Mededogen / Liefde / Seksualiteit

In het huidige tijdperk van het materialisme is het buitengewoon moeilijk om dit begrip van mededogen en liefde in het juiste perspectief te zien. Want velen van u zullen beseffen dat dit begrip in onze materialistische tijd vervormd is, een karikatuur is gemaakt, omdat het materialisme het begrip van ‘liefde’ zo nauw associeert met dat van ‘seksualiteit’ – waarmee het in wezen niets te maken heeft. Dit is een punt waarop onze huidige intellectuele cultuur gezond verstand verliest en verlaat wat op de een of andere manier nog acceptabel is bij een gezonde manier van denken. Door haar materialisme neigt de evolutie in onze tijd niet alleen naar het onverstandige en onlogische, maar zelfs naar het schandalige, wanneer ‘liefde’ in zo’n nauw verband wordt gebracht met wat wordt gedekt door de term ‘seksualiteit’.

Bron: Rudolf Steiner – GA 133 –  Der  irdische und  der  kosmische  Mensch – Berlijn, 14 mei 1912 (blz. 107)

Over medelijden, liefde en seksualiteit

Elke keer als een gevoel van medelijden of medevreugde in de ziel ontwikkeld is, dan vormt dat een aantrekkingskracht voor de Christusimpuls, en de Christus verbindt zich door medelijden en liefde met de mensenzielen. […]

Met betrekking tot medelijden en liefde zou men bijna van een programma kunnen spreken – als men het in grote lijnen zou willen zeggen -, dat de geesteswetenschap moet vervullen in de toekomst. Het materialisme heeft het tegenwoordig op dit gebied zelfs – wat nooit eerder op de aarde gebeurd is – tot een beschamende wetenschap gebracht. Het ergste, wat gepresteerd wordt tegenwoordig, is het op een hoop gooien (Duits: Zusammenwerfen) van liefde en seksualiteit. […] 

Seksualiteit en liefde hebben helemaal niets met elkaar te maken in hun ware betekenis. Seksualiteit kan met liefde samengaan, maar heeft echter niets van doen met de pure, oorspronkelijke liefde.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen, Die drei Wege der Seele zu Christus – Keulen, 8 mei 1912 (bladzijde 184)

Eerder geplaatst op 3 juli 2016 (3 reacties)

Sexualität und Liebe haben gar nichts miteinander zu schaffen

Seksualiteit en liefde hebben niets met elkaar van doen in hun ware betekenis. Seksualiteit kan bij liefde komen, maar heeft met de zuivere, oorspronkelijke liefde geheel niets te maken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Keulen, 8 mei 1912 (bladzijde 184)

Eerder geplaatst op 30 januari 2015

Over medelijden, liefde en seksualiteit

Elke keer als een gevoel van medelijden of medevreugde (Duits: Mitfreude) in de ziel ontwikkeld is, dan vormt dat een aantrekkingskracht voor de Christusimpuls, en de Christus verbindt zich door medelijden en liefde met de mensenzielen. […] Met betrekking tot medelijden en liefde zou men bijna van een programma kunnen spreken – als men het in grote lijnen zou willen zeggen -, dat de geesteswetenschap moet vervullen in de toekomst. Het materialisme heeft het tegenwoordig op dit gebied zelfs – wat nooit eerder op de aarde gebeurd is – tot een beschamende wetenschap gebracht. Het ergste, wat gepresteerd wordt tegenwoordig, is het op een hoop gooien (Duits: Zusammenwerfen) van liefde en seksualiteit. […] Seksualiteit en liefde hebben helemaal niets met elkaar te maken in hun ware betekenis. Seksualiteit kan met liefde samengaan, maar heeft echter niets van doen met de pure, oorspronkelijke liefde.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen, Die drei Wege der Seele zu Christus – Keulen, 8 mei 1912 (bladzijde 184)

Eerder geplaatst op 10 april 2014

Sexualität und Liebe haben gar nichts miteinander zu schaffen

Seksualiteit en liefde hebben niets met elkaar van doen in hun ware betekenis. Seksualiteit kan bij liefde komen, maar heeft met de zuivere, oorspronkelijke liefde geheel niets te maken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Keulen, 8 mei 1912 (bladzijde 184)

Eerder geplaatst op 15 maart 2013