Is profetie mogelijk?

Is profetie mogelijk? Ze is mogelijk omdat alles wat op aarde geschieden moet, reeds in de kiem, in de schoot der oerbeelden bestaat van wie de gedachten het plan van onze evolutie vormen. Niets verschijnt op het aardse plan dat niet tevoren in grote lijnen in het gebied van de goddelijke geest was voorzien en voorgevormd. Niets geschiedt in de diepte, wat niet voordien in de hoogte bestaan heeft.

Bron: Rudolf Steiner – GA 094 – Kosmogonie – Parijs, 14 juni 1906 (bladzijde 119-120)

540x840

Eerder geplaatst op 11 juli 2018  (1 reactie)

Plan

Als u een of ander belangrijk voorval, een invloedrijke gebeurtenis in het leven meemaakt – u  hebt bijvoorbeeld een andere persoon gevonden waarmee u de rest van het leven samen doorbrengt, of een andere zeer belangrijke gebeurtenis – en u kijkt dan terug vanuit die gebeurtenis, dan zult u zien hoe het opvalt dat het als een plan is dat u al sinds lang in de richting van deze gebeurtenis geleid heeft. Dikwijls kunt u voor iets wat in uw dertigste tot vijftigste jaar leven gebeurde het leven terug volgen en dan vinden: Ja, eigenlijk ben ik de weg naar deze gebeurtenis al op tien- of twaalfjarige leeftijd opgegaan; al het latere is dan zo gegaan dat ik uiteindelijk bij deze gebeurtenis aankwam. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 228 – Initiationswissenschaft und Sternenerkenntnis – Londen, 2 september 1923 (bladzijde 76)

1f4726c965ca3783155edba811b2cf5d

Eerder geplaatst op 27 april 2019  (3 reacties)

Het is alsof alles volgens een vast plan is verlopen

Wij leren in ons leven een mens kennen en deze ontmoeting bepaalt ons lot. Wij ontmoeten hem op een bepaalde leeftijd, en wij maken iets met hem door, wat een speciale richting geeft aan ons hele verdere leven. Wanneer wij nu onbevangen op onze levensweg terugzien tot aan het ogenblik waarop we deze andere mens hebben ontmoet, ontdekken wij, wanneer we geestelijk schouwen, iets wat wij met het lichamelijke nog niet kunnen waarnemen, namelijk dat wij eigenlijk ons gehele aardeleven dat aan onze ontmoeting voorafging, naar deze mens hebben gezocht. Daarom hebben mensen die op deze wijze oud zijn geworden, bij het terugzien op dit aardeleven dan ook altijd gezegd: Het is alsof alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, volgens een vast plan is verlopen. Het is alsof men reeds als klein kind een speciale richting inslaat om later een bepaald mens te ontmoeten.

Wanneer men zijn levensweg geestelijk overziet, moet men zeggen dat iedere stap er op berekend was tenslotte een dergelijke  belevenis mogelijk te maken. En naarmate men dit vaker en dieper beleeft, komt men tot het inzicht dat alles wat men doet en wat onder invloed staat van de fysieke aardekrachten, door iets anders wordt bestuurd. En wij komen tot de erkenning dat dit leven dat wij thans doormaken, afhankelijk is van vroegere aardelevens, waartussen andere levens waren, die zich tussen dood en nieuwe geboorte voltrokken in een geestelijke wereld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 231 – Der übersinnliche Mensch anthroposophisch erfaßt – Den Haag, 16 november 1923 (bladzijde 42-43)

Rudolf Steiner – Tussen dood en nieuwe geboorte – Den Haag, 16 november 1923 (bladzijde 40-41) – 1979 UItgeverij Vrij Geestesleven, Zeist – Vertaling:M. Macintosh

Eerder geplaatst op 13 november 2020

Toeval en Plan

Het is werkelijk zo dat, als men het goed bekijkt, als een mens bijvoorbeeld in een bepaald jaar van zijn leven kennis maakt met een ander mens, dat dit feit heel anders blijkt te zijn, als men het geestelijk juist beschouwt, dan wanneer men het alleen uiterlijk met het zintuiglijk-intellectualistische bewustzijn bekijkt. 

