Ziekteoorzaken: de meningen wisselen in de loop der tijden

Tegenwoordig komen de ziekten door de bacillen, zoals men vroeger zei dat ze van God of de duivel kwamen. In de dertiende eeuw zei men dat de ziekten door God gezonden werden, in de vijftiende eeuw dat ze van de duivel afkomstig waren. Later heette het dan dat ze van “sappen” kwamen en tegenwoordig komen ze van de bacillen. Dat zijn de meningen, die in de loop der tijden elkaar afgewisseld hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 120 – Die Offenbarungen des Karma – Hamburg, 20 mei 1910 (bladzijde 106)

Ook te vinden in: Openbaringen van het karma (bladzijde 107) – Uitgeverij Vrij Geestesleven 1979

Eerder geplaatst op 20 augustus 2014

Ziekteoorzaken: de meningen wisselen in de loop der tijden

Tegenwoordig komen de ziekten door de bacillen, zoals men vroeger zei, dat ze van God of de duivel kwamen. In de dertiende eeuw zei men dat de ziekten door God gezonden werden, in de vijftiende eeuw dat ze van de duivel afkomstig waren. Later heette het dan dat ze van “sappen” kwamen en tegenwoordig komen ze van de bacillen. Dat zijn de meningen, die in de loop der tijden elkaar afgewisseld hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 120 – Die Offenbarungen des Karma – Hamburg 20 mei 1910 (bladzijde 106)

Ook te vinden in: Openbaringen van het karma (bladzijde 107) – Uitgeverij Vrij Geestesleven 1979

Eerder geplaatst op 6 juni 2012

Ziekteoorzaken: de meningen wisselen in de loop der tijden

Tegenwoordig komen de ziekten door de bacillen, zoals men vroeger zei, dat ze van God of de duivel kwamen. In de dertiende eeuw zei men dat de ziekten door God gezonden werden, in de vijftiende eeuw dat ze van de duivel afkomstig waren. Later heette het dan dat ze van “sappen” kwamen en tegenwoordig komen ze van de bacillen. Dat zijn de meningen, die in de loop der tijden elkaar afgewisseld hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 120 – Die Offenbarungen des Karma – Hamburg 20 mei 1910 (bladzijde 106)

Ook te vinden in: Openbaringen van het karma (bladzijde 107) – Uitgeverij Vrij Geestesleven 1979

Opvliegende opvoeders/Gezondheid

Het kind heeft niet alleen indrukken van wat hij in zijn omgeving met de zintuigen waarneemt, maar het voelt uit het gedrag van andere mensen hun gezindheid, hun karakter, hun goede en slechte wil. Men moet daarom als opvoeder in de omgeving van het kind zich tot in de gedachten en gevoelens toeleggen op de zuiverheid van leven, zodat het zo worden kan als men zelf is. Maar men moet zich ook bewust zijn, dat men door zijn gedrag niet alleen op de ziel maar ook op het lichaam werkt. Wat het kind opneemt en als het ware automatisch (Duits: reflexartig) in zijn wil laat overstromen, vibreert in zijn lichamelijke organisme verder. Een opvliegende opvoeder bewerkt bij het kind dat zijn lichaamsorganisatie in zekere zin broos wordt, zodat het op latere leeftijd gemakkelijk neigt tot vatbaarheid voor ziekteveroorzakende invloeden. Hoe men in deze richting opvoedt, dat zal in het latere leven in de gezondheidstoestand van de mensen te voorschijn komen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 297a – Erziehung zum Leben – Praag 4 april 1924 (bladzijde 167)