Over Corona vaccinatie kinderen

Dit citaat is niet van Steiner, maar van een Engelstalige antroposofische website: ANTHROPOPPER – Suffer the little children

Heeft het enige zin om kinderen een gloednieuw vaccin te geven zonder lange termijn veiligheidsgegevens voor een ziekte die hen nauwelijks treft? De mensen die dit doen, hebben niet eens de pretentie dat het voor de veiligheid van kinderen is. Het is omdat volwassenen verstrikt zijn geraakt in onze cultuur van veiligheid tot elke prijs en denken dat het moreel aanvaardbaar is om kinderen een medicijn te geven dat hen schade kan berokkenen – om andere volwassenen te beschermen, van wie de meesten al zijn ingeënt.

Eerder geplaatst op 10 juni 2021  (24 reacties)

img_0265

Jeremy Smth – beheerder van Anthropopper

Over pokken en vaccinatie (2 van 2)

Nu kunnen we begrijpen dat men in onze tijd tot inenting is overgegaan. We kunnen echter ook iets anders begrijpen, namelijk dat er bij de beste geesten van onze tijd een zekere weerzin tegen inenting bestaat. Dat heeft met iets innerlijks te maken; het is de uiterlijke zijde van iets innerlijks. En we kunnen nu zeggen: als wij aan de ene kant het orgaan doden, hebben wij ook de verplichting, als tegenwicht hiertegen, bij deze mens de materialistische inslag door een passende spirituele opvoeding een andere wending te geven. Dat zou de noodzakelijke tegenhanger zijn. Anders doen we maar half werk. 

Ja, we doen iets waar tegenover de mens zelf  in een latere reïncarnatie op de een of andere manier de tegenhanger moet scheppen, als hij het pokkengif in zich draagt en hem zo de eigenschap is ontnomen waardoor hij in feite tot de pokkenziekte wordt aangetrokken. Hebben we zijn bevattelijkheid voor pokken weggenomen, dan hebben we alleen de uiterlijke kant van de karmische werkzaamheid aangevat. 

Als we aan de ene kant hygiëne bedrijven, moeten we anderzijds de verplichting voelen de mensen wier organisme we veranderd hebben, ook iets voor hun ziel mee te geven. Inenting zal geen mens kwaad doen die in de jaren daarna een spirituele opvoeding krijgt. We hebben de weegschaal te ver laten doorslaan als we ons alleen op de ene kant richten en aan de andere geen gewicht toekennen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 120 – Die  Offenbarungen des  Karma – Hamburg, 25 mei 1910 (blz. 170)

Nederlandse uitgave: Werkingen van het karma (blz. 178-179). Vertaald door Anton de Rijk en Hans Schenkels met een nawoord van Hans Peter van Manen. 

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen. Tweede druk 2004

9789060385166_front

Over pokken en vaccinatie (1 van 2)

Laten we eens aannemen dat een groot aantal mensen zich wegens liefdeloosheid tegenover andere mensen gedrongen zou voelen bepaalde infectiestoffen op te nemen en het slachtoffer te worden van een epidemie. Laten we verder aannemen dat we iets tegen die epidemie zouden kunnen doen. We zouden dan in zo’n geval de uiterlijke lichamelijkheid ervoor behoeden de liefdeloosheid tot uitdrukking te brengen, maar we zouden daarmee nog niet de innerlijke neiging tot liefdeloosheid hebben weggenomen. 

Nu kunnen we ons de zaak echter zo voorstellen dat we, als we het uiterlijke orgaan van de liefdeloosheid wegnemen, de verplichting op ons nemen zodanig op de ziel in te werken dat we de neiging tot liefdeloosheid ook uit de ziel wegnemen. Het orgaan van de liefdeloosheid wordt bij uitstek gedood –in lichamelijke zin –door de pokkeninenting. 

Nu blijkt uit het geesteswetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld het volgende. In een bepaalde cultuurperiode zijn de pokken opgetreden omdat toen de algemene neiging bestond om in verhoogde mate egoïsme, liefdeloosheid te ontwikkelen. Toen traden, ook in het uiterlijke organisme, de pokken op; dat is zo. Wij zijn in de antroposofie nu eenmaal verplicht de waarheid te zeggen.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 120 – Die  Offenbarungen des  Karma – Hamburg, 25 mei 1910 (blz. 169-170)

Nederlandse uitgave: Werkingen van het karma (blz. 178). Vertaald door Anton de Rijk en Hans Schenkels met een nawoord van Hans Peter van Manen. 

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen. Tweede druk 2004

9789060385166_front

Over Corona vaccinatie kinderen

Dit citaat is niet van Steiner, maar van een Engelstalige antroposofische website: ANTHROPOPPER – Suffer the little children

Heeft het enige zin om kinderen een gloednieuw vaccin te geven zonder lange termijn veiligheidsgegevens voor een ziekte die hen nauwelijks treft? De mensen die dit doen, hebben niet eens de pretentie dat het voor de veiligheid van kinderen is. Het is omdat volwassenen verstrikt zijn geraakt in onze cultuur van veiligheid tot elke prijs en denken dat het moreel aanvaardbaar is om kinderen een medicijn te geven dat hen schade kan berokkenen – om andere volwassenen te beschermen, van wie de meesten al zijn ingeënt.

img_0265

Jeremy Smth – beheerder van Anthropopper

Over vaccinatie en fanatisme

Het fanatieke zich opstellen tegen deze dingen, bijvoorbeeld de vaccinatie, is iets dat ik, niet om medische, maar om algemeen antroposofische redenen, helemaal niet aanraden zou. De fanatieke stellingname tegen deze dingen is niet waar wij naar streven, maar we willen door inzicht de dingen in het groot anders maken. Ik heb dat altijd, als ik met artsen bevriend was, als iets om te bestrijden gezien, bijvoorbeeld bij Dr. Asch, die absoluut niet ingeënt heeft. Ik heb dat altijd bestreden. Want als hij niet inent, dan ent een ander nu eenmaal in. Het is een volkomen onding om zo in individuele gevallen fanatiek te werk te gaan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 314 – Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft – Dornach, 22 april 1924 (bladzijde 288)

Eerder geplaatst op 14 juni 2016  (7 reacties)