Media en Meningen

Wij worden als moderne mensen in onze meningen heel sterk door de media gevormd en er zijn wereldwijde organisaties die vaststellen wat de juiste mening behoort te zijn en dan vervolgens door propaganda, door artikelen, uitzendingen, door het voortdurend laten binnendruppelen van bepaalde meningen, ervoor zorgen dat het overgrote deel van de mensheid die mening gaat overnemen. Daar zou je als zelfbewuste mens wel enige moeite mee mogen hebben.

Bron: MIeke Mosmuller – Leer Denken! (blz. 64)

Met dank aan John Wervenbos die mij dit boek cadeau gaf.

9789075240610_front

Wel of niet vlees eten?

Planteneters hebben een heel lang darmkanaal; zo is het ook bij de mens. Maar als iemand temidden van een bepaald volk of ras geboren is en al zijn voorouders hebben vlees gegeten, dan heeft hij een korter darmkanaal; de darmen zijn korter geworden, te kort voor algeheel vegetarisme. Zo iemand moet eerst van alles doormaken om in staat te zijn gezond te blijven als hij alleen maar plantaardig voedsel gebruikt.

Maar men mag in dit opzicht niet fanatiek zijn. Er zijn mensen die onmogelijk zonder vlees kunnen. Daarom moet zorgvuldig onderzocht worden of zij werkelijk zonder vlees kunnen leven. Maar àls men het zonder vlees kan stellen, voelt men zich als men van vleesvoeding op vegetarisme overgaat sterker dan tevoren. Dit is namelijk de moeilijkheid: velen kunnen niet leven zonder vlees. Als men het zich echter kan ontzeggen, voelt men zich als vegetariër sterker, omdat men dan geen vreemd vet hoeft af te zetten, maar slechts zijn eigen vet krijgt; daarin voelt men zich dan sterk.

Ik kan van mijzelf zeggen dat ik weet dat ik de inspanningen die ik mij al sinds lange tijd, namelijk de laatste 24 jaar, heb moeten getroosten, anders niet had kunnen volhouden! Ik zou bijvoorbeeld niet hele nachten hebben kunnen doorreizen en de volgende dag een voordracht houden. Want wat wij in onszelf voor onszelf moeten toebereiden als vegetariër, wordt voor ons gedaan wanneer wij dit werk eerst door het dier laten verrichten. Zo zit dat. Maar nu moet u niet denken dat ik propaganda maak voor het vegetarisme; eerst moet onderzocht worden of iemand volgens zijn aanleg werkelijk vegetariër kan worden of niet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 354 – Die Schöpfung der Welt und des Menschen – 31 juli 1924 (bladzijde 108-109 )

Overgenomen uit het boek Voeding en Bewustzijn – 1988 Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist. (bladzijde 68-69) Vertaling door A. Goedheer-de Keizer, verzameld en bewerkt door A.B. van der Laan-Schepers

salade-geitenkaas

Besmettelijke ziekten, waanzinsepidemieën, verschrikkelijke oorlogen…

Het is van buitengewoon belang, dat de mensheid in de huidige tijd een sterke invloed van het geestelijke leven ontvangt. Besmettelijke ziekten, waanzinsepidemieën, verschrikkelijke oorlogen zullen met het de overhand nemen van het materialisme op vreselijke wijze onder de mensen woeden als de mensheid niet op geestelijk gebied een verdieping zou ontvangen.

Hoewel nu een verspreiding van spiritueel leven beslist noodzakelijk is, hoewel er tegenwoordig beslist een veel groter aantal esoterici moeten zijn dan voorheen, zou het toch helemaal verkeerd zijn om voor de geesteswetenschap propaganda te willen maken. Er moeten esoterici zijn maar niet alle mensen moeten esotericus zijn. Een heel eenvoudig voorbeeld kan ons dat duidelijk maken. Nietwaar, iedereen heeft schoenen nodig en daarom is het noodzakelijk dat er schoenmakers zijn. Geheel onterecht zou het echter zijn als iemand daaruit de conclusie zou trekken, dat alle mensen schoenmaker zouden moeten worden. Netzomin moeten alle mensen esotericus worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Stuttgart, 15 september 1907 (bladzijde 243)

Eerder geplaatst op 1 september 2011

Iedereen heeft schoenen nodig, maar niet iedereen hoeft schoenmaker te worden

Het is uiterst belangrijk dat de mensheid in de huidige tijd een sterke esoterische impuls ontvangt. Besmettelijke ziekten, waanzinsepidemieën, vreselijke oorlogen zouden met het overhandnemen van het materialisme op verschrikkelijke wijze onder de mensen woeden, als de mensheid op spiritueel gebied niet een verdieping zou krijgen. Hoewel nu echter de verspreiding van het spirituele leven beslist noodzakelijk is, hoewel er zeer zeker tegenwoordig in veel groter aantal esoterici als tot dusver (er zijn altijd esoterici geweest) moeten zijn, zou het toch helemaal verkeerd zijn om voor de geesteswetenschap propaganda te willen maken. Er moeten esoterici zijn, maar niet alle mensen moeten esotericus zijn. Een heel eenvoudig voorbeeld kan dat ons duidelijk maken. Nietwaar, iedereen heeft schoenen nodig, en het is daarom nodig dat er schoenmakers zijn. Het zou echter heel verkeerd zijn als iemand daaruit de conclusie zou trekken, dat alle mensen schoenmaker zouden moeten worden. Netzomin moeten alle mensen esotericus worden. Allen echter die het willen worden, krijgen daarmee de taak in deze of in een van de toekomstige incarnaties geesteswetenschap te verspreiden en het spirituele leven van de mensen te bevorderen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Stuttgart 15 september 1907 (bladzijde 243)