De school van verlatenheid door God

Alles moet uiteindelijk door een school gaan. De laatste vier eeuwen waren ook een scholing voor de mensheid: de school van verlatenheid door God, waarbij het slechts een menselijke beproeving, vanuit een bepaald standpunt een terugkeer naar de chaos is. Vandaag de dag wordt ieder op de proef gesteld zonder dat hij de samenhang met de hogere werelden kent, met uitzondering van degenen die weer de verbinding met de geestelijke werelden gezocht en gevonden hebben. Tegenwoordig leeft bijna iedereen voor zichzelf, zonder dat hij iets van de werkelijke, alles doordringende gemeenschappelijke ontwikkeling opmerkt. Dit heeft ook de vreselijke ontevredenheid op alle gebieden teweeggebracht.

Bron: Rudolf Steiner – GA 93 – Die Tempellegende und die Goldene Legende – Berlijn, 2 januari 1906 (bladzijde 284)

Eerder geplaatst op 27 januari 2015

Zelfzucht/Denken/Stemming/Ontevredenheid

Alle eigenschappen die met eigenzinnigheid en zelfzucht samenhangen, zoals eerzucht, ijdelheid, al deze dingen, die schijnbaar op iets anders werken, maken ons denken ongezond en werken op onze stemming in ongunstige zin terug. Daarom moeten wij ook de eigenzinnigheid, de zelfzucht, het egoïsme proberen te bestrijden; daarentegen ten opzichte van de dingen en wezens bereid zijn tot een zekere toewijding, een zekere offervaardigheid. Toewijding, opofferingsgezindheid tegenover de onbeduidendste onderwerpen en gebeurtenissen werken gunstig op het denken en de stemming. Inderdaad, zelfzucht en egoïsme straffen zichzelf doordat de zelfzuchtige steeds ontevredener en ontevredener wordt, steeds meer klaagt dat hij zelf te kort gekomen is. Als iemand dit in zichzelf bespeurt, zou hij aan karma moeten denken (Duits: sich unters Karmagesetz stellen) en zich afvragen, als hij ontevreden is: Welke zelfzucht heeft mij mijn ontevredenheid gebracht?

Bron: Rudolf Steiner  – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 5 november 1911 (bladzijde 134)

Eerder geplaatst op 25 juni 2014

De school van verlatenheid door God

Alles moet uiteindelijk door een school gaan. De laatste vier eeuwen waren ook een scholing voor de mensheid: de school van verlatenheid door God, waarbij het slechts een menselijke beproeving, vanuit een bepaald standpunt een terugkeer naar de chaos is. Vandaag de dag wordt ieder op de proef gesteld zonder dat hij de samenhang met de hogere werelden kent, met uitzondering van degenen die weer de verbinding met de geestelijke werelden gezocht en gevonden hebben. Tegenwoordig leeft bijna iedereen voor zichzelf, zonder dat hij iets van de werkelijke, alles doordringende gemeenschappelijke ontwikkeling opmerkt. Dit heeft ook de vreselijke ontevredenheid op alle gebieden teweeggebracht.

Bron: Rudolf Steiner – GA 93 – Die Tempellegende und die Goldene Legende – Berlijn, 2 januari 1906 (bladzijde 284)

Eerder geplaatst op 14 februari 2013

Zelfzucht/Denken/Stemming/Ontevredenheid

Alle eigenschappen die met eigenzinnigheid en zelfzucht samenhangen, zoals eerzucht, ijdelheid, al deze dingen, die schijnbaar op iets anders werken, maken ons denken ongezond en werken op onze stemming in ongunstige zin terug. Daarom moeten wij ook de eigenzinnigheid, de zelfzucht, het egoïsme proberen te bestrijden; daarentegen ten opzichte van de dingen en wezens bereid zijn tot een zekere toewijding, een zekere offervaardigheid. Toewijding, opofferingsgezindheid tegenover de onbeduidendste onderwerpen en gebeurtenissen werken gunstig op het denken en de stemming. Inderdaad, zelfzucht en egoïsme straffen zichzelf doordat de zelfzuchtige steeds ontevredener en ontevredener wordt, steeds meer klaagt dat hij zelf te kort gekomen is. Als iemand dit in zichzelf bespeurt, zou hij aan karma moeten denken (Duits: sich unters Karmagesetz stellen) en zich afvragen, als hij ontevreden is: Welke zelfzucht heeft mij mijn ontevredenheid gebracht?

Bron: Rudolf Steiner  – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 5 november 1911 (bladzijde 134)

Eerder geplaatst op 13 april 2012.

De scholing der godverlatenheid

Alles moet uiteindelijk door een school gaan. De laatste vier eeuwen waren ook een scholing voor de mensheid: de school van verlatenheid door God, waarbij het slechts een menselijke beproeving, vanuit een bepaald standpunt een terugkeer naar de chaos is. Vandaag de dag wordt ieder op de proef gesteld zonder dat hij de samenhang met de hogere werelden kent, met uitzondering van degenen die weer de verbinding met de geestelijke werelden gezocht en gevonden hebben. Tegenwoordig leeft bijna iedereen voor zichzelf, zonder dat hij iets van de werkelijke, alles doordringende gemeenschappelijke ontwikkeling opmerkt. Dit heeft ook de vreselijke ontevredenheid op alle gebieden teweeggebracht.

Bron: Rudolf Steiner – GA 93 – Die Tempellegende und die Goldene Legende – Berlijn 2 januari 1906 (bladzijde 284)