Onwaarheid/Slechtheid/Goedheid

Dat behoort tot de mooiste en diepste inzichten, waartoe de mens het door occulte studie en esoterie geleidelijk brengt, dat hij inziet: Al het onware en slechte zal uiteindelijk toch in het goede omgezet worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 127 – Die Mission der neuen Geistesoffenbarung – Frankfurt, 8 januari 1911 – (bladzijde 48)

Eerder geplaatst op 16 mei 2015  (9 reacties)

Ernst des levens

Inderdaad moet men zeggen: een zekere ernst des levens begint, als men stijgt in hoger inzicht. En zelfs als men niets anders verkrijgt, dat ene krijgt men: dat men het eigen kwaad en de eigen onvolkomenheid met oneindige duidelijkheid ziet. Men zou kunnen zeggen: men verwerft een ervaringsinzicht van onvolmaaktheid en slechtheid al bij de eerste stappen op de weg in de geestelijke wereld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 063 – Geisteswissenschaft als Lebensgut – Berlijn, 15 januari 1914 (bladzijde 240)

Eerder geplaatst op 6 maart 2014

Alle menselijk kwaad komt voort uit wat wij het egoïsme noemen

Uiteindelijk komt alle menselijk kwaad voort uit wat wij het egoïsme noemen. We kunnen, van de geringste kleinigheden die we als menselijke fouten zien tot de zwaarste misdaden, alles nagaan wat menselijke onvolkomenheid en menselijke slechtheid zijn, of het nu ogenschijnlijk meer van de kant van de ziel of ogenschijnlijk meer van de kant van het lichaam komt, de gemeenschappelijke grondtrek, voortkomend uit het egoïsme is overal aanwezig. We vinden de eigenlijke betekenis van het kwaad als wij het in samenhang denken met het menselijke egoïsme; en we vinden alle streven bovenuit onvolkomenheden en kwaad, als we dit streven zien in de bestrijding van wat wij het egoïsme noemen. Veel is nagedacht over deze of die ethische principes, over deze of die morele grondslagen; juist dat toont echter, hoe dieper men in ethische principes en in morele grondslagen onderduikt, dat het egoïsme de gemeenschappelijke basis is van alle menselijk kwaad. En zo kan men zeggen: de mens werkt zich des te meer uit het kwaad hier in de fysieke wereld, hoe meer hij het egoïsme overwint.

Bron: Rudolf Steiner – GA 063 – Geisteswissenschaft als Lebensgut – Berlijn, 15 januari 1914 (bladzijde 240-241)

Eerder geplaatst op 5 maart 2014

De dag zal komen dat goed en kwaad staan geschreven op het gelaat

We kunnen tegenwoordig nog min of meer het goede of het slechte dat in ons is, verbergen. Een dag zal komen dat we het niet meer kunnen, dat dit goede of dit kwade onuitwisbaar op ons voorhoofd geschreven zal zijn, op ons lichaam en zelfs op het aanschijn van de aarde. Dan zal de mensheid in twee rassen uiteenvallen. Zoals we in de huidige tijd rotsen en dieren tegenkomen, zullen we dan wezens van pure slechtheid en lelijkheid tegenkomen.

In onze tijd kan alleen de helderziende de goedheid of de morele lelijkheid lezen in de wezens. Wanneer echter de gelaatstrekken van de mensen uitdrukking van hun karma zullen zijn, zullen de mensen zich vanzelf verdelen, afhankelijk van  de stroming waar ze klaarblijkelijk toe behoren: naar gelang in hen de lagere natuur overwonnen is of dat deze over de geest zal triomferen. Dit onderscheid begint langzamerhand al werkzaam te worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 94 – KOSMOGONIE – Paris, 14 juni 1906 (bladzijde 124)

Eerder geplaatst op 24 januari 2016