Invloed van melancholische leraar

Wanneer de leraar zich overgeeft aan zijn melancholische temperament, wanneer hij met zijn melancholische temperament teveel met zichzelf bezig is, zodat, je zou willen zeggen, de verbinding met geest en ziel van het kind voortdurend verbroken dreigt te worden, de verbinding met het gevoelsleven verkilt, dan is de invloed van de melancholische leraar op het kind eigenlijk zo, dat het kind zijn gevoelsbelevingen voor zich houdt en in plaats van deze te kunnen uiten, in zichzelf laat verzinken.

Daardoor wordt het zich laten gaan door de leraar met het melancholische temperament voor het latere leven van een kind, dat een melancholische leraar tegenover zich had staan zo, dat adem en bloedsomloop onregelmatig worden. Degene die nu als leraar niet alleen de kinderperiode voor de pedagogiek in ogenschouw neemt, of als arts, wanneer de mens een bepaalde ziekte heeft, niet alleen die leeftijd bekijkt waarmee hij nu te maken krijgt, maar samenhangend het hele mensenleven kan overzien, zal de oorsprong van vele hartkwalen die in het veertigste, vijfenveertigste levensjaar optreden, moeten zoeken in heel die sfeer die door de melancholische leraar die zich laat gaan in het individuele opvoeden en lesgeven teweeg gebracht wordt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 308 – Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens – Stuttgart, 8 april 1924 (bladzijde 18)

Nederlandstalige bron: Rudolf Steiner – De wordende Mens – vertaling: Pieter H.A. Witvliet – Uitgeverij Pentagon

Eerder geplaatst op 30 september 2017  (14 reacties)

508x840

Wie de eigen mening nog belangrijk acht, die kan niet tot de waarheid komen

Wie het ware karakter van de wereldgeheimen wil ervaren, die moet geheel op het standpunt staan, van waaruit hij tot zichzelf zegt: Wie nog de eigen mening belangrijk acht (Duits: Wer die eigene Meinung noch achtet), die kan niet tot de waarheid komen. – Want dat is het eigenaardige van de antroposofische waarheid dat de waarnemer geen eigen mening, geen voorkeur voor een of andere theorie mag hebben, dat hij in geen geval door zijn bijzondere individuele eigen aard deze of gene beschouwing liever heeft dan een andere.

Zolang hij op dit standpunt staat, is het onmogelijk dat de ware kennis van de wereld zich voor hem zal onthullen. Hij moet geheel individueel kennen; maar zijn individualiteit moet zo ver gevorderd zijn dat het niets persoonlijks meer heeft, dus ook niet van het voor hem individueel sympathieke of onsympathieke. Dat moet streng en ernstig genomen worden. Wie nog de een of andere voorliefde heeft voor deze of gene begrippen en opvattingen, wie door zijn opvoeding, door zijn temperament tot dit of dat neigingen kan hebben, die zal nooit de objectieve waarheid kennen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 117 – Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien – München, 4 december 1909 (bladzijde 156)

Temperament en karma

Het melancholisch temperament wordt karmisch met name veroorzaakt doordat een mens in een voorgaand leven gedwongen was in de kleinste, nauwe kring te leven, veel alleen te zijn, altijd slechts om te gaan met zichzelf, zodat hij geen interesse voor andere dingen in zich kon wekken. Wie daarentegen veel heeft leren kennen, wie met veel dingen in aanraking gekomen is en ze niet alleen maar aangekeken heeft, wie in het vorige leven hard is aangepakt, die wordt een cholericus. Als men een aangenaam leven zonder veel strijd en ontberingen had of ook als men veel gezien heeft, aan veel voorbijgekomen is, het echter alleen heeft aangezien, dan wordt men een flegmaticus of sanguinicus.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart, 28 augustus 1906 (bladzijde 67)

Eerder geplaatst op 27 augustus 2013

Temperament en karma

Het melancholisch temperament wordt karmisch met name veroorzaakt doordat een mens in een voorgaand leven gedwongen was in de kleinste, nauwe kring te leven, veel alleen te zijn, altijd slechts om te gaan met zichzelf, zodat hij geen interesse voor andere dingen in zich kon wekken. Wie daarentegen veel heeft leren kennen, wie met veel dingen in aanraking gekomen is en ze niet alleen maar aangekeken heeft, wie in het vorige leven hard is aangepakt, die wordt een cholericus. Als men een aangenaam leven zonder veel strijd en ontberingen had of ook als men veel gezien heeft, aan veel voorbijgekomen is, het echter alleen heeft aangezien, dan wordt men een flegmaticus of sanguinicus.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 28 augustus 1906 (bladzijde 67)

Wanneer eenmaal van geesteswetenschappelijk standpunt uit de menselijke gezondheid verzorgd zal worden, dan zal individueel te werk moeten worden gegaan

Richten wij het oog op het gebied van de natuurgeneesmethode. Men heeft gevonden dat de vele ziekten van de tegenwoordige tijd te wijten zijn aan de hedendaagse cultuur. De strijd om het bestaan laat de mensen nauwelijks tot rust, nog veel minder tot gezondheid komen. Men gelooft, doordat onze voorouders zo volledig in de natuur leefden, in frisse lucht, niet beperkt door de kleding, met eenvoudige voeding, dat dit doorslaggevend zou zijn geweest voor hun gezondheid. En omdat de medische wetenschap in veel gevallen niet meer het juiste kan vinden, gelooft men dat een terug naar de natuur, een leven met de natuur het gezondste zou zijn. Men neemt aarde, water, lucht en warmte en gebruikt die in alle denkbare gevallen. Maar daarbij bedenkt men niet dat de mens een individueel wezen is, dat niet meer met alle elementen verwantschap heeft. Bij menigeen zijn zonnebaden totaal ongeschikt; bij een ander kunnen waterkuren grote schade veroorzaken. Wanneer eenmaal van geesteswetenschappelijk standpunt uit de menselijke gezondheid verzorgd zal worden, dan zal individueel te werk moeten worden gegaan. Dan zal ieder dat ter genezing krijgen, wat voor zijn innerlijke natuur, zijn temperament, zijn hele karakter, zijn geestelijke aanleg gezond en gunstig is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Berlijn 3 maart 1909 (bladzijde 554-555)

Eerder geplaatst op 21 september 2011.