Maria Strauch-Spettini

Marie Strauch, een lid van onze esoterische school, is vandaag overleden. We hebben een speciale band met haar die niet eindigt met de dood. Voor ons is de dood de overgang naar een ander leven. De pijn die veel mensen voelen bij de dood van een dierbare is vaak egoïstisch van aard, omdat ze diep bedroefd zijn door het verlies van die persoon. Deze gevoelens helpen de overleden persoonlijkheid echter niet vooruit. Integendeel, ze nemen juist veel van de veren van het kleed weg dat de ziel naar boven moet dragen. Wanneer we gevoelens van onbaatzuchtige liefde naar de persoonlijkheid zenden, weven we daarmee veren in het kleed. Dus als een persoonlijkheid sterft, moeten we gevoelens van pijn wegens het verlies onderdrukken. Marie Strauch heeft de lessen van de theosofie goed opgenomen, en haar ziel is aan zwaarte toegenomen. Deze zwaarte trekt naar boven omdat het eeuwigheidswaarde bevat. De zwaarte van het materiële daarentegen trekt naar beneden. 

Bron: Rudolf Steiner – GA 266c – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Berlijn, 28 December 1904 (blz. 336)

image001 (1)

Maria Strauch-Spettini (1847-1904)

Moet men zich van alle kritiek onthouden? (3 van 5)

Niet het zich blind maken voor het slechte baat ons, maar de begripvolle tolerantie. Het duidelijkst drukt de derde spreuk in Licht op de weg uit wat hierover te zeggen is: “Voordat de stem van de goddelijke wezens kan spreken, moet u het verwonden afleren.” Dat betekent, wezens van een hogere wereld spreken alleen tot de mensen, wanneer onze woorden het liefdeloze krenken, de berisping, die tot pijn en verdriet leidt, geheel afgewend hebben en alleen nog in dienst van het liefdevolle omvatten van de hele wereld gesproken worden. En met de “woorden” zijn hier ook de onuitgesproken woorden, enkel de gedachten bedoeld. In het aandoen van pijn en smart ligt waarop het aankomt. De spirituele, hogere wezens spreken niet van buitenaf tot ons, ze gebruiken als middel om zich voor ons verstaanbaar te maken, onze eigen woorden en gedachten. De toon van hun stem dringt tot ons door en gaat van daaruit door deze woorden en gedachten naar buiten in de wereld. En alleen wanneer hij deze weg open en zonder belemmering vindt, wordt hij voor ons hoorbaar.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner- GA 34 – GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis» – juni 1905 (bladzijde 389)

1564747234_593quote

Eerder geplaatst op 14 juni 2018 (1 reactie)

Pijn / Verdriet / Wijsheid

De grootste wijsheid wordt verkregen door het geduldig verdragen van pijn en verdriet. Het schenkt wijsheid in een volgende incarnatie. Wie bang is voor het leven en vlucht voor gevoelens van pijn en verdriet omdat hij deze niet kan verdragen, is niet in staat de grondslag te leggen voor wijsheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 99 – Die Theosophie des Rosenkreuzers – München, 30 mei 1907 (bladzijde 67-68)

Vertaling: Gerrit Zunneberg, overgenomen uit De theosofie van de Rozenkruisers

2c15d2f7-9011-44ce-a312-ea995f4f0c1e

Eerder geplaatst  op 6 maart 2018  (1 reactie)

Onjuist denken

Onjuist denken komt in onze tijd buitengewoon veel voor. Het openbare leven is zo verschrikkelijk onlogisch dat het een marteling is het mee te maken. Wie zich een zekere helderziendheid eigen heeft gemaakt, ervaart niet alleen het ene als juist en het andere als onjuist, maar hij voelt werkelijk pijn als hij onlogisch denken tegenkomt, en hij voelt welbehagen bij helder, doorzichtig denken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 5 november 1911 (bladzijde 132)

logisch-en-onlogisch-40373736

Eerder geplaatst op 30 juni 2014  (27 reacties)

 

Gedachten even reëel als daden

De materialist gelooft dat hij een mens pijn doet als hij een steen naar hem gooit; daarentegen meent hij dat een haatgedachte die hij koestert t.o.v. zijn medemens, deze laatste geen pijn doet. Wie echter de wereld werkelijk kent, die weet dat veel, veel sterkere werkingen uitgaan van een haatgedachte dan ooit door een gegooide steen kan worden veroorzaakt.

 Bron: Rudolf Steiner – GA 99 – Die Theosophie des Rosenkreuzers – München, 30 mei 1907 (bladzijde 63)

1*3Ye26Mm1zwS5ZVh_QoBw1w

Eerder geplaatst op 21 februari 2018