Hoe lang duurt het?

Het bovenzintuiglijk waarnemen zal ieder, die de weg bewandelt die ik geschetst heb, zeker bereiken. Wanneer? Daarover heeft een van de voortreffelijkste deelnemers van de theosofische beweging, de enige tijd geleden gestorven Subba Row, zich treffend uitgesproken. Hij antwoordde op de vraag, hoe lang het duurt: Zeven jaar, misschien ook zeven maal zeven jaar, misschien zelfs zeven incarnaties, misschien ook slechts zeven uur. – Het hangt er geheel van af, wat de mens in het leven meebrengt. Er kan een mens voor ons staan, die schijnbaar heel dom is, die echter een nu verborgen hoger leven meegebracht heeft, dat alleen nog naar boven gehaald moet worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 054 – Die Welträtsel und die Anthroposophie – Berlijn, 7 december 1905 (bladzijde 226)

Eerder geplaatst op 30 maart 2014

Het kan even duren, maar dan heb je ook wat

Het bovenzintuiglijk waarnemen zal ieder, die de weg bewandelt die ik geschetst heb, zeker bereiken. Wanneer? Daarover heeft een van de voortreffelijkste deelnemers van de theosofische beweging, de enige tijd geleden gestorven Subba Rom (moet zijn Subba Row, zie reacties onder deze blog), zich treffend uitgesproken. Hij antwoordde op de vraag, hoe lang het duurt: Zeven jaar, misschien ook zeven maal zeven jaar, misschien zelfs zeven incarnaties, misschien ook slechts zeven uur. – Het hangt er geheel van af, wat de mens in het leven meebrengt. Er kan een mens voor ons staan, die schijnbaar heel dom is, die echter een nu verborgen hoger leven meegebracht heeft, dat alleen nog naar boven gehaald moet worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 054 – Die Welträtsel und die Anthroposophie – Berlijn, 7 december 1905 (bladzijde 226)

Eerder geplaatst op 11 februari 2012.

Het kan even duren, maar dan heb je ook wat ;-)

Het bovenzintuiglijk waarnemen zal ieder, die de weg bewandelt die ik geschetst heb, zeker bereiken. Wanneer? Daarover heeft een van de voortreffelijkste deelnemers van de theosofische beweging, een lang geleden overleden lid Subba Rom, zich treffend uitgesproken. Hij antwoordde op de vraag, hoe lang het duurt: Zeven jaar, misschien ook zeven maal zeven jaar, misschien zelfs zeven incarnaties, misschien ook slechts zeven uur. – Het hangt er geheel van af, wat de mens in het leven meebrengt. Er kan een mens voor ons staan, die schijnbaar heel dom is, die echter een nu verborgen hoger leven meegebracht heeft, dat alleen nog naar boven gehaald moet worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 054 – Berlijn 7 december 1905 (bladzijde 226)