoogstens een gans, maar een mens niet. Als je stenen in de maag van de mens stopt, dan ruïneert hij zijn spijsverteringsstelsel. Als u de mensen leert wat tegenwoordig wordt geleerd, dan ruïneert u eigenlijk zijn hoofd. Nietwaar, als ik mijn arm niet gebruik, wordt hij zwak. Als ik mijn hoofd niet goed gebruik, wordt het hoofd zwak. Maar het hoofd heeft ook tijdens de kieming in het moederlichaam al sterrenkrachten ontvangen. Als u niets vertelt en het hoofd geen gedachten kan hebben van de sterren, dan blijft het zwak, net zoals de spieren wanneer je ze niet gebruikt.

Als je het kind niets bijbrengt over de wereld, dan moet het hoofd zwak blijven. En de schade van de huidige toestand is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat mensen een zwak hoofd hebben en niets begrijpen van elkaar, gescheiden zijn in sociale klassen en helemaal niets begrijpen van elkaar. Het is hetzelfde alsof ik van mensen atleten wil maken, maar hun biceps heel zwak laat. Zo is het met mensen die ik wil vormen en ik hun hoofd zwak laat, zodat ze dan gewoon niet weten wat ze zouden moeten weten.

 Bron: Rudolf Steiner – GA 348 – Über Gesundheit und Krankheit – Dornach, 24 oktober 1922 (bladzijde 56)

rudolfsteinerlecture2011_18-2013_08_19-08_19_05-utc

Als je ziel ooit zwak is

Als je ziel ooit zwak is, als je ooit gelooft dat de doelen van het aardse bestaan buiten je bereik liggen, denk dan aan de goddelijke oorsprong van de mens en word je bewust van de krachten in jou die ook de krachten van de hoogste liefde zijn. Word je innerlijk bewust van de krachten die je vertrouwen en zekerheid geven in al je werken, in je hele leven, nu en in alle komende eeuwen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 127 – Die  Mission  der  neuen  Geistesoffenbarung / Das  Christus-Ereignis  als  Mittelpunktsgeschehen der  Erdenevolution – Hannover, 26 december 1911 (blz. 237)

W8Zr8856

Aardappelen

Het overmatig eten van aardappelen heeft de volgende invloed op de mens. Ziet u, de aardappel bevat weinig eiwit en is daardoor eigenlijk een goed voedingsmiddel voor de mens wanneer hij aan de andere voedingsmiddelen wordt toegevoegd. Maar de aardappel bevat buitengewoon veel zetmeel dat in de mens moet worden omgezet in suiker, eerst in dextrine en dan in suiker. Eet nu de mens teveel aardappelen, dan moet zijn hoofd vreselijk hard werken om het gisten van de hoeveelheid te verhinderen. Daardoor worden de mensen die heel veel aardappelen eten en daardoor hun hoofd hevig moeten inspannen om het gisten van die heel veel aardappelen tegen te gaan, zwak in hun hoofd. en het zijn vooral de middelste delen van de hersenen die zwak worden; alleen de voorste delen van de hersenen, die zich weinig inspannen om de gisting van de aardappelen tegen te gaan, blijven dan over. En zo is door de grote verbreiding van de aardappelvoeding in de laatste tijd het materialisme ontstaan, want dat ontstaat in de voorste hersenen. 

Degenen die het materialisme zouden willen verbreiden, zouden er dus mee kunnen volstaan de aardappelvoeding te propageren, alleen is het de vraag of dat bij iedereen succes zou hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 352 – Natur  und  Mensch in  geisteswissenschaft- licher Betrachtung – Dornach, 23 januari 1924 (bladzijde 57)

Overgenomen uit het boek Voeding en Bewustzijn – 1988 Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist. (bladzijde 87-88) Vertaling door A. Goedheer-de Keizer, verzameld en bewerkt door A.B. van der Laan-Schepers

Zie ook: Overmatige aardappelvoeding schadelijk

ab1af0de6f833e3589175740459ca657

Vincent van Gogh – De aardappeleters

Op herhaling berust de wilsontwikkeling

Op herhaling en bewuste herhaling berust de wilscultuur. Daar moet rekening mee worden gehouden. Daarom is het niet voldoende om in abstracto te zeggen: men moet ook de wil opvoeden. Want dan zal men geloven, als men zelf goede ideeën voor de wilsontwikkeling heeft en deze door een of andere verfijnde methode het kind bijbrengt, aan de vorming van de wil iets bij te dragen. Dat is echter in werkelijkheid van geen enkel nut. 

Het worden toch slechts zwakke, nerveuze mensen als men ze tot moraliteit aansporen wil. Innerlijk sterk zullen de mensen worden, als men bijvoorbeeld tegen de kinderen zegt: Jij doet vandaag dit, en jij doet vandaag dat en jullie beiden zullen morgen en overmorgen hetzelfde doen. […] 

Dus: eenieder een bepaalde handeling voor iedere dag opgeven, die ze dan dagelijks, eventueel het hele schooljaar door, uitvoeren – dat is iets wat zeer sterk op de wilsontwikkeling werkt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 293 – Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik – Stuttgart, 25 augustus 1919 (bladzijde 76)

Eerder geplaatst op 19 mei 2015  (6 reacties)

Christusimpuls

Als de mens zegt: Nu ja, ik kan ziek zijn, ik kan zwak zijn, ik kan sterven, maar van mijn ik uit kan ik mij sterker maken, kan ik iets in mijn organisme toevoeren wat mij sterkte, wat mij kracht geeft rechtstreeks uit de geestelijke werelden. – Hoe hij het noemt, is om het even. Als de mens tot dit gevoel komt, dan is hij door de Christusimpuls gegrepen. Niet degene die zegt dat hij iets kan ontvangen van een leraar die is gegaan van incarnatie tot incarnatie, maar degene die voelt dat rechtstreeks uit de geestelijke wereld impulsen van kracht en sterkte kunnen komen, die is door de Christusimpuls gegrepen. Deze innerlijke ervaring kunnen de mensen meemaken, zonder deze zullen de mensen in de toekomst niet kunnen leven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Stockholm, 16 april 1912 (bladzijde 129-130)

Afbeeldingsresultaat voor ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld

Eerder geplaatst op 11 februari 2014