Remmende machten

Om bepaalde redenen zijn in het wereldplan tegenwerkende, remmende krachten verweven, die de ontwikkeling verhinderen willen. Doordat wij door onze meditaties ons sneller vooruit willen brengen om de mensheidsontwikkeling te helpen bevorderen, is juist meditatie het gebied waarop de remmende machten proberen op elke manier schadelijk in te grijpen: bij beginners doordat ze hem de alledaagse gebeurtenissen in herinnering roepen; bij de gevorderden, de zienden, doordat ze hem beelden, voornamelijk van dieren en verleidelijke gestalten, in het gezichtsveld brengen. Deze beelden, die alle gelijken op wezens van het fysieke gebied – men ziet bijvoorbeeld ratten en muizen -, stammen uit een onderfysiek rijk.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – München 8 maart 1909 (bladzijde 458)

Gevaar

De hartstochten die van de mensen uitstromen, ziet u (in helderziende toestand) als in een tableau; ze stralen van het middelpunt uit. De weerspiegelde hartstochten verschijnen als dieren die op u afstormen. De lagere hartstochten ziet de mens om zich heen als allerlei wilde dieren, als muizen, ratten en dergelijke. Als de leerling dat niet geleerd heeft, als hij dit voor het eerst ervaart en zijn eigen hartstochten als muizen en ratten op zich ziet aanstormen, dan kunnen gemakkelijk pathologische toestanden als vervolgingswaan enzovoort optreden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 101 – Mythen und Sagen Okkulte Zeichen und Symbole – Keulen 27 december 1907 (bladzijde 224)