Een ander soort paracetamol

De wereld moet voor de jonge mens steeds meer en meer zo interessant worden, dat hij er geheel niet eens aan denkt de aandacht zo sterk van de wereld af te leiden, dat hij voortdurend met zichzelf bezig is. Want, zoals een ieder weet, wordt wat het subjectieve gevoel betreft een smart groter, als men er voortdurend aan denkt – niet objectief de schade, maar de pijn wordt groter, als men er onophoudelijk aan denkt. Het is zelfs in zeker opzicht de allerbeste remedie voor de overwinning van smarten, als men het ertoe kan brengen er niet aan te denken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 302a – Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis – Stuttgart, 21 juni 1922 (bladzijde 77-78)

Rudolf Steiner – Waardering

Voor hem, die niets in de wereld wil waarderen, verbergt zich het wezen der dingen.

Bron: GA 13 – Die Geheimwissenschaft im Umriss (Dit boek heb ik in de Nederlandse vertaling, waarvan de titel nogal op de lachspieren schijnt te werken, want toen ik jaren geleden dat boek eens aan een kennis liet zien, kwam hij niet meer bij van het lachen: De wetenschap van de geheimen der ziel. Misschien zou kortweg Wetenschap van de geest een betere titel zijn geweest.)