Sergej O. Prokofieff

Op 26 juli jl. overleed Sergej O. Prokofieff na een langdurige ziekteperiode op 60-jarige leeftijd.

Enige tijd geleden las ik het boek De verbondenheid met Rudolf Steiner van hem. Hoewel ik het boek met grote interesse heb gelezen, ben ik helaas zowat alles wat erin staat weer vergeten met mijn krakkemikkige geheugen. Op 17 januari 2014 plaatste ik echter een citaat van Prokofieff uit dat boek. Als een soort eerbewijs en ter herinnering aan Sergej Prokofieff plaats ik dit citaat nu opnieuw.

Sergej O. Prokofieff over Rudolf Steiner

Na mij meer dan dertig jaar intensief te hebben beziggehouden met de antroposofie, ben ik er vast van overtuigd geraakt dat we in Rudolf Steiner één van de meest waarheidsgetrouwe, schoonste en zuiverste mensengeesten vinden die ooit op aarde hebben geleefd. En zijn biografie is een mysterie, waarvan de diepten tot op heden nog maar nauwelijks zijn doorgrond.

Bron: Sergej O. Prokofieff – De verbondenheid met Rudolf Steiner (bladzijde 27-28) Vertaling: Hylcke Brandts Buys