Overwinnen van nationalisme

Het eerste fenomeen dat we geleidelijk zien opkomen in de 19e eeuw, steeds meer de gemoederen grijpend: het is de opkomst van het nationaliteitsprincipe. [….] Vanuit het principe van de nationaliteit wordt het christelijke algemeen menselijke volledig teruggedrongen, terwijl de nieuwe weg er nog niet was om dit christelijke algemeen menselijke te vinden.

Het antichristelijke verschijnt allereerst in de vorm van het nationaliteitsbeginsel. […] En we zien de rebellie tegen het christendom in het nationalisme van de 19e eeuw, dat culmineert in de uitspraak van Woodrow Wilson over het recht van de nationaliteiten op zelfbeschikking, terwijl de enige realiteit in de huidige tijd alleen het overwinnen van nationalisme kan zijn; de uitdrijving van alle nationalisme en het gericht zijn van de mensen op de universele mensheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 198 – Heilfaktoren für  den  sozialen  Organismus – Dornach, 3 april 1920 (bladzijde 78-79)

1200px-Alle_Menschen_werden_Brüder_Logo_001.svg-1

Over discussiëren met tegenstanders

Vanzelfsprekend kan men met tegenstanders niet discussiëren, als men over deze dingen spreekt, want hoe zal men met iemand van de huidige beschaving erover discussiëren dat de ziel van Muawija in de ziel van Woodrow Wilson opnieuw verschenen is?

Bron: Rudolf Steiner – GA 236 – Esoterische Betrachtungen Karmischer Zusammenhänge – deel 2 – Dornach, 12 april 1924 (bladzijde 32)

Eerder geplaatst op 4 december 2015

Over discussiëren met tegenstanders

Vanzelfsprekend kan men met tegenstanders niet discussiëren, als men over deze dingen spreekt, want hoe zal men met iemand van de huidige beschaving erover discussiëren dat de ziel van Muawija in de ziel van Woodrow Wilson opnieuw verschenen is?

Bron: Rudolf Steiner – GA 236 – Esoterische Betrachtungen Karmischer Zusammenhänge – deel 2 – Dornach, 12 april 1924 (bladzijde 32)

Eerder geplaatst op 4 juli 2011

Rudolf Steiner – Vanzelfsprekend kan men met tegenstanders niet discussiëren

Vanzelfsprekend kan men met tegenstanders niet discussiëren, als men over deze dingen spreekt, want hoe zal men met iemand van de huidige beschaving erover discussiëren dat de ziel van Muawija in de ziel van Woodrow Wilson opnieuw verschenen is?

Bron: GA 236 – Esoterische Betrachtungen Karmischer Zusammenhänge – deel 2 – Dornach 12 april 1924