Onbewuste kennis

We komen door de geboorte in het bestaan op aarde (Duits: ins Dasein) met de wil om in zodanige omstandigheden terecht te komen die ons in staat stellen om onvolkomenheden van onze vorige levens te vereffenen. Dus zoeken we in de geëigende gevallen door een verborgen wil de smart op, doordat we vanuit onze voorgeboortelijke drang de onbewuste kennis hebben dat alleen de overwinning van dit lijden voor ons bepaalde belemmeringen, die we ons eerder in de weg gelegd hebben, uit de weg kan ruimen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 119 – Makrokosmos und Mikrokosmos/Die große und die kleine Welt/Seelenfragen, Lebensfragen, Geistesfragen – Wenen, 19 maart 1910 (bladzijde 31)

Eerder geplaatst op 23 december 2017   (1 reactie)

Rudolf Steiner-1

De allerbeste remedie

De wereld moet voor de jonge mens steeds meer en meer zo interessant worden dat hij er geheel niet eens aan denkt de aandacht zo sterk van de wereld af te leiden dat hij voortdurend met zichzelf bezig is. Want, zoals eenieder weet, wordt wat het subjectieve gevoel betreft een smart groter, als men er voortdurend aan denkt – niet objectief de schade, maar de pijn wordt groter, als men er onophoudelijk aan denkt. Het is zelfs in zeker opzicht de allerbeste remedie voor de overwinning van smarten, als men het ertoe kan brengen er niet aan te denken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 302a – Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis – Stuttgart, 21 juni 1922 (bladzijde 77-78)

Eerder geplaatst op 9 september 2015  (13 reacties)

Het kwaad moet er zijn om de krachten van de mensen te stalen

Men moet zich ervan bewust zijn dat ook de kwade machten in de aardeontwikkeling ingevoegd moeten worden. In de tijd waarin ze moeten worden overwonnen, zal de mens een geweldige kracht moeten gebruiken om het slechte en het demonische weer in het goede te transformeren. Maar zijn kracht zal daardoor groeien, want het kwaad is er om de kracht van de mensen te stalen door de overwinning ervan. Al het kwaad moet weer omgesmolten worden in het goede, en het is zo in de voorzienigheid gelegd (Duits: es ist geradezu im blicke der Vorsehung gelegen), opdat sterke energieke werkingen zich in de mensen ontwikkelen, veel hogere, als wanneer hij nooit kwaad in goed zou moeten omvormen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 101 – Mythen und Sagen, Okkulte Zeichen und Symbole – Keulen, 28 december 1907 (bladzijde 237)

Eerder geplaatst op 25 augustus 2014

De allerbeste remedie

De wereld moet voor de jonge mens steeds meer en meer zo interessant worden, dat hij er geheel niet eens aan denkt de aandacht zo sterk van de wereld af te leiden, dat hij voortdurend met zichzelf bezig is. Want, zoals een ieder weet, wordt wat het subjectieve gevoel betreft een smart groter, als men er voortdurend aan denkt – niet objectief de schade, maar de pijn wordt groter, als men er onophoudelijk aan denkt. Het is zelfs in zeker opzicht de allerbeste remedie voor de overwinning van smarten, als men het ertoe kan brengen er niet aan te denken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 302a – Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis – Stuttgart, 21 juni 1922 (bladzijde 77-78)

Eerder geplaatst op 1 februari 2014