Pedagogie

Een echte, ware pedagogie kan alleen worden gefundeerd op een menselijke kennis die kijkt naar het fysieke lichaam, naar ziel en geest, en die ook de wisselwerking van deze drie leden van de totale menselijke organisatie doorziet. Een dergelijke pedagogie is ontwikkeld binnen onze antroposofische beweging. Het wordt gerealiseerd in de Vrije Scholen. […] Maar het moet gezegd worden dat de uitsluitend fysiek-zintuiglijke wetenschap, die tegenwoordig algemeen wordt aanvaard, nooit een echte pedagogiek kan grondvesten, en dat daarom ook een ware pedagogie alleen mogelijk wordt door een antroposofische verdieping van het wetenschappelijke leven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 215 – Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie – Dornach, 15 september 1922 (bladzijde 168)

51BPRlyun+L

Eerder geplaatst op 10 juni 2019  (1 reactie)

Pedagogie

Een echte, ware pedagogie kan alleen worden gefundeerd op een menselijke kennis die kijkt naar het fysieke lichaam, naar ziel en geest, en die ook de wisselwerking van deze drie leden van de totale menselijke organisatie doorziet. Een dergelijke pedagogie is ontwikkeld binnen onze antroposofische beweging. Het wordt gerealiseerd in de Vrije Scholen. […] Maar het moet gezegd worden dat de uitsluitend fysiek-zintuiglijke wetenschap, die tegenwoordig algemeen wordt aanvaard, nooit een echte pedagogiek kan grondvesten, en dat daarom ook een ware pedagogie alleen mogelijk wordt door een antroposofische verdieping van het wetenschappelijke leven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 215 – Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie – Dornach, 15 september 1922 (bladzijde 168)

Vrije Scholen, iets dat men doet als men niet helemaal goed snik is

Uiteraard beschouwt de onderwijsinspectie dat wat er op andere scholen gebeurt min of meer als ideaal. Weliswaar wordt er altijd gezegd: het ideaal kan men niet bereiken, men kan slechts zijn best doen, de praktijk van het leven eist dit of dat. Maar als men in de praktijk met de inspectie te maken krijgt, dan blijkt dat toch eigenlijk alles wat er vanuit de overheid op onderwijsgebied bestaat bijzonder goed wordt gevonden, en dat wat er is opgezet als Vrije School als een of andere gril te beschouwen. Als iets dat men doet als men niet helemaal goed snik is!

Bron: Rudolf Steiner – GA 305 – Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst – Oxford, 23 August 1922 (Seite 132)

Vertaling L.W.J. Beuger en J.F. la Poutré, overgenomen uit Geestelijke grondslagen voor de opvoedkunst

Eerder geplaatst op 14 juni 2013

Wilskracht/Opvoeding/Kunstzinnigheid

De wilskracht willen we zo cultiveren, dat we de kinderen (in de vrijescholen) al relatief vroeg in de kinderjaren laten beginnen iets kunstzinnigs te doen. Want dit geheim kennen de meeste mensen helemaal niet, hoe het met het willen samenhangt om zich in de kindertijd ooit op de juiste wijze met tekenen, schilderen, muziek en andere kunstzinnige activiteiten te hebben beziggehouden. Men doet voor het kind iets ontzaglijk goeds, als men de kinderen met zulke dingen in aanraking brengt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 297 – Idee und Praxis der Waldorfschule – Stuttgart, 31 augustus 1919 (bladzijde 76)

P.S. Eerlijk gezegd kan ik er maar niet aan wennen, dat Vrije Scholen moet worden geschreven als vrijescholen. Ik vind dit overbodig en alleen maar verwarrend. Ik weet nu toevallig dat het bestuur van de vrijescholen dit heeft bedacht, maar voor iedereen die het niet weet, is het gewoon een knoert van een taalfout. Want voor zover ik weet wordt een naam altijd met een hoofdletter geschreven en een bijvoeglijk naamwoord staat altijd gescheiden van een zelfstandig naamwoord. Maar nu moet het opeens weer anders. Ik weet wel dat het woord vrije tot veel misverstanden heeft geleid, maar dat misverstand wordt heus niet minder door deze veranderde schrijfwijze.

Handwerken/Logisch denken/Praktijk

We staan helaas in een wereld waar in onze huidige beschaving de mens slechts in zeer beperkte mate naar de levenspraktijk geleid wordt. […] De volle liefde tot de praktijk, de volle liefde zelfs tot wat onze handen grof (Duits: im groben) moeten verrichten, wordt in het huidige schoolonderwijs slechts in zeer geringe mate ontwikkeld.

Juist echter, als men op deze wijze vanuit werkelijke mensenkennis onderricht en opvoedt, zal men de overgang vinden, dat het kind, als het de rijpe leeftijd bereikt heeft, een innerlijke, vanzelfsprekende behoefte heeft een praktisch mens te worden. We proberen daarom in de Vrije Scholen (Duits: der Waldorfschule), omdat we de kinderen leiden tot de leeftijd dat de rijpheid nadert, overal het praktische in de school in te voeren. We proberen handwerken, dat tegelijkertijd als kunstzinnig handwerken wordt behandeld, in de school te brengen.

We hebben de Vrije School zo ingericht, dat jongens en meisjes door elkaar zijn. Het heeft tot nu toe niet de geringste schade in de onderwijsvoering veroorzaakt. Er is echter wat anders uit gebleken, namelijk dat de jongens meisjeswerk, breien, haken enzovoort buitengewoon graag doen, en dat juist met betrekking tot dit handwerken een prachtige samenwerking plaatsvindt in de Vrije School. En misschien neemt u mij deze persoonlijke opmerking niet kwalijk: Degene die als jongen eens in de school breien of haken heeft geleerd, die weet, hoeveel naar boven gestroomd is in het hoofd van dit breien leren, van dit haken leren; hoeveel overgegaan is van dit hanteren van de breinaalden en het inrijgen van de naalden in de consequente ontwikkeling van het logisch denken. Dat lijkt misschien paradoxaal, het behoort echter toch tot de intimiteiten van het leven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 304 – Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage –  Kristiania (Oslo), 24 november 1921 (bladzijde 173-174)

Zie ook: Nietzsche-dispuut

Eerder geplaatst op 10 februari 2014