Aardige woorden hebben een direct effect

Vriendelijke woorden hebben een directe werking, zoals de kleur die op ons oog werkt! En wat in de andere ziel leeft als liefde wordt in uw ziel gedragen op de vleugels van het woord, net zoals de kleur in je oog wordt gedragen. [….]

We leven met de zielen van anderen, net zoals we leven met kleuren en tonen, en wie dit niet inziet, weet absoluut niets van het zielenleven. Dat is het allerbelangrijkste, dat men zulke dingen begrijpt. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 169 – Weltwesen  und  Ichheit – Berlijn, 20 juni 1916 (blz. 63-64)

P.S. Ik heb af en toe aanmerkingen gehad op mijn vertalingen. Als iemand het niet goed vindt, stuurt hij of zij maar een eigen vertaling in. Ik ben graag bereid die vertaling er neer te zetten en mijn eigen vertaling te verwijderen. Echter als die vertaling nog grotere prut is dan mijn vertaling, dan gaat het feest niet door vanzelf.

woorden-van-soort-kosten-niets-de-vorm-een-citaat-hoge-kwaliteit-188192736

Materie is de uiterlijke verschijningsvorm van geest

Wat materie is, verhoudt zich tot geest zoals ijs tot water. Lost u het ijs op, dan is het water. Lost u materie op, dan verdwijnt ze als materie en wordt geest. Alles wat materie is, is geest, is de uiterlijke verschijningsvorm van geest. Het zal nog lang duren tot men deze laatste consequentie moet trekken dat niet het oog het licht, maar het licht het oog gevormd heeft, en de tonen die we horen het oor. Dan zal men ertoe komen, in te zien dat alle materie uit de geest geboren is, en men zal de natuurwetenschappelijke feiten, zonder logische onderbreking, in de geesteswetenschap over leiden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – Berlijn, 17 oktober 1907 (bladzijde 59-60)

Eerder geplaatst op 20 maart 2015

Materie is de uiterlijke verschijningsvorm van geest

Wat materie is, verhoudt zich tot geest zoals ijs tot water. Lost u het ijs op, dan is het water. Lost u materie op, dan verdwijnt ze als materie en wordt geest. Alles wat materie is, is geest, is de uiterlijke verschijningsvorm van geest. Het zal nog lang duren tot men deze laatste consequentie moet trekken, dat niet het oog het licht, maar het licht het oog gevormd heeft, en de tonen die we horen het oor. Dan zal men ertoe komen, in te zien dat alle materie uit de geest geboren is, en men zal de natuurwetenschappelijke feiten, zonder logische onderbreking, in de geesteswetenschap overleiden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – Berlijn, 17 oktober 1907 (bladzijde 59-60)

Eerder geplaatst op 21 mei 2013 

Natuurlijke helderziendheid/Scholing/Oefeningen

Bij een helderziendheid die niet door rechtstreekse scholing, niet door systematische oefeningen is bereikt, die stipt en juist uitgevoerd worden, maar door oude overgeërfde eigenschappen optreedt, in beelden of  het horen van tonen en dergelijke, bij een dergelijke onjuiste helderziendheid kunnen we altijd vinden, dat het terugloopt, dat het zelfs stopt, als de betrokkene de mogelijkheid vindt en de neiging heeft, zich ernstig met geesteswetenschappelijke studies bezig te houden, antroposofische kennis werkelijk op te nemen, of zich zelfs toelegt op een werkelijke, doelgerichte scholing. Dus in een dergelijk geval, waar we met dwalingen van de bovenzinnelijke kennis te maken hebben, kunnen we zeggen dat de ware bronnen van kennis, als de betrokken persoon ervoor toegankelijk is, ook altijd voor hem een hulp zullen zijn, die hem op de juiste weg kan brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 120 – Die Offenbarungen des Karma – Hamburg 25 mei 1910 (bladzijde 153)