Stel, een mens heeft in een of ander jaar van zijn leven een ander mens leren kennen. Men spreekt dan zeer vaak van toeval. En het ziet er dan ook zo uit alsof de andere mens door de verschillende toevallige wegen van het leven naar iemand toegeleid zou zijn, en men dan op dat moment met hem kennis zou hebben gemaakt. Maar zo is het niet. 

Als men het bekijkt met de middelen van de geesteswetenschap in de gehele samenhang van het leven, dan ziet men dat een kennismaking die men bijvoorbeeld in het vijfendertigste levensjaar gemaakt heeft, geheel planmatig het hele leven verlangd en nagestreefd is. Als u de mens van zijn vijfendertigste jaar tot aan zijn vroegste kindertijd zou vervolgen en zou blootleggen, en u de weg zou nagaan die hij heeft doorlopen, om uiteindelijk daar aan te komen, waar hij de andere mens getroffen heeft, dan is dat een geheel planmatig streven in het onderbewustzijn.

En vaak is het, als men op deze manier het lot van de mens beschouwt, heel wonderbaarlijk, welke omwegen een mens maakt om op een bepaalde plaats in een bepaald jaar aan te komen en daar de andere mens te treffen. Wie werkelijk in het menselijke leven kijkt, die kan niet anders zeggen dan: Degene die iets beleeft, heeft deze belevenis zijn hele aardeleven door gezocht. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 226 – Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung – Kristiania (Oslo), 19 mei 1923 (bladzijde 62-63)

Eerder geplaatst op 11 december 2017  (1 reactie)

Toeval-Loek-Knippels-26-jan-2019-1-e1548524362615-300x291

Het is alsof alles volgens een vast plan is verlopen

Wij leren in ons leven een mens kennen en deze ontmoeting bepaalt ons lot. Wij ontmoeten hem op een bepaalde leeftijd, en wij maken iets met hem door, wat een speciale richting geeft aan ons hele verdere leven. Wanneer wij nu onbevangen op onze levensweg terugzien tot aan het ogenblik waarop we deze andere mens hebben ontmoet, ontdekken wij, wanneer we geestelijk schouwen, iets wat wij met het lichamelijke nog niet kunnen waarnemen, namelijk dat wij eigenlijk ons gehele aardeleven dat aan onze ontmoeting voorafging, naar deze mens hebben gezocht. Daarom hebben mensen die op deze wijze oud zijn geworden, bij het terugzien op dit aardeleven dan ook altijd gezegd: Het is alsof alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, volgens een vast plan is verlopen. Het is alsof men reeds als klein kind een speciale richting inslaat om later een bepaald mens te ontmoeten.

Wanneer men zijn levensweg geestelijk overziet, moet men zeggen dat iedere stap er op berekend was tenslotte een dergelijke  belevenis mogelijk te maken. En naarmate men dit vaker en dieper beleeft, komt men tot het inzicht dat alles wat men doet en wat onder invloed staat van de fysieke aardekrachten, door iets anders wordt bestuurd. En wij komen tot de erkenning dat dit leven dat wij thans doormaken, afhankelijk is van vroegere aardelevens, waartussen andere levens waren, die zich tussen dood en nieuwe geboorte voltrokken in een geestelijke wereld.

life-path-1

Bron: Rudolf Steiner – GA 231 – Der übersinnliche Mensch anthroposophisch erfaßt – Den Haag, 16 november 1923 (bladzijde 42-43)

Rudolf Steiner – Tussen dood en nieuwe geboorte – Den Haag, 16 november 1923 (bladzijde 40-41) – 1979 UItgeverij Vrij Geestesleven, Zeist – Vertaling:M. Macintosh