Akashabeelden

Akashabeelden zijn levendige beelden die door overledenen in de Akashakroniek zijn achtergelaten en, zoals ze zich in de astrale wereld weerspiegelen, soms door mediums bij spiritistische seances geciteerd worden. Ze worden vaak ten onrechte verwisseld met de individualiteiten van wie de beelden stammen. Feitelijk hebben ze in directe zin niets van doen met de in de geestelijke wereld levende doden.

Bron: Anthrowiki

P.S. Deze tekst is niet rechtstreeks van Steiner, maar een korte samenvattende omschrijving door een van de schrijvers in Anthrowiki.

Het lijkt mij wel een tekst van belang, want hoe vaak ziet men tegenwoordig niet mediums op de verrekijk, die menen contact te hebben met overleden mensen, terwijl ze in feite alleen maar beelden uit het verleden in de Akashakroniek zien, waarbij het ook nog de vraag is of ze die beelden werkelijk zien of dat ze er maar wat op los zwetsen en het meeste wellicht boerenbedrog en geldklopperij is.