Rudolf Steiner – De militaire kaste: moed, dapperheid, zelfverloochening

Heeft hij op deze trap ter vervolmaking zijn les geleerd, dan wordt hij in de volgende incarnatie een Kshatriya en in de militaire kaste geboren. Hier moet hij zijn krachten ter bescherming en verdediging van zijn vaderland inzetten; door moed en dapperheid en zelfverloochening kracht winnen om tegen ieder gevaar opgewassen te zijn. Dat kan hij slechts als hij ieder ogenblik bereid is zijn leven als plicht ten offer te brengen. De strijder moet het fysieke leven prijsgeven, dan bereikt zijn ziel de geest van zelfopoffering en is schepper van een ideaal. Het lichaam is enkel ertoe bestemd, de ontwikkeling van het innerlijk leven te helpen; hij moet verdwijnen, als de ziel een nieuw lichaam behoeft, dat wil zeggen een passender kleed voor haar voortgeschreden ontwikkeling.

Wordt vervolgd

Bron: GA 088 –  Private lehrstunden – Berlin-Schlachtensee, zomer 1903 (bladz. 162,163,164)                 Link naar GA 088