Door een toename van de aandacht maken wij ons denken scherpzinnig

Het denken wordt scherpzinnig in het bijzonder doordat we eigenschappen ontwikkelen die schijnbaar niet met het denken, de voorstellingen samenhangen. Door niets vormen we beter een goed denken dan door toewijding en opmerkzaamheid (Duits: Hingabe und Einsicht), niet zo zeer door logische oefeningen, maar doordat we allerlei observeren en de gebeurtenissen in het leven benutten om door te dringen tot de verborgen geheimen. Door overgave aan natuur- en mensheidsvragen, door het proberen gecompliceerde mensen te begrijpen, door een toename van de aandacht maken we ons denken scherpzinnig. Overgave (Duits: Hingabe) betekent: proberen te ontraadselen met het denken, met het voorstellen. In dit opzicht kunnen we zien dat zulk een toewijding met het verstand op buitengewoon gunstige wijze in het latere leven uitwerkt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 5 november 1911 (bladzijde 131)

Eerder geplaatst op 23 april 2016