Misverstanden over de titel

Dat ik dit boek de titel De wetenschap van de geheimen der ziel heb gegeven, heeft onmiddellijk misverstanden opgeroepen. Van verschillende kanten werd gezegd: wat ‘wetenschap’ wil zijn, mag niet ‘geheim’ zijn. Hoe weinig doordacht was een dergelijke kritiek. Alsof iemand die een bepaalde inhoud publiek maakt daarmee geheimzinnig zou willen doen. Het hele boek toont aan dat niets als ‘geheim’ wordt aangeduid, maar juist in zo’n vorm is gebracht dat het even begrijpelijk kan zijn als welke ‘wetenschap’ dan ook. Of wil iemand soms, als hij het woord ‘natuurwetenschap’ gebruikt, daarmee niet aangeven dat het om ‘wetenschap van de natuur’ gaat? Occulte wetenschap speelt zich in zoverre in het geheim af dat ze niet buiten in de natuur wordt waargenomen, maar daar waar de ziel zich op oriënteert wanneer zij haar kern op de geest richt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 13 – DIE GEHEIMWISSENSCHAFT IM UMRISS (blz. 29)

Nederlandstalige bron: De wetenschap van de geheimen der ziel / (blz. 343)

Vertaald door Wijnand Mees

Rudolf Steiner / Werken en voordrachten

© 1998 Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

Tweede druk 2004 / Derde druk 2011 / Vierde druk 2019

Wetenschap-van-de-geheimen-der-ziel

Titel van deze weblogsite weer veranderd

Beste lezers en lezeressen, 

Oorspronkelijk was de titel van deze weblogsite De grote Rudolf Steiner Citatensite. Later dacht ik: er staan zo veel andere dingen in mijn blogs, die met antroposofie en Steiner niets te maken hebben. Dan past de titel er niet zo goed bij, dacht ik. De vlag dekt als het ware de lading niet. Daarom heb ik toen de titel veranderd in Aquarius. Ik heb daar echter nu toch wat spijt van en heb daarom weer de oorspronkelijke titel hersteld. Om twee redenen: ten eerste vind ik het een erg goedklinkende en pakkende titel en ten tweede hoop ik dat belangstellenden, als  zij bij Google of een andere zoekmachine de naam Rudolf Steiner intypen, dan eerder bij deze weblog terechtkomen dan wanneer de naam Rudolf Steiner niet in de titel staat. Sorry voor degenen die in hun eigen website of ergens anders een link naar mijn blog hebben geplaatst. Dan klopt de titel in die links dus niet meer. Maar het is niet erg om dat gewoon te laten staan, want men komt toch wel bij deze weblog terecht, als men op die links klikt.