Interesse, opmerkzaamheid en geheugen

Men kan het geheugen alleen ontwikkelen doordat men de opmerkzaamheid, de interesse opwekt. Belangstelling, aandacht en geheugen horen bij elkaar. Als u probeert voor een of andere reeks van ervaringen, voor een of ander levensgebied u zeer intensief te interesseren, geheel erbij te zijn met uw gehele ik, dan zal uw geheugen, uw herinnering ook steeds beter en beter worden voor deze ervaringen. 

Dus als iemand zijn geheugen voor iets wil ontwikkelen, dan kan hij dat het beste doen door te proberen zijn interesse voor het betreffende gebied zo veel mogelijk te scherpen. Niets onthouden we van waarvoor we niet een intensieve interesse ontplooien. Dus de aandacht, de interesse is iets wat voor ons in de fysieke wereld een gebrekkig geheugen verbeteren kan. 

Voor een juiste instelling in occulte ervaringen, zodat deze geestelijke ervaringen niet als dromen voortdurend voorbijsnellen en we er niets van weten, is de liefdevolle aandacht, de liefdevolle interesse voor het geestelijke helemaal van het grootste belang. Zonder deze spirituele interesse, zonder deze liefdevolle opmerkzaamheid zouden we nooit steeds weer opnieuw geestelijke belevenissen hebben, die we eenmaal gehad hebben. Men kan heel goed één maal een bovenzinnelijke ervaring hebben. Het fladdert voorbij. Alleen doordat men de interesse voor de gebeurtenissen in de geestelijke wereld in zich verscherpt,  zullen we in staat zijn om, weliswaar niet de herinneringen, maar de voorwaarden te scheppen waardoor men de ervaring steeds weer opnieuw kan hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 162 – Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft – Dornach, 29 mei 1915 (bladzijde 56-57)

Eerder geplaatst op 20 februari 2015

Door een toename van de aandacht maken wij ons denken scherpzinnig

Het denken wordt scherpzinnig in het bijzonder doordat we eigenschappen ontwikkelen die schijnbaar niet met het denken, de voorstellingen samenhangen. Door niets vormen we beter een goed denken dan door toewijding en opmerkzaamheid (Duits: Hingabe und Einsicht), niet zo zeer door logische oefeningen, maar doordat we allerlei observeren en de gebeurtenissen in het leven benutten om door te dringen tot de verborgen geheimen. Door overgave aan natuur- en mensheidsvragen, door het proberen gecompliceerde mensen te begrijpen, door een toename van de aandacht maken we ons denken scherpzinnig. Overgave (Duits: Hingabe) betekent: proberen te ontraadselen met het denken, met het voorstellen. In dit opzicht kunnen we zien dat zulk een toewijding met het verstand op buitengewoon gunstige wijze in het latere leven uitwerkt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 5 november 1911 (bladzijde 131)

Eerder geplaatst op 23 april 2016

Door een toename van de aandacht maken wij ons denken scherpzinnig

Het denken wordt scherpzinnig in het bijzonder doordat wij eigenschappen ontwikkelen die schijnbaar niet met het denken, de voorstellingen samenhangen. Door niets vormen wij beter een goed denken dan door toewijding en opmerkzaamheid (Duits: Hingabe und Einsicht), niet zo zeer door logische oefeningen, maar doordat wij allerlei observeren en de gebeurtenissen in het leven benutten om door te dringen tot de verborgen geheimen. Door overgave aan natuur- en mensheidsvragen, door het proberen gecompliceerde mensen te begrijpen, door een toename van de aandacht maken wij ons denken scherpzinnig. Overgave (Duits: Hingabe) betekent: proberen te ontraadselen met het denken, met het voorstellen. In dit opzicht kunnen we zien, dat zulk een toewijding met het verstand op buitengewoon gunstige wijze in het latere leven uitwerkt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 5 november 1911 (bladzijde 131)

Eerder geplaatst op 15 april 2012

Interesse, opmerkzaamheid en geheugen

Men kan het geheugen alleen ontwikkelen doordat men de opmerkzaamheid, de interesse opwekt. Belangstelling, aandacht en geheugen horen bij elkaar. Als u probeert voor een of andere reeks van ervaringen, voor een of ander levensgebied u zeer intensief te interesseren, geheel erbij te zijn met uw gehele ik, dan zal uw geheugen, uw herinnering ook steeds beter en beter worden voor deze ervaringen.

Dus als iemand zijn geheugen voor iets wil ontwikkelen, dan kan hij dat het beste doen door te proberen zijn interesse voor het betreffende gebied zo veel mogelijk te scherpen. Niets onthouden we van waarvoor we niet een intensieve interesse ontplooien. Dus de aandacht, de interesse is iets wat voor ons in de fysieke wereld een gebrekkig geheugen verbeteren kan.

Voor een juiste instelling in occulte ervaringen, zodat deze geestelijke ervaringen niet als dromen voortdurend voorbijsnellen en wij er niets van weten, is de liefdevolle aandacht, de liefdevolle interesse voor het geestelijke helemaal van het grootste belang. Zonder deze spirituele interesse, zonder deze liefdevolle opmerkzaamheid zouden we nooit steeds weer opnieuw geestelijke belevenissen hebben, die we eenmaal gehad hebben. Men kan heel goed één maal een bovenzinnelijke ervaring hebben. Het fladdert voorbij. Alleen doordat men de interesse voor de gebeurtenissen in de geestelijke wereld in zich verscherpt, zullen we in staat zijn om, weliswaar niet de herinneringen, maar de voorwaarden te scheppen waardoor men de ervaring steeds weer en weer opnieuw kan hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 162 – Kunst- und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft – Dornach, 29 mei 1915 (bladzijde 56-57)

Eerder geplaatst op 16 maart 2013

Door een toename van de aandacht maken wij ons denken scherpzinnig (1)

Het denken wordt scherpzinnig in het bijzonder doordat wij eigenschappen ontwikkelen die schijnbaar niet met het denken, de voorstellingen samenhangen. Door niets vormen wij beter een goed denken dan door toewijding en opmerkzaamheid (Duits: Hingabe und Einsicht), niet zo zeer door logische oefeningen, maar doordat wij allerlei observeren en de gebeurtenissen in het leven benutten om door te dringen tot de verborgen geheimen. Door overgave aan natuur- en mensheidsvragen, door het proberen gecompliceerde mensen te begrijpen, door een toename van de aandacht (Duits: Aufmerksamkeit) maken wij ons denken scherpzinnig. Overgave (Duits: Hingabe) betekent: proberen te ontraadselen met het denken, met het voorstellen. In dit opzicht kunnen we zien, dat zulk een toewijding met het verstand op buitengewoon gunstige wijze in het latere leven uitwerkt.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Leipzig 5 november 1911 (bladzijde 131)