In het café werden de sociale problemen elke middag meerdere keren opgelost

Ik was al in de jaren 80 van de vorige eeuw in het gemoedelijke Wenen bijna elke middag na twee uur een uur samen met allerlei knappe, pientere mensen. Daar zijn in verloop van een uur de sociale problemen elke middag meerdere keren opgelost! En wie onbevangen genoeg naar de omstandigheden in de huidige tijd kijkt, die weet heel goed dat oplossingen die tegenwoordig in dikke boeken staan ook niet veel meer waard zijn dan die, welke toen in Wenen met enkele pennenstreken en veel fanatieke woorden boven een wit tafelblad werden onderhandeld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 81 – Erneuerungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft/Berliner Hochschulkurs – Berlijn, 9 Maart 1922 (bladzijde 110)

Eerder geplaatst op 5 oktober 2016

Een universeel geneesmiddel voor de sociale wanorde bestaat er niet

Sociale problemen zijn niet iets wat in deze tijd door een paar mensen of door parlementen opgelost kan worden en dan opgelost zal zijn. Zij zijn een bestanddeel van de gehele moderne beschaving en zullen dat, nu ze eenmaal ontstaan zijn, blijven. Zij zullen voor ieder moment in de historische ontwikkeling opnieuw opgelost moeten worden. Want het mensenleven is in deze tijd in een toestand gekomen die uit de sociale organisatie steeds weer het antisociale laat ontstaan. Dit moet steeds opnieuw overwonnen worden. Zoals bij een organisme enige tijd na de verzadiging steeds weer de honger verschijnt, zo verschijnt bij een sociale organisatie steeds weer uit een ordening van de sociale omstandigheden de wanorde. Een universeel geneesmiddel voor de ordening van de sociale toestanden is er evenmin als een voedingsmiddel dat voor alle tijden verzadigt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 023 – Die Kernpunkte der sozialen Frage (bladzijde 14)

Eerder geplaatst op 25 februari 2016

In het café werden de sociale problemen elke middag meerdere keren opgelost

Ik was al in de jaren 80 van de vorige eeuw in het gemoedelijke Wenen bijna elke middag na twee uur een uur samen met allerlei knappe, pientere mensen. Daar zijn in verloop van een uur de sociale problemen elke middag meerdere keren opgelost! En wie onbevangen genoeg naar de omstandigheden in de huidige tijd kijkt, die weet heel goed dat oplossingen die tegenwoordig in dikke boeken staan ook niet veel meer waard zijn dan die, welke toen in Wenen met enkele pennenstreken en veel fanatieke woorden boven een wit tafelblad werden onderhandeld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 81 – Erneuerungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft/Berliner Hochschulkurs – Berlijn, 9 Maart 1922 (bladzijde 110)

Eerder geplaatst op 16 juni 2012

Honden hebben geen individuele ziel, maar papegaaien wel :-)

Onze tijd, dat heb ik gisteren benadrukt, heeft het in feite moeilijk met een oplossing van sociale problemen, en wel omdat overwegend antisociale impulsen in de huidige mensheid aanwezig zijn. Antisociale instincten zijn in de verhouding van mens tot mens aanwezig. Soms echter verhullen zich, verbergen zich de antisociale instincten ook. Ze verbergen zich bijvoorbeeld achter de nationale aspiraties, die zich op intensieve wijze over de aarde doen gelden. Met deze nationale aspiraties associeert men nog steeds iets, dat men nog altijd voor vanzelfsprekend ziet, terwijl het vanzelfsprekende voor de werkelijke ontwikkeling van de mensen in onze tijd erin bestaat, dat er in de meest beslissende zin een internationaal element moet beginnen. Alleen is daarover met de tegenwoordige mensen nog moeilijk te praten. Voor de andere naties zien alle mensen gewoonlijk wel in, dat het internationale zou moeten beginnen; alleen voor hun eigen land gewoonlijk niet. Als men tegenwoordig over deze dingen met de mensen wil praten, dan ontmoet men wat ik op een ander gebied eens vele jaren geleden in de antroposofische, toen theosofische vereniging, tegenkwam.

Ik had uit te leggen, dat dieren groepszielen hebben en dat, als de dieren sterven, ze over gaan in de groepszielen, dat ze niet een individuele reïncarnatie hebben. Toen antwoordde een dame, die een hond had, van wie ze veel hield: ‘Bij alle dieren kan dat het geval zijn, maar voor deze, haar hond geldt het niet, hij heeft zich al zo’n vastberaden individuele ziel eigengemaakt, dat hij een persoonlijke reïncarnatie zal ervaren.’ Het was zeer moeilijk vat op de dame te krijgen. Maar daarna, toen deze dame weg was en men nog wat samen zat, zei een andere dame, dat ze niet kon begrijpen hoe zo’n verstandige vrouw dat niet kan inzien, dat haar hond geen individuele ziel heeft; zij had het meteen begrepen! Maar haar papegaai, die heeft een individuele ziel! Dat is nu eenmaal een heel andere zaak! – Dit is een zeer leerzaam voorbeeld, hoe mensen oordelen als dingen worden aangeroerd die direct met hun eigen persoonlijkheid samenhangen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 190 – Vergangenheits- und Zukunfts impulse im sozialen Geschehen – Dornach, 22 maart 1919 (bladzijde 34-35)

In het café werden de sociale problemen elke middag meerdere keren opgelost

Ik was al in de jaren 80 van de vorige eeuw in het gemoedelijke Wenen bijna elke middag na twee uur een uur samen met allerlei knappe, pientere mensen. Daar zijn in verloop van een uur de sociale problemen elke middag meerdere keren opgelost! En wie onbevangen genoeg naar de omstandigheden in de huidige tijd kijkt, die weet heel goed dat oplossingen die tegenwoordig in dikke boeken staan ook niet veel meer waard zijn dan die, welke toen in Wenen met enkele pennenstreken en veel fanatieke woorden boven een wit tafelblad werden onderhandeld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 81 – Erneuerungs-Impulse für Kultur und Wissenschaft/Berliner Hochschulkurs – Berlin, 9 März 1922 (bladzijde 110)