Een onontwikkeld verstand kan soms grote geestelijke vermogens verbergen

Tegenwoordig zijn de meeste mensen in occult opzicht verder dan het lijkt, en het zou ook velen bekend zijn als niet de materiële omstandigheden en onze materialistische tijd het niet zo zeer in het innerlijke leven van de ziel terug zou dringen. Een groot percentage van de mensen van vandaag de dag was vroeger verder.

Het hangt van verschillende dingen af, of wat in de mensen aanwezig is, naar buiten komt. Stelt u zich voor, een mens staat voor mij. In zijn vroegere incarnatie was hij een hoogontwikkelde individualiteit, heeft nu echter onontwikkelde hersens. Een onontwikkeld verstand kan soms grote geestelijke vermogens bedekken. Als men hem echter de gewone aardse vaardigheden bijbrengt, dan is het mogelijk dat ook het innerlijk geestelijke naar buiten komt.

Nu hangt het echter niet alleen hiervan af, maar ook van de omgeving waarin de mens leeft. De mens is in hoge mate (Duits: ganz bedeutsamer Weise) een spiegelbeeld van zijn omgeving. Stel, een mens is een hoogontwikkelde persoonlijkheid, hij leeft echter in een omgeving die alleen bepaalde vooroordelen in hem wekt en ontwikkelt, die dan zo krachtig werken dat de hogere aanleg niet uit hem kan komen. Als een dergelijk mens niet iemand vindt, die het uit hem naar boven haalt, dan blijft het in hem verborgen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 54 – Die Welträtsel und die Anthroposophie – Berlijn, 7 december 1905 (bladzijde 226-227)

Eerder geplaatst op 2 april 2014

Opoffering /Karma

Wie zijn het die voornamelijk voor de mensheid als geheel werken, die zich algemene taken stellen in latere incarnaties? Het zijn degenen die in een vroegere incarnatie op een of andere wijze een offerdood hebben doorgemaakt. De toegewijde, de hier op aarde spiritueel toegenegen naturen, danken dit aan hun martelaarschap te noemen leven in een eerdere incarnatie. De aarde zou niet vooruit kunnen gaan als niet mensen zich opofferen zouden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 157a – Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode – Berlijn, 20 november 1915 (bladzijde 71)

Eerder geplaatst op 27 januari 2014

Rafaël

Gisteren kon ik natuurlijk slechts zo ver gaan, als in een openbare voordracht gegaan kan worden, toen ik opmerkte dat Rafaël bij zijn geboorte de christelijke impuls al van nature in zich had. Men mag zich daarbij niet voorstellen, dat Rafaël de christelijke begrippen – ik heb nooit gezegd: begrippen, maar impulsen -, dat Rafaël christelijke begrippen of voorstellingen meegebracht had. Impulsen brengt men van het ene leven in een ander leven, zodat wat in een leven begripsmatig opgenomen wordt, in geheel andere wijze met de mens verenigd wordt en dan als krachten optreedt; zodat het vermogen om zijn fijngevoelige, betekenisvolle christelijke figuren scherp uit te beelden, van Rafaëls vroegere incarnaties was gekomen; dat was het, wat hem laat kenschetsen als een soort geboren Christen. De meesten van onze vrienden weten immers, dat Rafaël, voordat hij deze incarnatie heeft doorgemaakt, die van Johannes de Doper heeft doorgemaakt, en toen zijn de impulsen in zijn ziel opgenomen, die dan eruit kwamen in het leven van Rafaël zogezegd als hem aangeboren, als al van de geboorte af aanwezige christelijke impulsen.

Rafaël (Wikipedia)

Bron: Rudolf Steiner – GA 140 – Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt – München, 12 maart 1913 (bladzijde 282)

Eerder geplaatst op 19 juli 2013

Een onontwikkeld verstand kan soms grote geestelijke vermogens verbergen

Tegenwoordig zijn de meeste mensen in occult opzicht verder dan het lijkt, en het zou ook velen bekend zijn als niet de materiële omstandigheden en onze materialistische tijd het niet zo zeer in het innerlijke leven van de ziel terug zou dringen. Een groot percentage van de mensen van vandaag de dag was vroeger verder. Het hangt van verschillende dingen af, of wat in de mensen aanwezig is, naar buiten komt. Stelt u zich voor, een mens staat voor mij. In zijn vroegere incarnatie was hij een hoogontwikkelde individualiteit, heeft nu echter onontwikkelde hersens. Een onontwikkeld verstand kan soms grote geestelijke vermogens bedekken. Als men hem echter de gewone aardse vaardigheden bijbrengt, dan is het mogelijk, dat ook het innerlijk geestelijke naar buiten komt. Nu hangt het echter niet enkel hiervan af, maar ook van de omgeving waarin de mens leeft. De mens is in hoge mate (Duits: ganz bedeutsamer Weise) een spiegelbeeld van zijn omgeving. Stel, een mens is een hoogontwikkelde persoonlijkheid, hij leeft echter in een omgeving die alleen bepaalde vooroordelen in hem wekt en ontwikkelt, die dan zo krachtig werken dat de hogere aanleg niet uit hem kan komen. Als een dergelijk mens niet iemand vindt, die het uit hem naar boven haalt, dan blijft het in hem verborgen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 54 – Die Welträtsel und die Anthroposophie – Berlijn 7 december 1905 (bladzijde 226-227)

Eerder geplaatst op 5 april 2012.