Het tijdperk van het intellectualisme

We kunnen zeggen dat het tot een van de kenmerkende eigenschappen (Duits: Eigentümlichkeiten) van de huidige tijd behoort dat vóór alles het  denken, het intellectualisme zich sinds het midden van de vijftiende eeuw heeft ontwikkeld. De mensheid moest eenmaal door de grote scholing, welke ze doormaakt door de hele aarde-ontwikkeling, ook door deze opvoeding van het intellectualisme gaan. De mensheid moest in zekere zin proberen hoe het mensenleven geleefd kan worden als in hoofdzaak het intellectualistische principe van het denken wordt ontwikkeld. De mens zou nooit  tot ware vrijheid opgevoed kunnen worden zonder de opkomst van het intellectuele beginsel in zijn wezen. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 197 – Gegensätze in der Menschheitsentwickelung / West und Ost, Materialismus und Mystik, Wissen und Glauben – Stuttgart, 5 maart 1920 (bladzijde 9-10)

Eerder geplaatst op 9 juni 2018

02888682z

Over scholing en socialisering

Hoe stellen de mensen zich tegenwoordig vaak voor wat eigenlijk zou moeten gebeuren? Socialer moet het worden, maar de meeste mensen die zelf heel eerlijk over socialisering praten, die denken: Nu ja, maar hier en daar staan de universiteiten, die hebben alles juist gedaan. Hoewel de externe positie van de hoogleraren misschien een beetje moet worden veranderd, de wetenschap zelf, daar mogen wij niet op een of andere manier aan dokteren (Duits: rütteln). 

Middelbare school, Gymnasium, HBS (Duits: Realschule) de mensen denken er helemaal niet aan dat wat in het uiterlijke leven is, is voortgekomen uit deze scholen. Want de mensen die in deze scholen zijn opgeleid, die hebben het uiterlijke leven gemaakt! Men denkt hoogstens eraan dat men het basisschoolsysteem wat anders moet vormen dan het tot nu toe was. Men komt dan met heel vreemde meningen, zoals door te zeggen: Het onderwijs moet gratis gegeven worden. Men strooit zich alleen maar zand in de ogen, want het onderwijs moet betaald worden; het kan niet gratis zijn; het komt alleen via een omweg door de belasting en dergelijke. Maar men bedenkt zulke frasen, die helemaal niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 297 – Idee und Praxis der Waldorfschule – Stuttgart, 31 augustus 1919 (bladzijde 79)

Eerder geplaatst op 5 oktober 2015  (4 reacties)

Het doorlopen van meerdere aardelevens is niet altijd een vooruitgang  

Het zou kunnen lijken alsof wat ik zojuist beschreven heb over het doorlopen van de mens door het leven tussen dood en nieuwe geboorte, altijd zou betekenen dat de opeenvolgende aardelevens altijd volkomener en volmaakter zouden zijn. Dat is echter in de praktijk niet het geval. […] 

Het blijkt dan dat we niet altijd in staat zijn na de dood te overzien welke krachten we ons moeten verwerven om begaan onrecht te kunnen goedmaken. En daar werken vele krachten mee, zodat het kan zijn dat we wat we uit egoïsme in het leven voor de dood begaan hebben, door een nog groter egoïsme denken te kunnen vereffenen, en wat we aan dwaasheid gedaan hebben door een nog grotere dwaasheid compenseren willen. Daardoor kan het gebeuren dat de volgende aardse incarnatie nog onvolmaakter verschijnt, als een nog zwaardere scholing dan de laatste was. Over het geheel genomen is echter de doorgang van de mens door de herhaalde levens op aarde toch een vooruitgang (Duits: Aufstieg).

Bron: Rudolf Steiner – GA 63 – Geisteswissenschaft als Lebensgut – Berlijn, 4 december 1913 (bladzijde 167-168)

Eerder geplaatst op 19 september 2015  (3 reacties)

Natuurlijke helderziendheid/Scholing/Oefeningen

Bij een helderziendheid die niet door rechtstreekse scholing, niet door systematische oefeningen is bereikt, die stipt en juist uitgevoerd worden, maar door oude overgeërfde eigenschappen optreedt – in beelden of  het horen van tonen en dergelijke-, bij een dergelijke onjuiste helderziendheid kunnen we altijd vinden dat het terugloopt, dat het zelfs stopt als de betrokkene de mogelijkheid vindt en de neiging heeft zich ernstig met geesteswetenschappelijke studies bezig te houden, antroposofische kennis werkelijk op te nemen, of zich zelfs toelegt op een werkelijke, doelgerichte scholing. Dus in een dergelijk geval, waar we met dwalingen van de bovenzinnelijke kennis te maken hebben, kunnen we zeggen dat de ware bronnen van kennis, als de betrokken persoon ervoor toegankelijk is, ook altijd voor hem een hulp zullen zijn, die hem op de juiste weg kan brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 120 – Die Offenbarungen des Karma – Hamburg, 25 mei 1910 (bladzijde 153)

 Eerder geplaatst op 4 juni 2015

Alle lagere liefde is scholing voor de hogere liefde

De liefde moest in lagere vorm als geslachtelijke liefde aangelegd worden, om zich door verschillende stappen hoger te ontwikkelen, om tenslotte, als de aarde in haar voleinding in haar laatste tijdperk is aangekomen, de liefde in de mensen veredeld en verheven zal zijn tot zuivere geestelijke liefde. Alle lagere liefde is scholing voor de hogere liefde.

Bron: Rudolf Steiner – GA 102 – Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen – Berlijn, 24 maart 1908 (bladzijde 104-105)

Eerder geplaatst op 28 april 2015  (3 reacties)