Moraliteit / Geestelijke kennis

Door onszelf te verdiepen in de geestelijke kennis en inzichten leren we de menselijke natuur kennen, leren we herkennen met wie we eigenlijk in aanraking komen als we een mens ontmoeten; we leren vooral om het zwijgen op te leggen aan wat we anders hebben als vooroordelen jegens mensen, en leren de echte, ware, goede kanten van mensen te voelen en te herkennen.Het belangrijkste licht dat de antroposofie zal geven, is dat het de menselijke ziel zal belichten. Hierdoor zullen de juiste sociale gevoelens en de juiste gevoelens van liefde, die tussen mensen zouden moeten zijn, in de wereld komen als een vrucht van ware spirituele kennis. Dit moet zo opgevat worden dat deze vrucht alleen door geestelijke kennis kan groeien en gedijen. 

Toen Schopenhauer zei: “Het is gemakkelijk om moraliteit te prediken, het is moeilijk om moraliteit te vestigen”, voelde hij dit  juist aan, want het vinden van morele principes is echt helemaal niet moeilijk, en het geven van morele preken is ook niet zo moeilijk. Maar op de menselijke ziel zo te werken dat daarin de kennis ontkiemt, die door zichzelf tot de ware moraliteit wordt die het menselijk leven kan ondersteunen, daar gaat om. Hoe we ons allen verhouden tot de spirituele inzichten, dat zal in ons ook de kiemen kunnen vestigen voor echte menselijke moraliteit. De moraliteit van de toekomst zal gebaseerd zijn op spirituele kennis; zo zal zich het zo opbouwen – of het zal helemaal niet opgebouwd kunnen worden!

Bron: Rudolf Steiner – GA 141 – Das  Leben  zwischen  dem  Tode und  der  neuen  Geburt im  Verhältnis zu  den  kosmischen  Tatsachen – Berlijn, 5 november 1912 (bladzijde 28)

448px-Bleistiftportät_Rudolf_Steiner

Tekening door Margitta Bieker

Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan (2 – slot)

Nu had echter het geloof in reïncarnatie en karma een machtige invloed, niet alleen op de persoonlijkheid, maar ook op zijn sociale gevoelens. Het liet hem de ongelijkheid van de menselijke levensomstandigheden aanvaarden. Als de ongelukkige Egyptische arbeider aan de piramiden werkte, als de Hindoe van de laagste kaste aan de gigantische tempels in het hart van de bergen bouwde, zei hij zichzelf dat een ander bestaan hem voor de dapper verdragen zware arbeid zou vergoeden, als hij goed was; hij zei tegen zichzelf dat zijn meester al door soortgelijke beproevingen was gegaan, of dat hij later door nog zwaardere beproevingen zou moeten gaan, als hij aan de gerechtigheid twijfelde en kwaad gezind zou zijn. 

Toen echter het christendom opkwam, moest de mensheid door een tijdperk gaan waarin ze zich geheel instelde op haar opgave op aarde. Ze moest aan de verbetering van dit leven werken, aan de ontwikkeling van het verstand, aan de rationele, wetenschappelijke kennis van de natuur. Het bewustzijn van de reïncarnatie moest daarom voor tweeduizend jaar verloren gaan. En het middel dat voor dit doel gebruikt werd, was de wijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 94 – Kosmogonie – Paris, 31 mei 1906 (bladzijde 51-52)

Italiaanse-wijnen-1024x534

Eerder geplaatst op 23 februari 2017